Szkoła na TAK! Klasa 1

Numer dopuszczenia MEiN: 1160/1/2023

„Szkoła na TAK!” to cykl w którym stawiamy na naukę wykorzystywania wiedzy w codziennym życiu. Wspieramy samodzielność, kreatywność i twórcze rozwijanie umiejętności. Wdrażamy pozytywną edukację pozwalającą na osiąganie najlepszych rezultatów.

Opis serii

Nowe możliwości i rozwiązania to najkrótsza charakterystyka cyklu podręczników do edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na TAK!”. Ułatwiamy poznawanie świata, rozwijamy umiejętności komunikacyjne i przygotowujemy najmłodszych do efektywnej nauki w przyszłości. Wybierz cykl, któremu nauczyciele powiedzieli TAK!

Przygotowując nowe podręczniki wzięliśmy pod uwagę realne wyzwania przed którymi każdego dnia stają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci wymagające wciąż nowych bodźców, zróżnicowanie pod kątem predyspozycji i umiejętności oraz wiele innych zagadnień znalazło swoje odzwierciedlenie na kolejnych stronach nowych publikacji.

Materiały do cyklu „Szkoła na TAK!” powstały w oparciu o metodę design thinking, polegającą na całkowitym skupieniu się na potrzebach nauczycieli i uczniów. Dzięki wieloetapowym rozmowom i konsultacjom z nauczycielami dogłębnie zrozumieliśmy ich potrzeby. Duży nacisk położyliśmy również na zbadanie potrzeb współczesnych uczniów oraz zmiany, które spowodowała pandemia i inne czynniki, które wywarły wpływ na społeczeństwo w ostatnich latach.

Jak powstał nasz nowy cykl?

Nad nowymi podręcznikami pracowaliśmy w sposób, który zapewnił im spójność i formę przyjazną uczniowi. Treści edukacyjne oraz rozwój umiejętności poznawczych i społecznych uczniów znalazły swoje odzwierciedlenie w realizacjach poszczególnych zagadnień. Struktura podręczników pozwala na indywidualne podejście do uczniów, zarówno do tych zdolnych, jak i tych, którzy potrzebują więcej uwagi i czasu na wykonanie stawianych przed nimi zadań.

Odpowiednia liczba urozmaiconych ćwiczeń i tekstów do czytania pozwala na stałe doskonalenie tej umiejętności. Nasz cykl uczy, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Zależy nam, żeby uczniowie byli aktywni i umieli podejmować różnorodne działania. „Szkoła na TAK!” to cykl, który pozwala dzieciom budować wiedzę i zrozumieć otaczający je świat.

Zgodnie z założeniami metody design thinking, szeroko i wielopoziomowo zbadaliśmy opracowane materiały. Jako pierwsze wydawnictwo edukacyjne w Polsce przeprowadziliśmy badania na niespotykaną dotąd skalę. To setki godzin konsultacji, ankiet, paneli i wywiadów oraz badania terenowe, w ramach których wszystkie nowe podręczniki testowano podczas 600 godzin lekcyjnych z 2600 uczniami i setką nauczycieli. Dzięki temu wiemy, że nasze podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej otrzymały takie opinie i wyniki:
• 98% nauczycieli i 100% uczniów chce pracować z takimi materiałami do edukacji wczesnoszkolnej;
• 96% nauczycieli uznało, że podręcznik pozwala na indywidualizację nauczania;
• 92% nauczycieli uznało, że podręcznik pozwala na pracę z dziećmi zarówno zdolnymi, przeciętnymi, jak i z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• 100% nauczycieli uznało, że szata graficzna jest kolorowa, współczesna i dostosowana do percepcji uczniów.

Wybierając cykl „Szkoła na TAK!” zyskujesz pewność, że skorzystasz z zupełnie nowych materiałów, które jednocześnie zostały już sprawdzone w praktyce i zaakceptowane przez nauczycieli oraz uczniów w całej Polsce. Wszystko to jest możliwe dzięki zastosowaniu w praktyce metody design thinking.

