Edukacja dla bezpieczeństwa

Co nowego w przedmiocie?

Tamowanie krwotoków - NOWOŚĆ

W materiale znajdziecie charakterystykę ran powstałych w wyniku użycia broni konwencjonalnej a także kroki postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w oparciu o hasło „uciekaj, schowaj się, walcz”. Wiedza o tym, co robić w tej sytuacji, pozwoli uniknąć zagrożenia życia i zdrowia.

Uzależnienia wśród młodzieży

Uzależnienie to postępujący proces chorobowy, który obejmuje niemalże wszystkie obszary życia człowieka. Młodzi ludzie najczęściej uzależniają się od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, papierosów, narkotyków czy leków i suplementów diety. Coraz powszechniejsze stają się uzależnienia behawioralne – od telefonu komórkowego (fonoholizm), gier komputerowych, jak i od internetu (siecioholizm). Uzależnienie od nowych technologii cyfrowych wzrosło wśród młodzieży wraz z wybuchem pandemii COVID-19.

Escape room – Detektyw strażak

Gra typu escape room umożliwiająca uczniom zapamiętanie ważnych zagadnień dotyczących powodzi. Rozwiązując zadania, uczniowie wcielają się w postać detektywa strażaka. Muszą rozwikłać kilka zagadek, by wydostać się z pomieszczenia. Nauka poprzez zabawę to znakomity sposób na powtórzenie materiału.

Zagrożenia powodziowe

Jedną z największych klęsk żywiołowych jest powódź, która powstaje na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza. Zawsze, gdy się pojawia, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. W lipcu 1997 roku południową i zachodnią część Polski nawiedziła największa na przestrzeni lat powódź, zwana „powodzią tysiąclecia”. W dorzeczu górnej Odry fala powodziowa przekroczyła wówczas o 2-3 m najwyższe notowane dotąd stany wód. Ratunkiem przed powodzią jest wznoszenie budowli przeciwpowodziowych (m.in. zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek).

Escape room – udar mózgu i udar słoneczny

Dzięki grze, uczniowie szybciej zapamiętają najważniejsze zagadnienia dotyczące udaru mózgu, a także utrwalą zasady postępowania z osobą dotkniętą udarem.

Udaru mózgu oraz udar słoneczny

Najczęstszą przyczyną zgonów w Europie u osób po 40. roku życia jest udar mózgu. Prowadzi on do trwałej niepełnosprawności. Co roku około 70 tysięcy Polaków doświadcza udaru mózgu, dlatego wszyscy powinniśmy być wyczuleni na jego objawy.

Pierwsza pomoc w czasie pandemii

Pierwsza pomoc jest często kluczową częścią postępowania w przypadku urazów i nagłych zachorowań. Poważne obrażenia i choroby wymagają zapewnienia opieki medycznej, a ocena i leczenie nie powinny opóźniać się z powodu obawy przed COVID-19. W związku z tym Europejska Rada Resuscytacji (European Resuscitation Council) wydała 24 marca 2020 r. Wytyczne ERC – COVID-19, w których wprowadzono kilka zmian w zalecanych dotychczas algorytmach pierwszej pomocy.

COVID-19 - co uczeń wiedzieć powinien?

COVID-19 to bardzo zakaźna choroba układu oddechowego, wywoływana przez niedawno odkrytego korona-wirusa SARS - CoV- 2 ( nazywanego również koronawirusem z Wuhan, ponieważ w tym mieście w Chinach rozpoznano pierwsze przypadki zakażeń). Chorobie najczęściej towarzyszą: gorączka, suchy kaszel, duszności (problemy z oddychaniem), zmęczenie (ogólne osłabienie), ból głowy, ból gardła, utrata smaku i węchu oraz bóle mięśni.

Gra escape room dla uczniów – Doktor wirus

Angażująca gra typu escape room, to nowatorska metoda powtórzenia materiału i możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną wiedzą. Sprawdź wspólnie z uczniami ich wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego postępowania w warunkach pandemii.

Plakat: COVID-19

Materiał pomocniczy pokazujący drogi przenikania koronawirusa Sars-CoV-2 do organizmu człowieka, objawy choroby COVID-19 i sposoby zapobiegania tej chorobie. Wykorzystaj zawarte w nim informacje podczas lekcji z uczniami.

Plakat: Ewakuacja szkoły

Materiał pomocniczy przedstawiający najważniejsze zasady oraz oznaczenia obowiązujące podczas ewakuacji szkoły. To niezbędna wiedza dla każdego nauczyciela i ucznia. Udostępnij uczniom plakat w trakcie zajęć i miej pewność, że przyswoili potrzebne wiadomości.