Historia - podręczniki i materiały edukacyjne

Podręcznik powstały w ramach projektu polsko-niemieckiego:

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

O historii z różnych perspektyw z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej!

Każdy człowiek, każdy naród ma swoją historię. Warto znać przeszłość przodków, bo ta często rzutuje na naszą teraźniejszość. Historia to pamięć narodowa, dlatego od 4 klasy nauczana jest w szkole. W młodszych klasach, uczniowie poznają symbole państwowe, bohaterów narodowych oraz uczą się rozpoznawać rodzaje źródeł historycznych, siódmo i ósmoklasiści pogłębiają wiedzę historyczną, opisując sytuację polityczną w Polsce, Europie i na świecie na przestrzeni wieków. Historia to niezwykle ciekawy przedmiot szkolny, z tym założeniem w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych opracowaliśmy również podręczniki i atlasy historyczne dla szkół podstawowych. Publikacje WSiP mają wspierać ucznia w nauce, jednocześnie pokazując mu różne odcienie dawnych dziejów.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do historii w szkole podstawowej.

Nauka historii towarzyszy uczniom od 4 klasy do 8. Cykl Historia WSiP to podręcznik o ciekawej narracji wykładu, z bogatą szatą graficzną w postaci grafik 3D, zdjęć, tabel, schematów oraz sekcją Warto wiedzieć, która z pewnością zainteresuje młodych entuzjastów dawnych czasów. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej jest bogaty w treść, ale nie jest przeładowany faktami. Dodatkowo wszelkie definicje  i teksty źródłowe są wyróżnione w kolorowych tabelach. Nie sposób ich nie zauważyć. Do każdego tematu są opracowane kalendaria, co znacznie ułatwia naukę i przyswojenie konkretnych dat. W podręczniku nie brakuje również czytelnych map, zdjęć rekonstrukcji historycznych miast, strojów i budowli, dzięki czemu uczeń poznaje realia epok i może lepiej zrozumieć kontekst wydarzeń z przeszłości. Na końcu omawianego tematu jest sekcja Pytania i polecenia, w której można znaleźć zadania z gwiazdką, dedykowane dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem. Lekcja powtórzeniowa, po zakończeniu działu, to materiał w pigułce. Przyda się zwłaszcza jako powtórka przed zbliżającym się sprawdzianem.

Z podręcznikiem skorelowany jest zeszyt ćwiczeń do historii do szkoły podstawowej. Struktura zeszytu ćwiczeń odpowiada układowi jednostek lekcyjnych w podręczniku. Zadania w zeszycie ćwiczeń mają różny stopień trudności i różnorodną formę, od pytań, po krzyżówki i diagramy, kończąc na własnych obserwacjach uczniów.

WSiP w swojej ofercie posiada również podręcznik do historii powstały w ramach projektu polsko-niemieckiego Europa. Nasza historia. Celem tego projektu było przygotowanie dla młodych Europejczyków publikacji, która ukazuje historię z wielu perspektyw. Historycy często dane wydarzenie różnie komentują, ta wielość perspektyw została zaprezentowana w specjalnie oznaczonych ramkach Punkt widzenia. Inną ciekawą sekcją jest Przeszłość w teraźniejszości – uczniowie dowiadują się, jak wiele czerpiemy z dorobku przodków. Podręcznik Europa. Nasza historia dedykowany jest uczniom od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej. To zbiór pięciu publikacji, podręcznik do 7 klasy został podzielony na dwie części.

Naukę historii można pogłębiać, dzięki publikacjom uzupełniającym, np. atlasom historycznym. Zawierają one wiele szczegółowych map, także całostronicowych, podzielonych na różne okresy historyczne. Praca z atlasem rozwija wyobraźnię historyczną ucznia.

Pomocami edukacyjnymi, które wzbogacają lekcje historii w szkole podstawowej, są plansze interaktywne i cykl Stacja Edukacja do klasy 4 i 7. Plansze interaktywne są bogato ilustrowane, zawierają m.in. 32 animacje, 90 interaktywnych ćwiczeń i ponad 300 zdjęć. Można je wyświetlać za pomocą komputera lub przy użyciu projektora. Stacja Edukacja to publikacja działająca na wszystkie zmysły. Pomysłowe rozwiązania poligraficzne (folie imitujące ruch i dekodujące obraz, zdjęcia 3D) oddziałują na wzrok, podobnie jak ukryte pod kodami QR filmy i animacje.

WSiP ma również innowacyjną platformę edukacyjną – EDURANGĘ

EDURANGA to platforma z dostępem do e-podręczników do historii do szkoły podstawowej. Za pomocą tego serwisu nauczyciel może zadawać prace domowe, a następnie otrzymuje raport z wynikami. To także baza gotowych testów.

Klub Nauczyciela na eduranga.pl to serwis z podziałem na multimedia, pomoce dydaktyczne (scenariusze lekcji, karty pracy do historii, plansze edukacyjne), diagnostykę (sprawdziany, testy), dokumentację (programy nauczania, rozkłady materiału). Dedykowany jest pedagogom, korzystającym z podręczników WSiP.

W Pakietach lekcyjnych na eduranga.pl uczeń i nauczyciel znajdą kompletne pomoce niezbędne do przeprowadzenia i uczestniczenia w lekcji historii online. Są tu też webinary dla pedagogów, karty pracy, e-podręczniki i e-zeszyty ćwiczeń do historii do szkoły podstawowej.

Nauczyciel logując się w serwisie Diagnoza z plusem, może skontrolować poziom wiedzy uczniów z historii. Platforma zawiera diagnozy na rozpoczęcie i zakończenie danego etapu nauczania. Umożliwia także wygenerowanie raportów indywidualnych i populacyjnych.