Edukacja dla bezpieczeństwa

Co nowego w przedmiocie?

1. Pierwsza pomoc w czasie pandemii

Pierwsza pomoc jest często kluczową częścią postępowania w przypadku urazów i nagłych zachorowań. Poważne obrażenia i choroby wymagają zapewnienia opieki medycznej, a ocena i leczenie nie powinny opóźniać się z powodu obawy przed COVID-19. W związku z tym Europejska Rada Resuscytacji (European Resuscitation Council) wydała 24 marca 2020 r. Wytyczne ERC – COVID-19, w których wprowadzono kilka zmian w zalecanych dotychczas algorytmach pierwszej pomocy.

2. COVID-19 - co uczeń wiedzieć powinien?

COVID-19 to bardzo zakaźna choroba układu oddechowego, wywoływana przez niedawno odkrytego korona-wirusa SARS - CoV- 2 ( nazywanego również koronawirusem z Wuhan, ponieważ w tym mieście w Chinach rozpoznano pierwsze przypadki zakażeń). Chorobie najczęściej towarzyszą: gorączka, suchy kaszel, duszności (problemy z oddychaniem), zmęczenie (ogólne osłabienie), ból głowy, ból gardła, utrata smaku i węchu oraz bóle mięśni.

3. Gra escape room dla uczniów – Doktor wirus

Angażująca gra typu escape room, to nowatorska metoda powtórzenia materiału i możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną wiedzą. Sprawdź wspólnie z uczniami ich wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego postępowania w warunkach pandemii.

 

4. Plakat: COVID-19

Materiał pomocniczy pokazujący drogi przenikania koronawirusa Sars-CoV-2 do organizmu człowieka, objawy choroby COVID-19 i sposoby zapobiegania tej chorobie. Wykorzystaj zawarte w nim informacje podczas lekcji z uczniami.

5. Plakat: Ewakuacja szkoły

Materiał pomocniczy przedstawiający najważniejsze zasady oraz oznaczenia obowiązujące podczas ewakuacji szkoły. To niezbędna wiedza dla każdego nauczyciela i ucznia. Udostępnij uczniom plakat w trakcie zajęć i miej pewność, że przyswoili potrzebne wiadomości.