Zajęcia techniczne – podręczniki

  • Bliżej techniki. O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej ułatwi uczniom zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do otrzymania prawa jazdy kategorii AM oraz pomoże stać się odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Autorzy podręcznika omawiają zagadnienia związane z zachowaniem uczestników ruchu drogowego na podstawie aktualnych przepisów. Podręcznik na 30 godzin nauki. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną w serwisie Wsipnet!

  • Bliżej techniki. O żywności i żywieniu to praktyczny poradnik o żywieniu to atrakcyjny, bogato ilustrowany podręcznik, który został zaplanowany na 30 godzin lekcyjnych. W ramach popularnego modułu autorzy objaśniają zagadnienia bliskie uczniom, oparte na nowoczesnej wiedzy o żywności i odżywianiu. Liczne tabele i rysunki podają wiedzę w przystępny sposób i ułatwiają jej zapamiętanie. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną w serwisie Wsipnet!