Więcej o autorach

Wyzwania przygotowania nowych materiałów do edukacji wczesnoszkolnych podjęły się doświadczone i uznane autorki. Kluczem w ich doborze była nie tylko praktyczna znajomość zagadnień związanych z nauką najmłodszych, ale także aktywne zaangażowanie w tworzenie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Zespół autorski stanowią:
• Beata Lewandowska i Danuta Kręcisz – autorki współpracujące z WSiP przy cyklach „Wesoła szkoła i przyjaciele” oraz scenariuszach lekcji i materiałach do zajęć komputerowych.
• Katarzyna Nowacka – w przeszłości redaktorka nauczania początkowego we WSiP, obecnie nauczycielka klas 0-3.
• Małgorzata Szczęsna – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika Terapeutyczna oraz Studium Wychowania Przedszkolnego, autorka licznych publikacji dla dzieci i młodzieży.
• Malina Sarnowska – muzyczka i edukatorka, autorka piosenek, scenariuszy i projektów muzycznych, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, kierownik działu edukacji w Simfonii Varsovii, autorka programu muzycznego w cyklu przedszkolnym „Przygoda z uśmiechem” oraz podręcznika muzycznego dla klasy 4-6 „Nuty, smyki i patyki”.
• Dorota Dankowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 30-letnim stażem, zainteresowana nowoczesnymi technologiami. Pisze scenariusze teatralne oraz inscenizacje. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Edukacyjnego „Piątka”, założycielką grupy teatralnej „Pleciugi”, członkinią grup Superbelfrzy i Superbelfrzy mini. Autorka książki „W górę kurtyna”, współredaguje blog edukacyjny www.zamiastkserowki.pl, jest dziennikarką serwisu www.wiadomosci24.pl.
• dr Joanna Żądło-Treder – autorka z dużym doświadczeniem edukacyjnym i pedagogicznym, szczególnie w pedagogice wczesnoszkolnej, z naciskiem na edukację matematyczną, trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klasach 1-3.
• dr Barbara Nawolska – zajmująca się procesem uczenia się matematyki na różnych poziomach ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej, współautorka przewodników metodycznych do cyklu „Przygoda z uśmiechem”.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa-klasy-1-3/szkola-na-tak/sznt-klasa-1/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Szkoła na TAK! - podręcznik dla kl. 1 cz. 1-4

  Komplet czterech części podręcznika zintegrowanego zawiera edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną i muzyczną. Dzięki kącikom z ciekawostkami z zakresu różnych obszarów edukacji oraz wskazówkami, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, a także pokazującym sposoby uczenia się i zapamiętywania dziecko przekonuje się, że wszystko, czego się uczy, ma zastosowanie praktyczne.

 • Szkoła na TAK! - karty ćwiczeń dla kl. 1 cz. 1-4

  Zróżnicowane polecenia pozwalają na indywidualizację nauczania. Ćwiczenia usprawniają pisanie, rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zamieszczono w nich kody QR z animacjami przedstawiającymi poprawne pisanie wprowadzanych liter oraz nagrania z piosenkami o literach.

 • Szkoła na TAK! - podręcznik matematyka dla kl. 1 cz. 1–2

  Koncepcja cyklu została oparta na zasadzie, że uczenie się matematyki polega na samodzielnym konstruowaniu wiedzy, rozumowaniu logicznym, krytycznym, przyczynowo-skutkowym i wizualno-przestrzennym. Podręcznik uczy dzieci dostrzegania związku matematyki z rzeczywistością oraz jej praktycznego zastosowania w codziennym życiu (np. do obliczeń zegarowych, wagowych, pieniężnych).

