• Edukacja dla bezpieczeństwa
    nr dopuszczenia MEN: kl. 8 – 923/2018

    Nowe wydanie cenionego podręcznika dostosowanego do nowej podstawy programowej oraz zgodnego z najnowszym stanem wiedzy prawnej i medycznej. To praktyczny kurs pierwszej pomocy, instruktaż postępowania podczas różnych wypadków i zagrożeń.