Język niemiecki

Publikacje do nauki języka niemieckiego w ofercie dotacyjnej WSiP

Wszystkie publikacje można zamówić z dotacji na stronie zamow.wsip.pl

Punkt

aha! Neu

nr dopuszczenia MEN:
kl. 7 – 798/1/2017,
kl. 8 – 798/2/2017
Aktion Deutsch

nr dopuszczenia MEN:
kl.7 – 799/1/2017,
kl. 8 – 799/2/2017
Mit links

nr dopuszczenia MEN:
795/1/2017,
795/2/2018

Wydawnictwo Lektorklett

Wydawnictwo WSZ PWN

Wydawnictwo Hueber