Chemia bez tajemnic Klasa 7

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1164/1/2023

Odkryj chemię ze swoimi uczniami, zobaczcie ją w życiu codziennym oraz sprawdź , czym rządzą się prawa i reakcje chemiczne. Doświadczenia chemiczne, ich planowanie i przeprowadzanie, pozwolą zagłębić się w świat chemii.

Opis serii

Nowy cykl „Chemia bez tajemnic” to odpowiedź WSiP na zmieniającą się rzeczywistość szkolną. Doświadczenia z pandemią, pracą zdalną i nowymi technologiami, pochłaniającymi uwagę dzieci oraz sytuacja nauczycieli, którzy niejednokrotnie uczą równolegle kilku przedmiotów, albo w wielu szkołach, sprawiły, że spojrzeliśmy na podręcznik nieco inaczej.

 

Postawiliśmy na prosty przekaz, odpowiadający wymogom współczesnego świata i stylu życia oraz przyzwyczajeniom i możliwościom użytkowników – w odniesieniu zarówno do narracji, jak i szaty graficznej oraz obudowy multimedialnej. Cykl łączy to, co sprawdzało się przed pandemią z tym, co będzie najlepsze po niej, dając nowe spojrzenie na podstawę programową. Splatają się w nim niezawodne metody nauczania z innowacyjnymi trendami w dydaktyce, zgodne z istotą edukacji włączającej.

Podręcznik powstał w oparciu o metodę design thinking, polegającą na całkowitym skupieniu się na potrzebach użytkowników, – w tym przypadku nauczycieli i uczniów. Udało nam się stworzyć nowy, zgrany zespół autorski, złożony z aktywnych praktyków, kochających chemię i znających aktualne wyzwania w nauczaniu tego przedmiotu. Takie połączenie zaowocowało stworzeniem materiałów o niespotykanej wcześniej jakości.

Nowoczesne praktyki w zakresie projektowania cyklu „Chemia bez tajemnic” nie oznaczają jego oderwania od szkolnej rzeczywistości. Wszystkie omawiane treści są w pełni zgodne z aktualną podstawą programową, a proponowane doświadczenia są możliwe do wykonania zarówno w szkole, jak i w domu. Dzięki temu, przy zachowaniu innowacyjnej formy, nauczyciele mają pewność, że poruszane zagadnienia odpowiednio przygotowują uczniów do egzaminów i dalszej edukacji.

Jak powstał nasz nowy cykl?

Autorzy tworzący cykl „Chemia bez tajemnic” korzystali z nowoczesnej metody design thinking. Polega ona na całkowitym skupieniu się na potrzebach użytkowników – w tym przypadku nauczycieli i uczniów. Zgodnie z zasadami tej metody, WSiP przeprowadził badania w rzeczywistości szkolnej na niespotykaną dotąd skalę.

 

Setki godzin konsultacji, ankiet, paneli i wywiadów pozwoliły nam doskonale zrozumieć potrzeby użytkowników naszych publikacji. Braliśmy udział w 600 godzinach lekcyjnych w polskich szkołach podstawowych, w rzeczywistych warunkach, z 2600 uczniami i setką nauczycieli! Nowe podręczniki i ćwiczenia były poddawane takim badaniom na wielu etapach ich kreacji, stale mając w centrum naszej uwagi nowe potrzeby dzisiejszego nauczyciela i ucznia.

Przygotowując nową ofertę do chemii chcieliśmy jak najlepiej dopasować ją do potrzeb współczesnych uczniów i nauczycieli. Potrzeby te wynikają nie tylko ze specyfiki przedmiotu, ale przede wszystkim z dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej. Pandemia znacząco wpłynęła na to jak funkcjonują uczniowie w trakcie lekcji, ile czasu na przygotowanie mają nauczyciele i gdzie odbywają się zajęcia.

Metoda design thinking ściśle wiąże się z prowadzeniem badań i ciągłą ewaluacją przedstawianych pomysłów. Wyniki zrealizowanych ankiet dają nam pewność, że praca została wykonana poprawnie, a jej efekty wpisują się w potrzeby nauczycieli oraz uczniów. Już dzisiaj wiemy, że nasza „Chemia bez tajemnic” zyskała następujące opinie:

 • 100% badanych nauczycieli stwierdziło, że nowy podręcznik WSiP jest dostosowany do współczesnego ucznia;
 • 97% badanych nauczycieli twierdzi, że nowy podręcznik WSiP jest odpowiedni pod kątem trudności;
 • 99% badanych nauczycieli oceniło schematy w nowym podręczniku WSiP jako dobre lub bardzo dobre;
 • 94% badanych nauczycieli uważa, że podręcznik WSiP w dużym lub bardzo dużym stopniu pomaga w indywidualizacji nauczania.

 

Wprowadzaniu nowych podręczników w przeszłości towarzyszyło poczucie niepewności – szczególnie ze strony nauczycieli i uczniów. Często podjęcie decyzji o wyborze nowej publikacji było odwlekane w czasie, by zasięgnąć opinii innych nauczycieli.  W przypadku nowego cyklu ten etap mamy już za sobą – „Chemia bez tajemnic” to nowość na rynku, która już zyskała pełną aprobatę nauczycieli i uczniów.

