Kalejdoskop ucznia

Kalejdoskop ucznia do klasy 2 to cykl dodatkowych zeszytów ćwiczeń, które wspierają i rozwijają umiejętności uczniów, a także pomagają indywidualizować pracę na lekcji.
Publikacje służą rozwijaniu zainteresowań i talentów uczniów, utrwalaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz pozwalają zapamiętać najważniejsze zasady ortograficzne.

przewijaj w dół
POZNAJ NOWE PUBLIKACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO DRUGIEJ KLASY
 • kalejdoskop ucznia pisanie

  Pisanie

  • Ćwiczenie poprawnego pisania i umiejętności z gramatyki, stylistyki i ortografii.
  • Zróżnicowane typy ćwiczeń ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności kształtnego, czytelnego i poprawnego pisania.
  • Do ćwiczeń dodano naklejki, które uatrakcyjniają pracę uczniom.
 • kalejdoskop ucznia czytanie

  Czytanie

  • Ćwiczenia z zakresu czytania i wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej.
  • Ćwiczenia zawarte w publikacji kształcą czytanie ze zrozumieniem, umiejętność interpretowania tekstu, wypowiadania się na jego temat, wnioskowania na podstawie treści oraz wyrażania własnego zdania.
  • Rozwijanie w uczniach motywacji do czytania i kompetencji związanych z odbiorem tekstu.
 • kalejdoskop ucznia liczenie

  Liczenie

  • Zagadnienia w publikacji zostały ułożone zgodnie z kolejnością ich wprowadzania w metodzie pracy prof. dr hab. Jadwigi Hanisz.
  • Zadania o zróżnicowanym stopniu trudności pomagają w indywidualizacji nauczania matematyki.
  • Dodatkowe karty z wycinankami, zamieszczone na końcu zeszytu pozwalają na naukę przez działanie.
 • Informatyka

  • 30 ciekawych i kreatywnych ćwiczeń, składających się z części teoretycznej i dwuetapowej ćwiczeniowej – ćwiczenia do wykonania w publikacji oraz ćwiczenia z komputerem z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, których celem jest doskonalenie i utrwalanie umiejętności.
  • Quiz To już wiem! pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali materiał.
  • Ponad 100 ciekawych i  różnorodnych ćwiczeń, w tym quizy, zagadki i gry, memory, które nie znudzą uczniów, a będą dla nich świetną zabawą.
 • kalejdoskop ucznia ortografia

  Ortografia

  • Ćwiczenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym.
  • Utrwalenie zasad pisowni.
  • Specjalne kąciki Sprawdź, czy umiesz oraz Powtórki materiału ortograficznego pozwalają na lepsze utrwalenie materiału.
 • kalejdoskop ucznia lektury

  Lektury

  • Zadania sprawdzające przede wszystkim zrozumienie przeczytanych lektur oraz umiejętność ich interpretacji.
  • Zeszyt