Język rosyjski

Publikacje do nauki języka rosyjskiego w ofercie dotacyjnej WSiP

Wszystkie publikacje można zamówić z dotacji na stronie zamow.wsip.pl

Stupieni

nr dopuszczenia MEN:
kl. 5 – 381/2/2011/2016
Echo

nr dopuszczenia MEN:
kl. 7 – 805/1/2017,
kl. 8 – 805/2/2018
Stupieni

Wydawnictwo WSZ PWN