Oferta WSiP

Podręczniki, e-podręczniki, ćwiczenia,
serwisy edukacyjne

DOTACJA MEiN 2023/2024

Wybierz segment

Zobacz fragmenty publikacji

spacer

Przejdź na stronę

Dla nauczyciela - serwisy pomocne w nauczaniu

Dla ucznia - w szkole i po szkole!

Oferta szkolnictwa zawodowego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne posiadają w swojej ofercie bogaty wybór cykli podręczników szkolnych dla przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej - liceum oraz technikum. WSiP oferuje podręczniki  i ćwiczenia do przedmiotów tj: język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, chemia, biologia, fizyka, przyroda, geografia, język angielski, język rosyjski, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka oraz plastyka. WSiP oferuje również podręczniki do szkolnictwa zawodowego dla następujących branż: elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, gastronomicznej, ekonomicznej, budowlanej, fryzjersko - kosmetycznej, turystyczno - hotelarskiej, mechanicznej i samochodowej, a ponadto bogatą ofertę podręczników zawodowych wydawnictwa REA. Oferta szkolnictwa zawodowego obejmuje zawody tj. technik informatyk i teleinformatyk, technik elektryk i elektryk, technik logistyk, technik ekonomista, mechanik, ślusarz, technik usług fryzjerskich i fryzjer, cukiernik, kelner, kucharz i wiele innych. W ofercie posiadamy również repetytoria i arkusze przygotowujące uczniów do egzaminów takich jak egzamin ósmoklasisty oraz matura. WSiP dba też o każdego nauczyciela, który naucza z podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zapewniając mu wsparcie w procesie nauczania oferując oprawę metodyczną, na którą składają się gotowe scenariusze lekcji, karty pracy i inne potrzebne na lekcji materiały edukacyjne. Zachęcamy do wyboru podręczników, ćwiczeń, repetytoriów i arkuszy wydanych przez WSiP.