Geografia – podręczniki, ćwiczenia

  • Geografia
    nr dopuszczenia MEN: kl. 5 – 890/1/2018, kl. 7 – 890/3/2017, kl. 8 – 890/4/2018

    Praktyczne ujęcie geografii. Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej w podręczniku położono nacisk na zagadnienia geografii regionalnej, zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Polski. Obserwacje zależności i zjawisk geograficznych mają uzmysławiać uczniowi relacje przenikających się wzajemnie elementów środowiska przyrodniczego. Dowiedz się więcej.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów