Historia – podręcznik, ćwiczenia

  • Europa. Nasza historia to efekt wspólnej wieloletniej pracy polskich i niemieckich  historyków, geografów  oraz dydaktyków. Podręcznik został wydany w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej. Obie wersje są identyczne pod względem treści, układu stron, obudowy dydaktycznej i szaty graficznej. Podręcznik ukazuje takie spojrzenie na historię, które uwrażliwia czytelnika na różne punkty widzenia i rozmaite dydaktyczne ujęcia przeszłości.

  • Bliżej historii pozwala swobodnie przeprowadzić lekcje i omówić zagadnienia z podstawy programowej. Cykl ma chronologiczny układ treści i wygodny rozkład materiału na trzy lata nauki. Zadania zamieszczone w zeszycie ćwiczeń kształcą umiejętność analizy i interpretacji, np. tekstów źródłowych i map. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie Wsipnet dla szkoły!

Polecamy dla nauczycieli i uczniów