Podręczniki i ćwiczenia dla klas 3.

  • Tropiciele to cykl nagrodzony w Polsce i w Europie! Ćwiczenia zapewniają uczniom edukację na najwyższym poziomie. Osobne zeszyty do matematyki, świetne pomysły na naukę czytania i pisania gwarantują indywidualizację pracy z uczniem. Cykl umożliwia twórczą pracę z każdą grupą uczniów. To jedyny w Polsce cykl z tak bogatym programem wychowawczym: wyprawki, zeszyty ćwiczeń, karty pracy. Nauczyciel, wybierając Tropicieli, zyskuje dodatkowo dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl, takich jak scenariusze zajęć czy diagnozy.

  • Ćwiczenia z pomysłem to materiał skorelowany z podręcznikiem MEN – są tu te same, co w elementarzu, tematy i m.in. ta sama kolejność wprowadzania liter. Cykl składa się z 4 części ćwiczeń zintegrowanych w klasie 1 i aż z 8 części ćwiczeń w klasach 2 i 3 (z wydzieloną w osobnych zeszytach matematyką). Zawiera ćwiczenia z edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej z elementami edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej.