Sposób na fizykę Klasa 7

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1167/1/2023

Obala mit, że fizyka jest przedmiotem trudnym. Nawet najbardziej skomplikowane treści są omówione prostym i obrazowym językiem. Propozycje zróżnicowanych doświadczeń, do wykonania w szkole lub w domu, pomagają współczesnemu uczniowi poznać i zrozumieć prawa fizyki.

Opis serii

Uważna analiza wniosków wynikających z okresu nauki zdalnej, a także badania potrzeb nauczycieli i uczniów stanęły u podstaw procesu tworzenia nowego cyklu do nauki fizyki w szkołach podstawowych – „Sposób na fizykę”. Przygotowane na nowo materiały odpowiadają na współczesne wyzwania i w przystępnej formie prezentują nawet bardzo skomplikowane zagadnienia.

Punktem wyjścia dla procesu tworzenia nowych podręczników była aktualna podstawa programowa. Wszystkie treści zostały opracowane z wykorzystaniem sprawdzonych metod nauczania oraz założeń edukacji włączającej. Takie połączenie umożliwia efektywną naukę oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Cykl „Sposób na fizykę” powstał w oparciu o metodę design thinking, która zapewnia zgodność końcowego produktu z potrzebami jego najważniejszych użytkowników – nauczycieli oraz uczniów. Dzięki temu lekcje fizyki mogą być prowadzone w oparciu o gruntownie zweryfikowany materiał.

Jak powstał nasz nowy cykl?

„Sposób na fizykę” to zestaw materiałów dla klas 7-8, które tworzą uzupełniające się publikacje, wprowadzające uczniów w świat podstawowych zagadnień fizycznych. Zadbaliśmy o to, by wiedza przekazywana w podręcznikach odpowiadała możliwościom poznawczym młodych ludzi, jednocześnie bazując na podstawie programowej. Wszystkie te cele udało się zrealizować dzięki zastosowaniu metody design thinking.

 

Design thinking to metoda, która dotychczas nie była szeroko rozpowszechniona w polskiej szkole. Dzięki Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym sytuacja ta ulegnie zmianie, a korzyści z tego wynikające są trudne do przecenienia. Kluczowym założeniem organizacji pracy opartej o design thinking jest dogłębne poznanie potrzeb użytkowników tworzonego produktu. Nie tylko badaliśmy oczekiwania nauczycieli i uczniów, ale przede wszystkim zderzaliśmy je z kolejnymi wersjami przygotowywanych materiałów. Wszystko to było możliwe dzięki zorganizowaniu projektu badawczego na niespotykaną wcześniej skalę.

 

Zespół badań i rozwoju, który działa w ramach WSiP zorganizował trwające setki godzin konsultacje, panele, wywiady i ankiety, a także badania terenowe w całej Polsce. W ich trakcie odbyło się ponad 600 godzin lekcyjnych, w których udział wzięło 2.600 uczniów i 100 nauczycieli. To wszystko pozwoliło nam ustalić, że nasz „Sposób na fizykę” uzyskał następujące opinie:

 • 92% uczniów podoba się nasz nowy podręcznik;
 • 80% nauczycieli uznało podręcznik WSiP za lepszy od dotychczas przez nich używanego;
 • 100% nauczycieli stwierdziło, że podręcznik jest świetnie dostosowany do potrzeb i oczekiwań współczesnych uczniów;
 • 70% nauczycieli deklaruje chęć korzystania z nowego podręcznika już od najbliższego roku szkolnego.

 

Dobre przyjęcie nowego podręcznika wynika przede wszystkim z odpowiedniego języka, opisującego nawet skomplikowane zjawiska w zrozumiały sposób oraz wykorzystania metody design thinking. Wymagała ona od autorów WSiP przygotowania wielu różnych materiałów, które powstawały w oparciu o wnioski płynące z testów poprzednich wersji. To pozwala nam wprowadzić na rynek zupełnie nowy podręcznik, który ma już jednak akceptację swoich przyszłych odbiorców.

Więcej o autorach

Przygotowanie zupełnie nowego podręcznika wymagało zaproszenia do współpracy autorów, którzy uczą fizyki oraz angażują się w tworzenie nowoczesnej edukacji. W ten sposób byliśmy w stanie odpowiedzieć nie tylko na aktualne, ale także wiele przyszłych wymagań nauczycieli i uczniów w szkołach podstawowych. Doświadczenie naszych autorów, to kolejny argument za wyborem cyklu „Sposób na fizykę”.

 

Zespół autorski

 • Tomasz Greczyło – ekspert, praktyk, osobowość. Od 18 lat łączy obowiązki nauczyciela akademickiego (Zakład Nauczania Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego) z pracą w szkołach różnych etapów edukacyjnych (nauczyciel mianowany, obecnie pracuje w SP). Jest współautorem aktualnej podstawy programowej do SP, współorganizuje konferencje i warsztaty, szkoli nauczycieli i współrealizuje różne projekty edukacyjne. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz dydaktycznych, m.in. dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej oraz scenariuszy lekcji dla SP. Prowadzi bloga: warsztatpracynauczycieli.blogspot.com.
 • Karina Mularczyk-Sawicka – praktyk, nauczyciel dyplomowany (22 lata doświadczenia), aktualnie pracuje w LO. Autorka programu autorskiego do klasy inżynierskiej w jednym z wrocławskich liceów. Jest doświadczonym egzaminatorem maturalnym, weryfikatorem, a od wielu lat przewodniczy zespołowi egzaminatorów. Współpracowała z OKE we Wrocławiu jako ekspert, arbiter, a ostatnio sędzia kompetentny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
 • Dominika Pilak-Zadworna – praktyk, nauczyciel kontraktowy (5 lat doświadczenia) w trakcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Obecnie pracuje w szkole podstawowej, technikum oraz szkole policealnej (studium medycznym). Współautorka i prowadząca różnych projektów edukacyjnych, np. EFS „Inkubator Młodych Talentów” (szkoła podstawowa), „Kącik małego odkrywcy” (zajęcia edukacyjne metodą inquiry based learningdla dzieci w wieku 3-6 lat).
 • Grzegorz Wojewoda – ekspert, praktyk, osobowość. Nauczyciel dyplomowany, od 29 lat pracujący w bydgoskich liceach, gimnazjach, technikum oraz szkole branżowej. Jest doradcą metodycznym dla nauczycieli fizyki, egzaminatorem maturalnym, przewodniczącym zespołu egzaminatorów. Jako ekspert współpracował z Centralną Komisją Egzaminacyjną, tworząc zadania egzaminacyjne. Jest współautorem cyklu podręczników WSiP do liceum (Fizyka. Zakres podstawowy), przygotowuje też dla WSiP różnego typu materiały edukacyjne (poradniki dla nauczycieli, arkusze egzaminacyjne, zadania do generatora sprawdzianów).

