Język rosyjski – podręczniki, ćwiczenia

  • Dzięki cyklowi Эхо uczniowie chętnie podejmują dialog w języku rosyjskim. Do zadań w części podręcznikowej są przyporządkowane zadania w zeszycie ćwiczeń i mają one charakter utrwalający i aktywizujący. Część z nich to zadania typu egzaminacyjnego. Są tu także interesujące teksty i autentyczny, żywy język. Treść została ukazana nowocześnie i ciekawie, co sprawia, że nauka staje się przyjemnością, a uczeń ćwiczy wszystkie sprawności językowe. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.

  • Wriemiena to cykl lubiany za tradycyjną formę prowadzenia zajęć. Ceniony za skuteczne metody nauczania i za dostosowanie stopnia trudności do możliwości ucznia. Przygotowuje do sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego, są tu także liczne, ciekawie podane informacje na temat kultury i literatury Rosji. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania, dzięki którym uczeń utrwali zdobyte umiejętności oraz powtórzy materiał i sprawdzi stopień jego opanowania. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.