Język angielski

Publikacje do nauki języka angielskiego w ofercie dotacyjnej WSiP

Wszystkie publikacje można zamówić z dotacji na stronie zamow.wsip.pl

Repetytorium ósmoklasisty
nr dopuszczenia MEN:

926/2018

English Class
nr dopuszczenia MEN:
840/1/2017, 840/2/2018, 840/4/2017,
840/5/2017, 840/6/2018, 840/3/2019

Wydawnictwo Oxford

Wydawnictwo Macmillan

Wydawnictwo Express Publishing