Edukacja dla bezpieczeństwa – podręcznik

  • Edukacja dla bezpieczeństwa to sprawdzony podręcznik. Od wiedzy do działania – dobrze zilustrowane schematy postępowania oraz instrukcje przygotowują ucznia do udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie z niebezpieczeństwami, które mogą każdego spotkać w życiu codziennym. Podręcznik na 30 godzin nauki. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną.