Informatyka - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej!

Jeszcze kilka dziesięcioleci temu nikt nie wyobrażał sobie, by świat był globalną wioską. Dziś nikt nie wyobraża sobie świata bez Internetu. Specjaliści z branży IT mogą wybierać w ofertach pracy, jak żaden inny specjalista z różnych dziedzin nauki. Dzieci już od najmłodszych lat uczą się obsługi komputera. To wynik postępującej cyfryzacji. W szkole zatem musi być i jest miejsce na naukę informatyki, która wyrasta na jedną z najważniejszych dyscyplin naukowych w XXI wieku. Przedmiot ten towarzyszy uczniom od 4 klasy szkoły podstawowej i kontynuowany jest w kolejnych latach kształcenia. Zadaniem szkoły jest nauczenie dzieci i młodzieży biegłości w posługiwaniu się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi wraz ze znajomością działania wspomnianych urządzeń. W nauce przedmiotu pomocne są podręczniki do informatyki do szkoły podstawowej, bo praktyka zawsze powinna być poparta wiedzą teoretyczną. Publikacje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych są bogate w ciekawą treść, wyróżnienia istotnych pojęć i definicji oraz nietuzinkową szatę graficzną.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do informatyki w szkole podstawowej.

Podręczniki z cyklu Informatyka łagodnie wprowadzają ucznia w świat programowania oraz pokazują, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii. Autorzy podręcznika do informatyki szczególny nacisk położyli na wykształcenie u uczniów umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów, poprzez zachęcanie ich do samodzielnej pracy. Podręcznik do szkoły podstawowej z informatyki zawiera czytelne zrzuty ekranowe, infografiki, a każdy problem omówiony jest na przykładach krok po kroku. W klasach 4-6 uczeń poznaje m.in. środowisko Scratch – najprostszy język programowania, arkusze kalkulacyjne, grafikę wektorową. Starsze roczniki, siódmo- i ósmoklasiści, tworzą proste strony WWW i uczą się programowania tekstowego w Pythonie. Na początku danego tematu uczeń dowiaduje się, czego będzie się uczył. W podręczniku do informatyki wyszczególnione są sekcje z zadaniami do samodzielnej pracy ucznia. Dodatkowo każdy dział jest podsumowany na końcu, co ułatwia proces powtórzeniowy. Podręcznik z cyklu Informatyka dedykowany jest uczniom od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej. Jest to publikacja pisana przyjaznym językiem, dostosowana do możliwości percepcyjnych ucznia na danym poziomie kształcenia. Z podręcznikiem nie jest skorelowany żaden zeszyt ćwiczeń do informatyki do szkoły podstawowej.

WSiP nie tylko oferuje podręczniki i papierowe publikacje, ale również udostępnia nauczycielom i uczniom kilka serwisów edukacyjnych.

WSiPnet.pl to całodobowy dostęp do e-podręczników do informatyki do szkoły podstawowej , a także platforma komunikacyjna między nauczycielem a uczniem. Poprzez serwis, pedagog może zadawać prace domowe, a uczeń odsyłać je w łatwy i wygodny sposób.

Klub Nauczyciel Uczę.pl to nauczycielska dokumentacja w jednym miejscu. Znaleźć tu można, m.in. karty pracy, scenariusze lekcji do informatyki, sprawdziany, systemy oceniania, filmy instruktażowe do zajęć oraz rozwiązania projektów z podręcznika. Zadaniem serwisu jest wsparcie nauczyciela w codziennej pracy.

Nauka Zdalna - serwis niezwykle ważny w obecnym czasie. To tu udostępniamy e-podręczniki do informatyki do szkoły podstawowej , bogatą bazę multimediów w formie nagrań, animacji i filmów, materiały dla ucznia, nauczyciela i rodzica. Pedagodzy mają również dostęp do zakładki z webinarami i e-konferencjami, a także gotowe klucze odpowiedzi do zadań i poleceń.