Język angielski

Publikacje do nauki języka angielskiego w ofercie dotacyjnej WSiP

Wszystkie publikacje można zamówić z dotacji na stronie zamow.wsip.pl

Repetytorium ósmoklasisty
nr dopuszczenia MEN:

926/2018

English Class
nr dopuszczenia MEN:

840/1/2017, 840/4/2017, 840/5/2017

Wydawnictwo Pearson

Wydawnictwo Oxford

Wydawnictwo Macmillan

Wydawnictwo Express Publishing