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/fizyka-sp/sposob-na-fizyke/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Sposób na fizykę - podręcznik dla kl. 7

  Podręcznik łączy w sobie niezawodne metody nauczania, które sprawdzały się przed pandemią, z innowacyjną strukturą, opartą na modułach, oraz nowoczesną formą przekazu. Pokazuje obecność zjawisk fizycznych w codziennym życiu, co zachęca do eksperymentowania opartego na metodzie DIY (do it yourself) i samodzielnego zgłębiania wiedzy. Urozmaicone zadania o zróżnicowanym poziomie trudności pozwalają na indywidualizację nauczania. Podręcznik zawiera również teksty popularnonaukowe, które stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy wymaganej w podstawie programowej.

 • Sposób na fizykę - zeszyt ćwiczeń dla kl. 7

  Zeszyt ćwiczeń, napisany przystępnym językiem, jest ściśle skorelowany z podręcznikiem. Zawiera urozmaicone zadania o różnym stopniu trudności, odnoszące się do życia codziennego i pokazujące użyteczność fizyki na co dzień, a także dodatkowe propozycje prostych doświadczeń, które uczeń może wykonać samodzielnie w domu. Testy powtórzeniowe po każdym dziale pozwalają łatwo i szybko sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Dzięki takiej konstrukcji i zawartości zeszyt ćwiczeń stanowi cenną pomoc zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradnik nauczyciela

  W poradniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się wskazówki metodyczne, pomysły na dodatkowe doświadczenia i zadania, praktyczne rady dotyczące pracy z uczniami na różnym poziomie, wykaz akcesoriów potrzebnych do przeprowadzania doświadczeń czy odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Poradnik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim animacje, filmy i zadania interaktywne. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnej dokumentacji.

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 7 to podzielony na sześć części materiał, który w praktyczny sposób prezentuje zagadnienia określone w podstawie programowej. W klasie siódmej, materiał przygotowany w atrakcyjny graficznie sposób, obejmuje kluczowe zagadnienia z obszarów, takich jak oddziaływania, właściwości materii, ruch, dynamika, praca i energia oraz zjawiska cieplne.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Dzięki zeszytowi ćwiczeń wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy stanowi stały element nauki. Zadania o różnej konstrukcji i zróżnicowanym stopniu trudności odnoszą się do treści zawartych w podręczniku i są z nim ściśle skorelowane. Zeszyt ćwiczeń to także testy powtórzeniowe, a także trudniejsze zadania, przygotowane z myślą o uczniach szczególnie zainteresowanych fizyką.

  Zobacz fragment

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwa w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Bogate zasoby ćwiczeń interaktywnych to dla uczniów doskonałe wsparcie podczas samodzielnych powtórek i utrwalania materiału. Zostały one uporządkowane wg struktury spisu treści podręcznika i w atrakcyjnej formie pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy oraz identyfikowanie ewentualnych deficytów.

 • Sposób na fizykę. Zbiór zadań. Klasa 7

  Przygotowane przez nas zbiory zadań stanowią nieocenioną, praktyczną pomoc dla nauczyciela oraz ucznia. Wzbogacają one materiał zamieszczony w podręczniku i ułatwiają nie tylko pracę w trakcie lekcji, ale także umożliwiają uczniom samodzielną pracę, np. przed klasówką czy sprawdzianem semestralnym.

  Zobacz fragment

Dlaczego warto
wybrać nasz podręcznik?

 • Atrakcyjna forma i treść

  Stworzyliśmy podręcznik i zeszyt ćwiczeń, które łączą atrakcyjną formę przekazu (m.in. komiksy, ilustracje) i najwyższej jakości treści. To wszystko sprawia, że nauka fizyki może być ciekawsza w szkole i bardziej efektywna w domu. Treści w podręczniku sformułowane są zwięźle, rzeczowo, ułożone w sposób modułowy, aby zapewnić przyjazność podręcznika dla uczniów.

 • Różnorodne doświadczenia

  W ramach modułu „Zbadaj to sam” proponujemy eksperymenty oparte na metodach doświadczalnych, które nie wymagają dysponowania pracownią fizyczną. Dzięki temu wykonać można je w każdej szkole, a także w domu.

 • Fizyka dla każdego

  Doskonale rozumiemy, że poziom wiedzy i umiejętności uczniów jest bardzo zróżnicowany. Dlatego w naszym podręczniku pojawia się szereg rozwiązań wspierających indywidualizację nauczania i wyrównywanie szans. Język przekazu, różnorodne zadania i propozycje eksperymentów pomogą przyciągnąć każdego ucznia.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.