Nowi Tropiciele 1-3

Nowi Tropiciele 1-3

Klasa 1 » | Klasa 2 »| Klasa 3 »

Kalejdoskop ucznia 1-3

Kalejdoskop ucznia 1-3

Klasa 1 » | Klasa 2 »| Klasa 3 »

 

Oferta publikacji językowych innych wydawców, dystrybuowanych przez WSiP:

Materiały uzupełniające

icon form 3

Zapewnij sobie dostęp do serwisów WSiP

Jeśli chcesz mieć pełny dostęp do serwisów i materiałów WSiP zarejestruj się u nas! Każdy nauczyciel może teraz korzystać z naszych serwisów. Potrzebujemy tylko Twojego oświadczenia, gdzie pracujesz oraz jakich przedmiotów uczysz.

Pobierz oświadczenie

Wejdź do świata nowoczesnej edukacji z EDURANGĄ!

Pobieraj materiały, generuj dyplomy i dodatkowe karty pracy.

(p>
Poznaj EDURANGĘ

Wybierz sprawdzoną ofertę do edukacji wczesnoszkolnej!

Pierwsze lata nauki mają fundamentalny wpływ na kształtowanie świadomości edukacyjnej i kierunkowanie zainteresowań najmłodszych uczniów. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie takiej oferty dydaktycznej, która w rękach nauczycieli i wychowawców będzie nie tylko wsparciem, ale przede wszystkim rzetelnym narzędziem do wprowadzania uczniów w fascynujący świat nauki.

Poznaj wyjątkowe podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej oraz uzupełniające je zeszyty ćwiczeń do klas 1-3.

Cykle Szkolni PrzyjacieleNowi Tropiciele powstały w efekcie zmian programowych wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. To także odpowiedź na potrzeby nauczycieli i stale ewoluujące wymagania względem materiałów, które poza aspektem dydaktycznym, powinny wzbudzać ciekawość i zainteresowanie uczniów. To cykle, które pomogą odkryć dzieciom, jak ważny, ale i ekscytujący zarazem jest świat słów czy liczb oraz jak wiele możliwości otwiera przed nimi wyobraźnia.

Podręczniki do klas 1-3 z cyklu Szkolni PrzyjacieleNowi Tropiciele, to bogactwo wartościowych materiałów, które obejmują wszystkie obszary i edukacje określane podstawą programową. Pomagają one rozwijać samodzielność i kreatywność uczniów, pozwalają im działać, eksperymentować i doświadczać. Treści prezentowane w cyklach kładą również nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych, kształtując tym samym dziecięcy system wartości.

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej powstały przy współpracy doświadczonego zespołu autorskiego. Wszystkie materiały zostały przygotowane w oparciu o najbardziej skuteczne i sprawdzone metody, strategie i techniki nauczania, przystosowane do możliwości uczniów klas 1-3. Praca z cyklami Szkolni PrzyjacieleNowi Tropiciele pozwala na indywidualizację nauki, mając na uwadze różny stopień poznawczy oraz umiejętności uczniów.

Zeszyty ćwiczeń do klas 1-3 pomagają uczniom utrwalać umiejętności matematyczne, ortograficzne czy gramatyczne, nabywane podczas lekcji. Zawierają liczne zadania rozwijające percepcję słuchową i zmysł wzroku oraz przygotowują rękę do pięknego i kształtnego pisania.

Różne poziomy trudności tekstów do nauki czytania, bogactwo tekstów literackich, użytkowych i popularnonaukowych, umiejętnie wprowadzają uczniów klas 1-3 w świat edukacji polonistycznej.

Edukacja matematyczna prezentowana w naszych podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej,  zapoznaje dzieci z liczbami w trzech aspektach: kardynalnym, porządkowym i miarowym. Przy wykorzystaniu metody prof. Jadwigi Hanisz, dzieci mają możliwość tworzenia własnych strategii rozwiązań problemu matematycznego oraz samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.

Cykle Szkolni PrzyjacieleNowi Tropiciele wprowadzają uczniów w zachwycający świat przyrody. Realistyczne ilustracje i zdjęcia, ciekawe doświadczenia oraz teksty popularnonaukowe rozbudzą w dzieciach zainteresowanie otaczającym je światem oraz poszerzą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej.

