Historia – podręczniki, ćwiczenia

  • Historia
    nr dopuszczenia MEN: kl. 4 – 882/1/2017, kl. 5 – 882/2/2018, kl. 7 – 882/4/2017

    Najlepsze zaproszenie do poznawania przeszłości. W klasie 4. podręcznik łagodnie wprowadza ucznia w świat historii, ucząc podstawowych pojęć historycznych, pracy z mapą, osią czasu i tekstem źródłowym. Zgodnie z nową podstawą programową wydarzenia z dziejów Polski ukazywane są przez losy wybitnych postaci historycznych. od klasy 5. układ treści jest chronologiczny, a język wykładu ma charakter gawędy o historii. Najlepsi ilustratorzy przygotowali niezwykłe grafiki i ilustracje 3D. Sprawdź co jeszcze znajdziesz w podręczniku Historia.

  • Klucz do historii wyróżniają opowiadania historyczne, dostępne także w formie słuchowisk, które działają na wyobraźnię dzieci. Cykl daje dużo czasu na omówienie wszystkich epok, starannie dobrano tu teksty źródłowe oraz czytelne mapy, co pozwala na wygodną pracę. Zawiera dodatkowe materiały dla uczniów zainteresowanych historią i zdolnych, a nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet dla szkoły!

  • Historia wokół nas przedstawia wiedzę w sposób łatwy do przyswojenia i przemawia do wyobraźni. Jest to podręcznik, z którym pracuje się wygodnie – skutecznie uczy pracy z mapą historyczną, nauczyciel ma cały rok na wprowadzenie do historii, a dzięki bogactwu materiałów może pokazać wszystko, o czym dotąd mógł tylko opowiadać. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet dla szkoły!

Polecamy dla nauczycieli i uczniów