Więcej o autorach

Trudno ocenić nowe podręczniki nie biorąc pod uwagę zespołu autorskiego, który był odpowiedzialny za ich przygotowanie. Dobierając autorów stawialiśmy nie tylko na ich praktyczne doświadczenie w nauczaniu chemii, ale także zaangażowanie w kreowanie nowoczesnej edukacji w Polsce.

 

Zespół autorski

 • Joanna Wilmańska – nauczyciel dyplomowany chemii w Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu; współpracuje przy realizacji projektów Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie; trenerka debat oksfordzkich; prelegentka konferencji i webinariów. Autorka podręcznika metodycznego dla nauczycieli Chemia kl. 7 (MAC). Na Facebooku prowadzi strony poświęcone nauce – „OK Chemia”, edukacji – „Barwy chemii”, grupę dla nauczycieli starających się o awans “Chemicy-dyplomowanie” oraz fanpage szkoły, w której pracuje.
 • Aleksandra Kwiek – pracownik inżynieryjno-techniczny na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / Zespół Laboratoriów Dydaktycznych, autorka podręcznika metodycznego dla nauczycieli Chemia kl. 7 (MAC).

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/chemia-sp/chemia-bez-tajemnic/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Chemia bez tajemnic - podręcznik dla kl. 7

  Nowy podręcznik powstał z myślą o współczesnych uczniach i nauczycielach. Merytorycznie, precyzyjnie, ale również wizualnie prezentuje zagadnienia chemiczne. Już w 7 klasie wprowadza uczniów w świat wodorotlenków. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz graficzne skupiają uwagę ucznia i porządkują wiadomości. Realistyczne zdjęcia, liczne schematy, infografiki, dobrze opisane przykłady i doświadczenia, nawiązania do życia codziennego pomogą zaplanować lekcję chemii dopasowaną do zróżnicowanych możliwości logistycznych i percepcyjnych.

 • Chemia bez tajemnic - zeszyt ćwiczeń dla kl. 7

  Nowy zeszyt ćwiczeń jest w pełni skorelowany z podręcznikiem. Zawiera zadania o różnorodnej formie i różnym stopniu trudności. Precyzyjne polecenia, nieprzytłaczające nadmiarem tekstu, przykładowe rozwiązania i wyróżnienie czasowników operacyjnych wspierają samodzielną pracę ucznia. Zadania o charakterze analitycznym i doświadczalnym uczą planowania, obserwacji i wnioskowania.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradnik nauczyciela

  W poradniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się scenariusze lekcji, karty pracy, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, a także omówienia dodatkowych pojęć i najważniejszych schematów. Poradnik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim animacje, filmy, zadania interaktywne i mapy myśli. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnej dokumentacji.

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 7 to podzielony na siedem części materiał, który w praktyczny sposób prezentuje zagadnienia określone w podstawie programowej. W klasie siódmej, materiał przygotowany w atrakcyjny graficznie sposób, obejmuje kluczowe zagadnienia z obszarów, takich jak substancje, właściwości i przemiany, układ okresowy, prawa i reakcje chemiczne, gazy, woda i wodorotlenki.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Dzięki zeszytowi ćwiczeń, wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy stanowi stały element nauki. Zadania o różnej konstrukcji i zróżnicowanym stopniu trudności odnoszą się do treści zawartych w podręczniku i są z nim ściśle skorelowane. Zeszyt ćwiczeń to także testy powtórzeniowe, a także trudniejsze zadania, przygotowane z myślą o uczniach zainteresowanych chemią.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwe w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Bogate zasoby ćwiczeń interaktywnych to dla uczniów doskonałe wsparcie podczas samodzielnych powtórek i utrwalania materiału. Zostały one uporządkowane wg struktury spisu treści podręcznika i w atrakcyjnej formie pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy oraz identyfikowanie ewentualnych deficytów.

 • Chemia. Zbiór zadań. Klasa 7

  Oferujemy zbiór zadań z poleceniami zróżnicowanymi pod względem formy i treści, aby rozwijać wiedzę chemiczną uczniów. Testy podsumowujące, odpowiedzi do zadań czy układ okresowy pierwiastków to doskonałe pomoce do codziennej nauki chemii.

Dlaczego warto
wybrać nasz podręcznik?

 • Przystępna nauka

  Trudne zagadnienia zostały wytłumaczone za pomocą zwięzłego, merytorycznego, współczesnego języka. Najważniejsze treści są zostały przez nas dodatkowo wyróżnione, w postaci schematów, tabel, ramek procesowych i notek graficznych, co nie tylko ułatwia nawigację po podręczniku, ale przede wszystkim pozwala lepiej zapamiętać najważniejsze informacje.

 • Doświadczalnie

  Mówisz : „chemia”- myślisz „doświadczenia”. W nowym podręczniku znajdziesz wiele różnorodnych doświadczeń chemicznych, opisanych krok po kroku, a te najtrudniejsze do przeprowadzenia, zostały zilustrowane w nowym multibooku.

 • Aktywnie

  W nowym cyklu stawiamy na angażowanie uczniów, tak aby nauka była jeszcze bardziej efektywna. W tym celu przygotowaliśmy wiele zadań do samodzielnego wykonania, a ich forma i stopień trudności są dostosowane do potrzeb współczesnego ucznia. Dzięki temu uczestnictwo w lekcjach chemii może być jeszcze bardziej aktywne.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.