W dbałości o kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, autorzy podręczników do edukacji wczesnoszkolnej oraz kompatybilnych z nimi zeszytów ćwiczeń, zwrócili szczególną uwagę na edukacje społeczną. W materiałach znalazły się liczne teksty i kąciki wychowawcze, dzięki którym dzieci uczą się rozumieć i wyrażać emocje, komunikować się i współpracować w grupie.

Klub Nauczyciela eduranga.pl

Dodatkowych materiałów nigdy za wiele! Dołączając do Klubu Nauczyciela na eduranga.pl zyskujesz dostęp do pomocy metodycznych i dydaktycznych, dokumentacji ułatwiającej przeprowadzanie diagnoz na wszystkich etapach edukacji wczesnoszkolnej, a także setki gotowych materiałów w postaci scenariuszy lekcji, zbiorów zadań oraz kart pracy. Wygodny podział na klasy, cykle i dostępne zasoby, umożliwia odnalezienie potrzebnych materiałów

Klub Nauczyciela na eduranga.pl to również liczne multimedia, które zdecydowanie urozmaicą i ułatwią przygotowanie się do zajęć. Multibooki czy ćwiczenia interaktywne to dokonały sposób na zaciekawienie uczniów omawianym tematem. W bazie materiałów nie zabraknie także filmów edukacyjnych, które zabiorą uczniów w wirtualne podróże po najciekawszych zakątkach Polski.

Pakiety lekcyjne na eduranga.pl

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej również w wersji elektronicznej! Pakiety lekcyjne na eduranga.pl to intuicyjny serwis, który pozwala na łatwy dostęp do e-podręczników oraz e-ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej, zarówno w szkole, jak i w domu. To wygodny sposób na naukę, bez względu na okoliczności i tryb nauczania, dzięki posegregowaniu i umieszczeniu zasobów online. Intuicyjny układ, z czytelnym podziałem na klasy, przedmioty i cykle, pozwala bez problemu odszukać potrzebne materiały, bez konieczności przeszukiwania rozporoszonych zasobów.

Dodatkowe zasoby multimedialne i interaktywne ćwiczenia skupią uwagę uczniów i pozwolą im na aktywny, zaangażowany udział w lekcjach.

Test trzecioklasisty z WSiP

Test trzecioklasisty z WSiP pozwala podsumować etap edukacji wczesnoszkolnej, weryfikuje wypracowane dotychczas kluczowe umiejętności oraz wiedzę zdobytą przez uczniów w trzech pierwszych latach nauki. Wskazuje nauczycielom, uczniom i ich rodzicom te obszary edukacyjne, na które należy zwrócić szczególną uwagę w ostatnich miesiącach nauki w klasie 3. Test trzecioklasisty nie jest obowiązkowy, niemniej szczerze zachęcamy wszystkich nauczycieli do przeprowadzenia diagnozy, która będzie wskazówką do planowania dalszej pracy dydaktycznej.

Przystępując do Testu trzecioklasisty z WSiP otrzymujesz:

pakiet treningowy z zadaniami o różnym stopniu trudności;

test z podziałem na edukację polonistyczną, matematyczną i przyrodniczą;

pełną statystykę i raporty: dla ucznia, oddziału i ogólnopolski, w wersji online oraz do wydruku;

informacje na temat wiedzy i poziomu umiejętności uczniów po trzech latach nauki.

Publikacje uzupełniające

Oferta do edukacji wczesnoszkolnej to także bogaty wybór publikacji i materiałów dodatkowych – zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Różnorodne zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas 1-3 (seria publikacji Kalejdoskop ucznia, Potrafię Więcej) oraz pomoce dodatkowe (Kuferek ucznia, Paka szkolnego bystrzaka, Niezbędnik ucznia) koncentrują się na różnych potrzebach edukacyjnych najmłodszych uczniów. Pomagają zrozumieć i utrwalić szkolną wiedzę, wyrównywać deficyty, powstałe w wyniku kształcenia na odległość, rozwijają w uczniach kreatywność i nowe zainteresowana oraz wprowadzają do nauki element zabawy.