Fizyka – podręczniki, ćwiczenia

  • Świat fizyki zgodnie z nową podstawą programową pokazuje zjawiska fizyczne na przykładach z życia codziennego. To podręcznik, z którego można się doskonale przygotować do egzaminu. Zadania z przykładowymi odpowiedziami ułatwiają samodzielne sprawdzanie wiedzy, a zeszyty ćwiczeń, dzięki odpowiednim treściom i czytelnemu układowi mogą całkowicie zastąpić tradycyjne zeszyty przedmiotowe. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów na Uczę.pl i generatora sprawdzianów Klasówki.pl.

  • Ciekawa fizyka prowadzi przez doświadczenia do zrozumienia praw fizyki. To przystępny i zrozumiały podręcznik, który budzi w uczniach zainteresowanie fizyką i pokazuje jej praktyczne zastosowanie. Zeszyty ćwiczeń zawierają zadania typu egzaminacyjnego odnoszące się do konkretnych wymagań nowej podstawy programowej. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl i generatora sprawdzianów Klasówki.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną!

Polecamy dla nauczycieli i uczniów