Biologia bez tajemnic Klasa 7

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1169/3/2023

Przedstawia biologię w sposób nowoczesny i aktualny. Złożone zagadnienia są zilustrowane szczegółowo opisanymi zdjęciami lub równaniami graficznymi. Zmienia postrzeganie biologii, inspiruje do pogłębiania wiedzy, pokazuje praktyczne wykorzystanie wiadomości.

Opis serii

W ostatnich latach, zmiany zachodzące w polskiej edukacji przyspieszyły, a pandemia – m.in. poprzez wymuszenie nauki zdalnej, uwidoczniła kolejne obszary wymagające pilnego zagospodarowania. Nowe potrzeby dostrzegli nie tylko nauczyciele, rodzice i uczniowie, ale także wydawcy edukacyjni i autorzy podręczników. Dlatego na rynku pojawił się nowy podręcznik WSiP dla klasy siódmej „Biologia bez tajemnic”, który odpowiada na wszystkie zmieniające się potrzeby.

 

Metody edukacyjne stosowane przez lata w szkołach, obecnie nie do końca się sprawdzają. Niektóre z nich nadal mogą być używane, ale tylko po ich dostosowaniu do obecnych realiów. Niezaprzeczalnie konieczne jest natomiast wprowadzanie najnowszych osiągnięć wypracowanych przy wykorzystaniu modelu edukacji włączającej. Tworząc nowy podręcznik do biologii, kierowaliśmy się tymi wyzwaniami oraz nowymi wnioskami, które zidentyfikowaliśmy podczas badań terenowych.

 

Do rąk nauczycieli i uczniów oddajemy nowoczesny podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do biologii, oparte na aktualnej podstawie programowej. Zagadnienia w nich zawarte są prezentowane w atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Tematy i sposób ich przekazywania uwzględniają różnorodny poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych.

 

Podręcznik „Biologia bez tajemnic” jest efektem pracy wykorzystującej metodę design thinking. Ta innowacyjna metoda projektowania publikacji edukacyjnych, pozwoliła na skupienie się na potrzebach nauczycieli oraz uczniów. Dzięki starannemu przygotowaniu, mogliśmy wprowadzić na rynek nowatorskie materiały edukacyjne, które wspierają skuteczne nauczanie biologii.

Jak powstał nasz nowy cykl?

„Biologia bez tajemnic” to nowoczesny podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej. Zawartość podręcznika opiera się na wynikach najnowszych badań naukowych oraz praktycznych informacjach z życia codziennego. Proces tworzenia tej publikacji odbywał się przy wykorzystaniu metody design thinking, dzięki czemu możliwe było przygotowanie materiałów edukacyjnych, które idealnie spełniają potrzeby swoich przyszłych użytkowników.

 

Design thinking jest metodą, która jest coraz częściej stosowana w innowacyjnych przedsiębiorstwach na całym świecie. Zastosowanie tego podejścia podczas tworzenia podręcznika szkolnego pozwala na precyzyjne zrozumienie potrzeb odbiorców w dynamicznie zmieniających się warunkach. Projekt przeprowadzony przez zespół badawczo-rozwojowy WSiP, zaangażował wielu uczniów i nauczycieli.

 

Przez wiele miesięcy prowadziliśmy liczne konsultacje, panele dyskusyjne, wywiady i ankiety, a także badania terenowe w różnych częściach Polski, zbierając szczegółowe informacje dotyczące oczekiwań uczniów i nauczycieli. Nowo opracowane materiały zostały przetestowane podczas 600 godzin lekcyjnych, w których uczestniczyło 2600 uczniów i 100 nauczycieli. To pozwoliło nam określić, że:

 • 100% badanych nauczycieli twierdzi, że nowy podręcznik WSiP jest dostosowany do współczesnego ucznia;
 • 91% badanych nauczycieli twierdzi, że nowy podręcznik WSiP jest odpowiedni pod kątem trudności;
 • 96% badanych nauczycieli twierdzi, że podręcznik ma odpowiednią ilość materiału;
 • 99% badanych nauczycieli oceniło grafiki w nowym podręczniku WSiP jako bardzo dobre.

 

Projektowanie nowego podręcznika metodą design thinking polegało na przygotowywaniu i testowaniu różnych wersji treści, które były oceniane przez nauczycieli i uczniów. Na podstawie uzyskanych opinii, dokonywaliśmy korekt i zmian, a ostateczna wersja podręcznika zawiera wnioski z przeprowadzonych badań. To pozwoliło nam znaleźć się w unikalnej sytuacji, w której na rynku pojawia się nowy podręcznik, już zaakceptowany przez swoich przyszłych użytkowników.

Więcej o autorach

Zespół redakcyjny pracował nad stworzeniem nowego podręcznika, a jego głównym celem było opracowanie treści dostosowanych do potrzeb współczesnych nauczycieli i uczniów. Precyzyjnie wyselekcjonowaliśmy autorów, którzy mają nie tylko bogate doświadczenie praktyczne, ale również są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

 

Zespół autorski

 • Julia Idziak – nauczycielka biologii i chemii z 10-letnim stażem. Obecnie uczy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi zajęcia z biologii w kujawsko-pomorskiej e-szkole. Należy do sieci współpracy nauczycieli przyrodniczych KPCEN Toruń.
 • Olivia Dycewicz – nauczycielka biologii w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. Pracuje w programie International Baccalaureate Middle Years Programme. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Tworzy i publikuje własne pomoce dydaktyczne, modele, gry, scenariusze teatralne i projekty mające ułatwić naukę biologii.
 • Kamila Narewska-Prella – nauczycielka biologii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. Uczestniczy w projekcie Szkoła dla Innowatora realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/biologia-sp/biologia-bez-tajemnic/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Biologia bez tajemnic - podręcznik dla kl. 7

  Podręcznik prezentuje zagadnienia w atrakcyjny i angażujący sposób. Dzięki dużej liczbie schematów, infografik, różnorodnych poleceń rozwija umiejętności analityczne, a także umożliwia dopasowanie lekcji do potrzeb współczesnych uczniów. Prosta konstrukcja i czytelne środki nawigacyjne ułatwiają z pracę z podręcznikiem. Rzeczywiste zdjęcia, dobrze opisane doświadczenia, treści nawiązujące do życia codziennego oraz inspirujące informacje ze świata nauki pomagają zainteresować uczniów przedmiotem.

 • Biologia bez tajemnic - zeszyt ćwiczeń dla kl. 7

  Nowy zeszyt ćwiczeń jest w pełni skorelowany z podręcznikiem. Zawiera zadania o różnorodnej formie i różnym stopniu trudności. Zadania problemowe i doświadczalne odwołują się do życia codziennego, dzięki czemu pomagają w rozwijaniu umiejętności analitycznych i uczą wyciągać wnioski. Precyzyjne polecenia i wyróżnienie czasowników operacyjnych wspierają samodzielną pracę ucznia.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradnik nauczyciela

  W poradniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się scenariusze lekcji, karty pracy, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, a także omówienia dodatkowych pojęć i najważniejszych schematów. Poradnik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim animacje, filmy, zadania interaktywne i mapy myśli. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnej dokumentacji

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 7 to podzielony na dziesięć części materiał, który w praktyczny sposób prezentuje zagadnienia określone w podstawie programowej. W klasie siódmej, materiał przygotowany w atrakcyjny graficznie sposób, obejmuje kluczowe zagadnienia z obszarów, takich jak aparat ruchu, układ pokarmowy, układ oddechowy, układ krążenia, układ wydalniczy i skóra, układ nerwowy, narządy zmysłów, układ hormonalny i rozrodczy.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Dzięki zeszytowi ćwiczeń, wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy stanowi stały element nauki. Zadania o różnej konstrukcji i zróżnicowanym stopniu trudności odnoszą się do treści zawartych w podręczniku i są z nim ściśle skorelowane. Zeszyt ćwiczeń to także testy powtórzeniowe, a także trudniejsze zadania, przygotowane z myślę o najzdolniejszych uczniach.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwe w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Bogate zasoby ćwiczeń interaktywnych to dla uczniów doskonałe wsparcie podczas samodzielnych powtórek materiału. Zostały one uporządkowane wg struktury spisu treści podręcznika i w atrakcyjnej formie pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy oraz identyfikowanie ewentualnych deficytów.

 • Atlas. Biologia. Klasy 7-8

  Atlas zawiera ponad 30 tematów rozmieszczonych na rozkładówkach, dzięki czemu informacje są przejrzyste i łatwe w odbiorze. Nowoczesne rysunki i zdjęcia doskonale obrazują zagadnienia i wzbudzają zainteresowanie uczniów, a duże grafiki dokładnie prezentują omawiane treści. Uczeń bez problemu może zobaczyć szczegóły ilustracji potrzebne do pełnego zrozumienia problemu.

Dlaczego warto
wybrać nasz podręcznik?

 • Atrakcyjna forma i treść

  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń w ramach cyklu „Biologia bez tajemnic”, to połączenie atrakcyjnej i nowoczesnej szaty graficznej ze sprawdzonymi i ciekawe przedstawionymi informacjami. Takie połączenie to podstawa efektywnej nauki.

 • Mniej znaczy więcej

  Konstruując przekaz podręcznika kierowaliśmy się zasadą „mniej znaczy więcej”. To sprawiło, że ilość tekstu została istotnie ograniczona, bez wpływu na jej merytoryczną wartość. Syntetyczny przekaz jest łatwiejszy do przyswojenia.

 • Powtórki na bieżąco

  Słowniczek trudniejszych pojęć zamieściliśmy w podsumowaniu każdego działu, a nie na końcu podręcznika. Dzięki temu stał się on bardziej użyteczny i pomaga uczniom podczas bieżących powtórek materiału.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.