Edukacja dla bezpieczeństwa

Co nowego w przedmiocie?

1. Udaru mózgu oraz udar słoneczny

Najczęstszą przyczyną zgonów w Europie u osób po 40. roku życia jest udar mózgu. Prowadzi on do trwałej niepełnosprawności. Co roku około 70 tysięcy Polaków doświadcza udaru mózgu, dlatego wszyscy powinniśmy być wyczuleni na jego objawy.

2. Pierwsza pomoc w czasie pandemii

Pierwsza pomoc jest często kluczową częścią postępowania w przypadku urazów i nagłych zachorowań. Poważne obrażenia i choroby wymagają zapewnienia opieki medycznej, a ocena i leczenie nie powinny opóźniać się z powodu obawy przed COVID-19. W związku z tym Europejska Rada Resuscytacji (European Resuscitation Council) wydała 24 marca 2020 r. Wytyczne ERC – COVID-19, w których wprowadzono kilka zmian w zalecanych dotychczas algorytmach pierwszej pomocy.

3. COVID-19 - co uczeń wiedzieć powinien?

COVID-19 to bardzo zakaźna choroba układu oddechowego, wywoływana przez niedawno odkrytego korona-wirusa SARS - CoV- 2 ( nazywanego również koronawirusem z Wuhan, ponieważ w tym mieście w Chinach rozpoznano pierwsze przypadki zakażeń). Chorobie najczęściej towarzyszą: gorączka, suchy kaszel, duszności (problemy z oddychaniem), zmęczenie (ogólne osłabienie), ból głowy, ból gardła, utrata smaku i węchu oraz bóle mięśni.

4. Gra escape room dla uczniów – Doktor wirus

Angażująca gra typu escape room, to nowatorska metoda powtórzenia materiału i możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną wiedzą. Sprawdź wspólnie z uczniami ich wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego postępowania w warunkach pandemii.

5. Plakat: COVID-19

Materiał pomocniczy pokazujący drogi przenikania koronawirusa Sars-CoV-2 do organizmu człowieka, objawy choroby COVID-19 i sposoby zapobiegania tej chorobie. Wykorzystaj zawarte w nim informacje podczas lekcji z uczniami.

6. Plakat: Ewakuacja szkoły

Materiał pomocniczy przedstawiający najważniejsze zasady oraz oznaczenia obowiązujące podczas ewakuacji szkoły. To niezbędna wiedza dla każdego nauczyciela i ucznia. Udostępnij uczniom plakat w trakcie zajęć i miej pewność, że przyswoili potrzebne wiadomości.