Język niemiecki – podręczniki, ćwiczenia WSiP

Publikacje do nauki języka niemieckiego dystrybuowane przez WSiP

Wydawnictwo WSZ PWN

und so weiter 1. EXTRA.

ich und du neu klasa 4

und so weiter 2. EXTRA

ich und du neu klasa 5

ich und du neu klasa 6

mach mit klasa 6

weiter Deutsch 1. EXTRA

Mach mit! 4 neu klasa 7

Kompass Team 1

Kompass Team 2.

Kompass Team 3

weiter Deutsch 2. EXTRA.

Mach mit! 5 neu. klasa 8

Wydawnictwo Klett

Maximal 1

Maximal 2

Wydawnictwo Hueber

Beste Freunde 1

Beste Freunde 2

Lekcje języka niemieckiego z publikacjami WSiP to skuteczna i przyjemna nauka w szkole podstawowej!

Nauka języka ojczystego to umiejętność, którą człowiek nabywa już od najmłodszych lat. Warto także podjąć naukę innych języków, np. języka niemieckiego, by móc swobodnie komunikować się z innymi ludźmi. Szacuje się, że ok. 130 milionów ludzi na świecie posługuje się językiem niemieckim. To język ojczysty wybitnego przedstawiciela literatury przełomu XVIII i XIX wieku Johanna Wolfganga Goethego oraz braci Grimm - autorów słynnych baśni. Obok języka angielskiego, to język niemiecki najczęściej nauczany jest w szkole. W nabyciu umiejętności komunikacyjnych pomocne są podręczniki do języka niemieckiego do szkoły podstawowej, słowniki, ćwiczenia gramatyczne, a te znajdziesz w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do języka niemieckiego w szkole podstawowej.

WSiP oferuje jeden cykl wydawniczy do klas 4-6 - Punkt i trzy do klas 7-8 - Aktion Deutsch, aha! NeuMit links!. Podręczniki z serii Punkt są najczęściej wybierane do nauki języka niemieckiego. Są dobrze dopasowane do zdolności percepcyjnych ucznia na danym etapie kształcenia. Gry, wierszyki, piosenki nie tylko urozmaicają lekcję, ale też łagodnie wprowadzają dziecko w naukę języka. Autorzy podręcznika do szkoły podstawowej główny nacisk położyli na wyćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w sytuacjach codziennych. Służą temu praktyczne wskazówki czy zadania zobrazowane w formie zdjęć, wykresów i ilustracji. Każde zadanie ma różny stopień trudności, co sprzyja indywidualizacji nauczania. Są zarówno zadania dla dzieci zdolnych, jak i tych z dysfunkcjami - tu opracowano specjalne zestawy ćwiczeń. Testy i powtórki, które również można znaleźć w podręczniku, mają za zadanie regularną ocenę postępów w nauce. Do podręcznika języka niemieckiego do szkoły podstawowej dołączona jest płyta CD.

Z podręcznikiem skorelowany jest zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego do szkoły podstawowej . Zadania występujące w publikacji są w formie wykreślanek, krzyżówek, węży wyrazowych, zabaw i gier słownych. Zeszyt ćwiczeń ma wspierać rozwój ucznia, gdy proces kształcenia przebiega w szkole i w domu.

Cykl Aktion Deutsch jest wynikiem konsultacji z lektorami i nauczycielami języka niemieckiego. To aktywny kurs języka niemieckiego, gdzie główny nacisk położono na umiejętność mówienia. Dbając o poprawną komunikację, nie brakuje tu również zagadnień gramatycznych. Nowe treści są stopniowo wprowadzane, czemu sprzyja nowoczesna forma przekazu - wpis na portalu społecznościowym, SMS-y, rozmowy na czacie. Do podręcznika dołączone są płyty CD z tekstami do słuchania i scenkami dialogowymi.

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego do szkoły podstawowej jest uzupełnieniem podręcznika. Ma służyć samodzielnej pracy ucznia i systematycznej nauce. Tematy w zeszycie ćwiczeń pokrywają się z tematami w podręczniku. Dzięki tej publikacji uczeń może stale doskonalić umiejętności językowe.

Podręcznik aha! Neu zyskał uznanie nauczycieli języka niemieckiego, gdyż metody w nim opracowane są skuteczne zarówno dla uczniów, którzy po raz pierwszy zetknęli się z tym językiem, jak i uczniów kontynuujących naukę. Obok kształcenia kompetencji językowych, ważne miejsce zajmuje gramatyka. Na uwagę zasługuje dobór tekstów, które odwołują się do zainteresowań i stylu życia młodzieży. Humorystyczne obrazki i propozycje projektów zachęcają uczniów do aktywności podczas zajęć.

Uzupełnieniem podręcznika do szkoły podstawowej do języka niemieckiego jest zeszyt ćwiczeń. Praca z nim pozwala na trening kompetencji językowych i utrwalenie zdobytej wiedzy na lekcji lub podczas samodzielnych ćwiczeń. Zadania są o zróżnicowanym stopniu trudności, tak by każdy uczeń mógł ocenić swoje kompetencje językowe.

Mit links! to efekt współpracy WSiP i Wydawnictwa Pearson. Przejrzysta struktura publikacji zachęca do samodzielnej nauki języka niemieckiego. Jedna strona, to jedna lekcja w podręczniku. Każda lekcja dotyczy konkretnego zagadnienia leksykalnego lub gramatycznego. Podobnie jak w poprzednich cyklach, tak i tu główny nacisk położono na umiejętność swobodnej konwersacji. Treści odnoszą się do zainteresowań młodzieży i wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie edukacji.

Cykl Mit links! to nie tylko podręcznik, ale też skorelowany z nim zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego do szkoły podstawowej. Sięgając do zeszytu ćwiczeń, uczeń ma za zadanie tak skonstruować wypowiedź pisemną, by użyć formalnego i nieformalnego stylu.

W utrwalaniu wiedzy pomocne są m.in. plansze interaktywne, ćwiczenia gramatyczne i serial dla młodzieży Ab nach Berlin!. Plansze interaktywne to zbiór 120 plansz do języka niemieckiego i 75 interaktywnych ćwiczeń. Dzięki nim każda lekcja zmienia się w atrakcyjne zajęcia. Plansze obejmują różną tematykę, od zagadnień gramatycznych, po interaktywne mapy państw niemieckojęzycznych, kończąc na piosenkach i kolędach.

Grammatik. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami to publikacja, która uczy biegłości językowej na poziomach A1 i A2. Zawiera 14 testów sprawdzających wiedzę. Forma ćwiczeń angażuje uczniów i sprawia, że nauka języka niemieckiego w szkole podstawowej może być przyjemna i skuteczna.

Ciekawym pomysłem na urozmaicenie lekcji języka niemieckiego jest wspólne oglądanie z uczniami serialu Ab nach Berlin!. Taka forma nauki zapewnia uczniom kontakt z żywym językiem i pokazuje, jak zachować się w codziennych sytuacjach.

Język niemiecki to przedmiot, który może być wybrany przez ucznia jako język obcy nowożytny na egzaminie ósmoklasisty. Cyklicznie przeprowadzamy Próbne egzaminy ósmoklasisty z WSiP z języka niemieckiego za pomocą serwisu Diagnoza z plusem, zapewniając kompleksową ofertę edukacyjną.

Podręczniki i publikacje uzupełniające to tyko część naszej oferty wydawniczej. W XXI wieku przyszłość jest cyfrowa, dlatego uruchomiliśmy kilka serwisów edukacyjnych.

WSiPnet.pl to serwis z dostępem do e-podręczników i e-zeszytów ćwiczeń do języka niemieckiego do szkoły podstawowej . To także platforma komunikacyjna między nauczycielem a uczniem.

Całą dokumentację nauczycielską pedagodzy znajdą w serwisie Klub Nauczyciela Uczę.pl. Są tu zamieszczane karty pracy, scenariusze lekcji do języka niemieckiego, multimedia, testy i system oceniania. Wszystko w jednym miejscu!

Nauka Zdalna to kolejny serwis umożliwiający dostęp do e-podręczników do języka niemieckiego do szkoły podstawowej, ale również do multimediów i webinarów. Warto skorzystać!

Diagnoza z plusem pozwala na przeprowadzenie sprawdzianów na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Prosty w obsłudze moduł z raportami umożliwia wygenerowanie raportów indywidualnych i populacyjnych.