Język rosyjski – podręczniki, ćwiczenia WSiP

Publikacje do nauki języka włoskiego dystrybuowane przez WSiP

Wydawnictwo WSZ PWN

Stałe poszerzanie umiejętności komunikacyjnych z podręcznikami WSiP do języka rosyjskiego w szkole podstawowej!

Nauka języków obcych to klucz do przyszłości – swobodnego podróżowania po świecie oraz zdobycia lepszej pracy. Najpopularniejszym językiem obcym jest język angielski, ale tuż za nim plasują się m.in. język niemiecki, język hiszpański, język francuski i język rosyjski. Ten ostatni – język rosyjski – coraz częściej nauczany jest w szkole. Szacuje się, że już 300 mln ludzi posługuje się nim, przez co zyskał rangę języka międzynarodowego. W szkole najważniejsze jest, by uczeń nabył umiejętności komunikacyjnych, a pomocne są w tym podręczniki do języka rosyjskiego do szkoły podstawowej. Publikacje oferowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne opracowane są przez doświadczonych ekspertów, praktyków i metodyków, przez co nauka języka odpowiada realnym sytuacjom komunikacyjnym.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do języka rosyjskiego w szkole podstawowej.

Oferta wydawnicza WSiP to dwa cykle do nauki języka rosyjskiego: Stupieni dla uczniów klas 4-6 i Echo – dla siódmo- i ósmoklasistów. Podręczniki do języka rosyjskiego z cyklu Stupieni skutecznie motywują uczniów do nauki dzięki ciekawym i różnorodnym tekstom, bogato zdobionej szacie graficznej, czytelnym wyróżnieniom definicji oraz zróżnicowanym ćwiczeniom. Publikację wzbogacono o wiersze, teksty piosenek, przysłowia, dowcipy i anegdoty – to wszystko sprawia, że lekcje języka rosyjskiego do szkoły podstawowej nigdy nie są nudne. Podręcznik zachęca uczniów do samodzielnej pracy i aktywności w grupach – służą temu zadania w postaci gier, łamigłówek czy zagadek. Dzięki podręcznikom Stupeni uczeń kształtuje kompetencje leksykalno-gramatyczne, poznaje nowe słownictwo, uczy się poprawnego czytania, pisania i mówienia, a także rozumienia ze słuchu. Do każdego podręcznika języka rosyjskiego do szkoły podstawowej dołączona jest płyta CD ze scenkami dialogowymi.

Cykl Echo dedykowany jest uczniom klas 7 i 8. W podręczniku do języka rosyjskiego do szkoły podstawowej główny nacisk położono na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w sytuacjach z życia codziennego. Zarówno podręcznik jak i skorelowany z nim zeszyt ćwiczeń do języka rosyjskiego do szkoły podstawowej są bogato ilustrowane, a teksty i zadania w nich zamieszczone są osadzone w bliskich nastolatkom realiach. Wszelkie ćwiczenia leksykalno-gramatyczne mają angażować ucznia do przełamania barier komunikacyjnych. Dzięki nowoczesnej metodyce i dużej liczbie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności nauczyciel ma możliwość indywidualizacji nauczania. Trudniejsze ćwiczenia oznaczone są stosownym piktogramem, a wykrzyknik prezentuje reguły gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Na końcu podręcznika zamieszczono słowniczek rosyjsko-polski. Integralną częścią publikacji jest płyta CD.

Polecamy również publikację Gramatyka bez problemu - gramatyka języka rosyjskiego do szkoły podstawowej z ćwiczeniami. To repetytorium umożliwiające poznanie reguł gramatycznych. Zachętą do nauki jest lekka i zabawna forma ćwiczeń, a tych jest całkiem sporo, zwłaszcza na dołączonej do publikacji płycie CD.

Język rosyjski może zostać wybrany przez ucznia klasy 8 jako język obcy nowożytny zdawany w maju podczas państwowego egzaminu. W serwisie Diagnoza z plusem cyklicznie udostępniamy arkusze Próbnego egzaminu ósmoklasisty z WSiP z języka rosyjskiego. Są one tworzone przez naszych ekspertów i zgodne z wytycznymi CKE.

Oprócz podręczników i papierowych publikacji, WSiP oferuje także kilka serwisów edukacyjnych.

WSiPnet.pl umożliwia dostęp do e-podręczników do języka rosyjskiego do szkoły podstawowej . Serwis jest również platformą komunikacyjną między nauczycielem a uczniem, pozwalając na swobodne zadawanie i odsyłanie prac domowych.

Klub Nauczyciela Uczę.pl to dokumentacja pedagogiczna w jednym miejscu. Nauczyciel znajdzie tu m.in. karty pracy, scenariusze lekcji języka rosyjskiego do szkoły podstawowej, testy i schematy oceniania, a dodatkowo bogatą bazę multimediów.

W serwisie Nauka Zdalna udostępniliśmy e-podręcznik do języka rosyjskiego z cyklu Echo. W serwisie są również zamieszczone multimedia i webinary.

Generowanie raportów i pobieranie arkuszy egzaminacyjnych odbywa się w serwisie Diagnoza z plusem. Serwis pozwala na przeprowadzenie diagnoz na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.