 • Szkoła na TAK! - ćwiczenia matematyka dla kl. 1 cz. 1-2

  Ćwiczenia pozwalają na usystematyzowanie poznawanych zagadnień w sposób atrakcyjny, różnorodny i umożliwiający indywidualizację nauczania. Typy zadań zostały zróżnicowane pod względem formy (zagadki, łamigłówki, gry matematyczne, elementy kodowania). Niektóre z nich mają wiele możliwych rozwiązań, co uczy dzieci niesztampowego podchodzenia do problemu matematycznego i rozwija myślenie krytyczne. W ćwiczeniach zamieszczono kody QR z animacjami przedstawiającymi poprawne pisanie wprowadzanych cyfr oraz nagrania z piosenkami o liczbach.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradniki nauczyciela

  W poradnikach znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacjach znajdziesz opis koncepcji i założeń cyklu, rozkład materiału, spis pomocy niezbędnych do pracy na lekcji, propozycje ćwiczeń i zabaw, zapisy do dziennika oraz dodatkowe materiały do kserowania i pomysły na lekcje bez podręcznika. Poradniki nauczyciela są dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim animacje, filmy, zadania, ćwiczenia i gry interaktywne, galerie zdjęć i prezentacje czy nagrania piosenek, rymowanek i zagadek. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator kart pracy

  Ponad 1.000 gotowych zadań z możliwością wyboru według potrzeb każdego ucznia, uwzględniając różne typy poleceń i poziom trudności. Tematyka zadań jest dostosowana do cyklu i zgodna z podstawą programową. Wygenerowane karty pracy można zapisać i wydrukować.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Dostęp do edukacyjnych zasobów cyfrowych jest bardzo powszechny. Zasoby te stanowią o atrakcyjności materiału, który przedstawiany jest najmłodszym uczniom. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnej dokumentacji.

Materiały
dla ucznia

 • Podręczniki

  Komplet czterech części podręcznika zintegrowanego obejmuje edukacje polonistyczną, społeczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną i muzyczną. Dwie części podręcznika do matematyki kładą nacisk na wiązanie teorii z jej praktyczną obecnością w codziennym życiu. Forma i treść publikacji są dostosowane do możliwości poznawczych najmłodszych uczniów.

 • Karty ćwiczeń

  Dzięki zróżnicowanym poleceniom, karty ćwiczeń rozwijają umiejętność pisania, czytania ze zrozumieniem, a także koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Pozwalają one na indywidualizację nauczania i stanowią istotne wsparcie w procesie wyrównywania szans edukacyjnych. Karty matematyczne natomiast wspierają usystematyzowanie i utrwalenie poznawanych zagadnień. Zadania w ćwiczeniach mają różnorodną formę, wspierającą poszukiwanie przez uczniów niesztampowych rozwiązań i rozwój myślenia krytycznego. W zeszytach ćwiczeń zawarte są kody QR, pod którymi można znaleźć dodatkowe zasoby multimedialne.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwa w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników w domu lub szkole. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Szkoła na TAK. Zeszyt kaligraficzny

  Zeszyt kaligraficzny to doskonała pomoc w ćwiczeniu sprawności pisania liter, a także ich łączenia w sylaby i wyrazy.

Dlaczego warto
wybrać nasz cykl?

 • Elastyczne planowanie

  Każdy piątek zaplanowany jest jako dzień bez podręcznika, do dyspozycji nauczyciela. W scenariuszach lekcji nauczyciel otrzyma pomysły na ten dzień, ale może również zrealizować go według własnych potrzeb.

 • Prosto, ale konkretnie

  Opowiadania detektywistyczne, wychowawcze czy różnorodne kąciki sprawiają, że nawet najtrudniejsze zagadnienia podane są w bardzo przystępny sposób. To pomaga przekazywać nauczycielom wiedzę na każdy temat.

 • Bohaterowie bliscy uczniom

  Nauce towarzyszą bohaterowie, z którymi młodzi uczniowie mogą się identyfikować. Dzięki temu nauka staje się przyjemniejsza, a nauczyciel nie musi przygotowywać dodatkowych materiałów, które urozmaicą lekcje.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.