Biologia - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

O bioróżnorodności na lekcjach biologii z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej

Człowiek jest integralną częścią świata, dlatego powinien znać podstawy jego funkcjonowania. Biologia, jako nauka o życiu, zapoznaje ucznia z bioróżnorodnością świata, od wirusów i bakterii, po rośliny i grzyby, kończąc na zwierzętach i człowieku. Ta wiedza jest niezwykle przydatna w codzienności. Biologia zatem jest nauką teoretyczną, ale i praktyczną. Już w szkole podstawowej uczniowie uczą się anatomii i fizjologii człowieka, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego. W dalszych etapach kształcenia wiedzę tę pogłębiają. W nauce pomocne są sprawdzone publikacje edukacyjne, jak podręczniki do biologii do szkoły podstawowej wydawane przez WSiP.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do biologii w szkole podstawowej

Nauka biologii rozpoczyna się w 5 klasie i jest kontynuowana w każdym kolejnym roku. W podręcznikach WSiP z cyklu Biologia w przejrzysty i zrozumiały sposób zostały omówione wszelkie zagadnienia biologiczne, nawet te najtrudniejsze. Piękna szata graficzna w postaci zdjęć wysokiej jakości, infografik, tabel i wykresów służy łatwiejszemu przekazywaniu wiedzy i podkreślaniu najistotniejszych wiadomości. Podręcznik ma przyjazną strukturę - na początku każdego tematu jest informacja, czego uczeń dowie się z danej lekcji. Sekcje Warto wiedziećZapamiętaj systematyzują pracę i ułatwiają opracowanie harmonogramu powtórek. Stopniowe wprowadzanie zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania organizmów sprzyja indywidualizacji nauczania w tempie odpowiadającym poziomowi percepcji uczniów. Warto wspomnieć, że nasz podręcznik do biologii do szkoły podstawowej ma również angażować uczniów do licznych obserwacji środowiska, jak i stawiania pytań, na które uczeń powinien samodzielnie znaleźć odpowiedź.

Z podręcznikiem skorelowany jest zeszyt ćwiczeń do biologii do szkoły podstawowej. Zadania są tu pogrupowane względem formy i poziomu trudności. Są również zadania powtórzeniowe wzbogacone o atrakcyjną szatę graficzną. Tematy w zeszycie ćwiczeń to kontynuacja działów występujących w podręczniku.

Biologia jest fascynującą dyscypliną naukową. Aby ją lepiej poznać, polecamy m.in. atlasy biologiczne - jeden do klasy 5 i 6, drugi do klasy 7 i 8. Każda ilustracja opatrzona jest ciekawym komentarzem. Treści zaprezentowane w atlasach są zgodne z podstawą programową. Publikacje uczeń może wykorzystać na lekcji lub podczas samodzielnej pracy w domu. To pomoc naukowa, która gwarantuje dobre przygotowanie uczniów do zrozumienia przedmiotu.

Stacja Edukacja. Biologia do klasy 5 i 7 to sposób na jeszcze ciekawsze lekcje biologii! Uporządkowaną treść uzupełniają zdjęcia 3D, folie dekodujące obraz i imitujące ruch czy kody QR, pod którymi zostały ukryte filmy i animacje. To zdecydowanie nowoczesne podejście do wiedzy, zaskakujące dla ucznia i dla nauczyciela.

Plansze interaktywne (zbiór 120 plansz do wyświetlenia na ekranie komputera lub za pomocą rzutnika) to nowy wymiar edukacji. Ponad 500 zdjęć, 30 filmów i animacji do 37 tematów. Idealne narzędzie, by zobrazować trudniejsze zagadnienia - sprawdzi się podczas powtórek, jak i wprowadzania nowego materiału. To pomoc naukowa, pomoc dydaktyczna, która się nie nudzi.

Multibooki stanowią połączenie tradycji z nowoczesnością, czyli papierowego podręcznika do biologii do szkoły podstawowej z zestawem multimediów. Bloki tekstu wzbogacono o filmy i animacje, a to zdecydowanie pobudza ciekawość uczniów.

WSiP oferuje również multimedialne wersje papierowych atlasów. Dodatkowe elementy interaktywne stanowią wartość dodaną do poznania danej porcji materiału.

Uczniowie i nauczyciele mogą także korzystać z kilku serwisów edukacyjnych, uruchomionych przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wśród nich są Diagnoza z plusem, WSiPnet.pl, Klub Nauczyciela Uczę.pl czy Nauka Zdalna.

WSiPnet.pl umożliwia swobodny dostęp do e-podręczników do biologii i e-zeszytów ćwiczeń do szkoły podstawowej. Ponadto może stanowić nowoczesną platformę komunikacyjną między nauczycielem a uczniem.

Dla pedagogów przygotowaliśmy serwis Uczę.pl. Systematycznie dodajemy tu nowe karty pracy, scenariusze lekcji do biologii, testy i multimedia. Serwis ma wspierać nauczyciela w codziennej pracy, być skarbnicą pomysłów i inspirować do kreatywności.

Ciągły kontakt ze szkołą wcale nie musi odbywać się w murach placówki. W serwisie Nauka Zdalna wszystkie e-podręczniki do biologii do szkoły podstawowej są na wyciągnięcie ręki. Oprócz podręczników znaleźć tu można również bogatą bazę multimediów, webinary i e-konferencje. Warto tu zajrzeć!

Serwis Diagnoza z plusem pozwoli nauczycielom na przeprowadzenie sprawdzianów na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauczania. Platforma wspiera badanie postępów w nauce i analizę deficytów ucznia. Nauczyciel za pomocą intuicyjnego narzędzia może wygenerować raporty indywidualne i populacyjne.