Język rosyjski

Publikacje do nauki języka rosyjskiego w ofercie dotacyjnej WSiP

Wszystkie publikacje można zamówić z dotacji na stronie zamow.wsip.pl

Stupieni

Echo

nr dopuszczenia MEN:
kl. 7 – 805/1/2017,
kl. 8 – 805/2/2018

Wydawnictwo WSZ PWN