Sprawdzian szóstoklasisty - arkusze

  • Z publikacją możesz pracować nie tylko na lekcji. Polecaj wypełnianie arkuszy jako pracę domową, aby uczniowie podjęli samodzielną próbę rozwiązania zadań. Dzięki możliwości sprawdzenia odpowiedzi uczniowie dowiedzą się, jak rozwiązali zadania, i porównają swój sposób rozwiązywania zadań z przykładami.

  • Z publikacją możesz pracować nie tylko na lekcji. Polecaj wypełnianie arkuszy jako pracę domową, aby uczniowie podjęli samodzielną próbę rozwiązania zadań. Dzięki możliwości sprawdzenia odpowiedzi uczniowie dowiedzą się, jak rozwiązali zadania, i porównają swój sposób rozwiązywania zadań z przykładami.