Biologia – podręczniki, ćwiczenia

  • Biologia
    nr dopuszczenia MEN: kl. 5 – 862/1/2018, kl. 7 – 862/3/2017, kl. 8 – 862/4/2018

    Podręcznik przybliża uczniom wiedzę o funkcjonowaniu organizmu człowieka, jego budowie i ochronie zdrowia. Objaśnia zjawiska i procesy zachodzące w tym środowisku. Dzięki praktycznemu podejściu do przekazywania wiadomości, obserwacjom i doświadczeniom, uczniowie uczą się jak bardzo biologia determinuje codzienne życie. Cykl w pełni realizuje założenia nowej podstawy programowej.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów