Edukacja dla bezpieczeństwa

(nr dopuszczeń MEN: klasa 8 - 923/2018)

Nowe wydanie cenionego podręcznika dostosowanego do nowej podstawy programowej oraz zgodnego z najnowszym stanem wiedzy prawnej i medycznej. To praktyczny kurs pierwszej pomocy, instruktaż postępowania podczas różnych wypadków i zagrożeń.

przewijaj w dół

Uczy właściwych zachowań

 • Zawiera aktualne treści zgodne z nową podstawą programową

  Daje komfort realizacji podstawy programowej, która kładzie nacisk na umiejętność udzielania pierwszej pomocy i działania w sytuacjach nadzwyczajnych, promuje edukację zdrowotną oraz zwraca uwagę na bezpieczeństwo państwa. Treści te można realizować modułowo, w zależności od potrzeb szkoły.

 • Uwzględnia aktualne przepisy

  Zawiera np. schematy postępowania podczas różnych wypadków, takich jak: zasłabnięcia, poparzenia, zatrzymania akcji serca, urazy kości i stawów, zatrucia środkami chemicznymi. Uczy udzielania pierwszej pomocy oraz reguł postępowania w razie zagrożenia zdrowia i życia.

 • Przygotowuje uczniów do właściwego reagowania

  Przejrzyste schematy postępowania oraz instrukcje Krok po kroku doskonale przygotowują uczniów do odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach. Ważniejsze czynności pokazane w zbliżeniu; tego typu praktyczne instrukcje gwarantują skuteczność nauki.

 • Uczy skutecznie

  Przystępny język przekazu, liczne zdjęcia i rysunki ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych informacji. Uczniowie będą potrafili rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, nauczą się także, jak ich unikać zarówno na co dzień, jak i w warunkach ekstremalnych.

Aktualny i pomocny

Zobacz fragment podręcznika
 • Fragment podręcznika kl. 8

 • Fragment podręcznika z opisem

Obudowa metodyczna dla nauczyciela

  Obudowa metodyczna

  W ramach obudowy metodycznej do dyspozycji nauczycieli oddajemy wiele materiałów, opracowanych z myślą o komforcie pracy i optymalizacji czasu potrzebnego do przygotowania ciekawych, angażujących lekcji. Są to:

  • Poradnik nauczyciela Na dobry start: dokumentacja na pierwszy miesiąc nauki.
  • Papierowy poradnik nauczyciela: scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań, wskazówki metodyczne.
  • WSiPnet.pl – dostęp do e-podręcznika.
  • Elektroniczny warsztat pracy nauczyciela, czyli e-poradnik, scenariusze, testy i sprawdziany gotowe w Klubie Nauczyciela Uczę.pl; 60 gotowych do pobrania materiałów.
  • Projekt EKSTRA Bezpiecznie w szkole i w domu : dwustronny plakat tematyczny wraz ze scenariuszem lekcji cz. 1 Zasady ewakuacji szkoły oraz cz. 2 Łańcuch ratunkowy.
  • Strona wsip.pl/edb-aktualnosci: strona zawierająca treści, które ulegają modyfikacjom prawnym i innym. Jest to szczególnie ważne w przypadku wieloletniego użytkowania podręcznika.

Aktualności

Podręcznik do EdB zawiera najbardziej aktualne informacje i dane. Ze względu na charakter przedmiotu i dynamikę wydarzeń, a także wieloletność podręcznika, który będzie funkcjonował w szkołach przez 3 lata, postanowiliśmy przeznaczyć to miejsce, na zamieszczenie najnowszych informacji i danych, które mają związek z przedmiotem, a pojawiły się w przestrzeni publicznej już po terminie wydania podręcznika i siłą rzeczy nie zostały w nim ujęte.

 • Kontakt

  Skontaktuj się Infolinią pod numerem 801 220 555, lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli)

 • Zamów z dotacji!

  Złóż zamówienie online na rok szkolny 2019/20. Zrealizuj dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, kup materiały uzupełniające dla Twojej szkoły.