Biologia - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

O bioróżnorodności na lekcjach biologii z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej

Człowiek jest integralną częścią świata, dlatego powinien znać podstawy jego funkcjonowania. Biologia, jako nauka o życiu, zapoznaje ucznia z bioróżnorodnością świata, od wirusów i bakterii, po rośliny i grzyby, kończąc na zwierzętach i człowieku. Ta wiedza jest niezwykle przydatna w codzienności. Biologia zatem jest nauką teoretyczną, ale i praktyczną. Już w szkole podstawowej uczniowie uczą się anatomii i fizjologii człowieka, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego. W dalszych etapach kształcenia wiedzę tę pogłębiają. W nauce pomocne są sprawdzone publikacje edukacyjne, jak podręczniki do biologii do szkoły podstawowej wydawane przez WSiP.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do biologii w szkole podstawowej

Nauka biologii rozpoczyna się w 5 klasie i jest kontynuowana w każdym kolejnym roku. W podręcznikach WSiP z cyklu Biologia w przejrzysty i zrozumiały sposób zostały omówione wszelkie zagadnienia biologiczne, nawet te najtrudniejsze. Piękna szata graficzna w postaci zdjęć wysokiej jakości, infografik, tabel i wykresów służy łatwiejszemu przekazywaniu wiedzy i podkreślaniu najistotniejszych wiadomości. Podręcznik ma przyjazną strukturę - na początku każdego tematu jest informacja, czego uczeń dowie się z danej lekcji. Sekcje Warto wiedziećZapamiętaj systematyzują pracę i ułatwiają opracowanie harmonogramu powtórek. Stopniowe wprowadzanie zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania organizmów sprzyja indywidualizacji nauczania w tempie odpowiadającym poziomowi percepcji uczniów. Warto wspomnieć, że nasz podręcznik do biologii do szkoły podstawowej ma również angażować uczniów do licznych obserwacji środowiska, jak i stawiania pytań, na które uczeń powinien samodzielnie znaleźć odpowiedź.

Z podręcznikiem skorelowany jest zeszyt ćwiczeń do biologii do szkoły podstawowej. Zadania są tu pogrupowane względem formy i poziomu trudności. Są również zadania powtórzeniowe wzbogacone o atrakcyjną szatę graficzną. Tematy w zeszycie ćwiczeń to kontynuacja działów występujących w podręczniku.

Biologia jest fascynującą dyscypliną naukową. Aby ją lepiej poznać, polecamy m.in. atlasy biologiczne - jeden do klasy 5 i 6, drugi do klasy 7 i 8. Każda ilustracja opatrzona jest ciekawym komentarzem. Treści zaprezentowane w atlasach są zgodne z podstawą programową. Publikacje uczeń może wykorzystać na lekcji lub podczas samodzielnej pracy w domu. To pomoc naukowa, która gwarantuje dobre przygotowanie uczniów do zrozumienia przedmiotu.

Stacja Edukacja. Biologia do klasy 5 i 7 to sposób na jeszcze ciekawsze lekcje biologii! Uporządkowaną treść uzupełniają zdjęcia 3D, folie dekodujące obraz i imitujące ruch czy kody QR, pod którymi zostały ukryte filmy i animacje. To zdecydowanie nowoczesne podejście do wiedzy, zaskakujące dla ucznia i dla nauczyciela.

Plansze interaktywne (zbiór 120 plansz do wyświetlenia na ekranie komputera lub za pomocą rzutnika) to nowy wymiar edukacji. Ponad 500 zdjęć, 30 filmów i animacji do 37 tematów. Idealne narzędzie, by zobrazować trudniejsze zagadnienia - sprawdzi się podczas powtórek, jak i wprowadzania nowego materiału. To pomoc naukowa, pomoc dydaktyczna, która się nie nudzi.

Multibooki stanowią połączenie tradycji z nowoczesnością, czyli papierowego podręcznika do biologii do szkoły podstawowej z zestawem multimediów. Bloki tekstu wzbogacono o filmy i animacje, a to zdecydowanie pobudza ciekawość uczniów.

WSiP oferuje również multimedialne wersje papierowych atlasów. Dodatkowe elementy interaktywne stanowią wartość dodaną do poznania danej porcji materiału.

EDURANGA – innowacyjna platforma edukacyjna

EDURANGA - serwis przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. Zapewnia dostęp do e-podręczników i e-ćwiczeń do szkoły podstawowej z biologii, uporządkowanych według podstawy programowej. Umożliwia komunikację między nauczycielem a uczniami, np. wygodne zadawanie prac domowych czy przesyłanie plików. Eduranga to doskonałe wsparcie podczas nauki zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej.

Klub Nauczyciela na eduranga.pl - profesjonalne, aktualizowane na bieżąco pomoce do wszystkich cykli WSiP szkoły podstawowej, niezbędna do codziennej pracy dokumentacja (m.in. program nauczania, rozkłady materiału, przedmiotowy system oceniania), a także inne pomoce (m.in. scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, testy). To znakomite wsparcie w pracy nauczyciela szkoły podstawowej klas 4-8, oszczędzające czas dzięki możliwości pobrania i wydrukowania potrzebnych materiałów. W Klubie Nauczyciela na eduranga.pl znajdują się również multimedia WSiP.

Generator sprawdzianów i kartkówek na eduranga.pl dla szkół podstawowych do przedmiotu biologia. Narzędzie to umożliwia wygenerowanie sprawdzianu  dla kilku grup z kluczem odpowiedzi i schematem oceniania w zaledwie kilka minut. Aby lepiej dostosować klasówkę do swoich potrzeb, istnieje możliwość wymiany, zmiany kolejności lub dodania nowych zadań. Wszystkie ćwiczenia zostały opracowane przez doświadczonych pedagogów i metodyków współpracujących z WSiP.

Pakiety lekcyjne na eduranga.pl są przeznaczone dla nauczycieli i uczniów. Metodyczne wsparcie dla szkoły podstawowej w nauce zdalnej lub hybrydowej. Na uwagę zasługuje intuicyjny układ materiałów - z czytelnym podziałem na klasy, przedmioty, cykle i lekcje, jak również różnorodność propozycji - od obszernych fragmentów podręcznika, przez e-ćwiczenia i karty pracy, webinary, po gotowe sprawdziany i testy.

Diagnoza z plusem - zestaw profesjonalnych diagnoz na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauczania, a także dostęp do arkuszy z Próbnego egzaminu ósmoklasisty z WSiP. Arkusze do egzaminu ósmoklasisty są przygotowane przez kadrę ekspertów i dostosowane do nowych wymagań obowiązujących na państwowym egzaminie. Raporty z wynikami pozwolą określić stan wiedzy ucznia oraz pomogą w opracowaniu harmonogramu powtórek.