Informatyka - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej!

Jeszcze kilka dziesięcioleci temu nikt nie wyobrażał sobie, by świat był globalną wioską. Dziś nikt nie wyobraża sobie świata bez Internetu. Specjaliści z branży IT mogą wybierać w ofertach pracy, jak żaden inny specjalista z różnych dziedzin nauki. Dzieci już od najmłodszych lat uczą się obsługi komputera. To wynik postępującej cyfryzacji. W szkole zatem musi być i jest miejsce na naukę informatyki, która wyrasta na jedną z najważniejszych dyscyplin naukowych w XXI wieku. Przedmiot ten towarzyszy uczniom od 4 klasy szkoły podstawowej i kontynuowany jest w kolejnych latach kształcenia. Zadaniem szkoły jest nauczenie dzieci i młodzieży biegłości w posługiwaniu się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi wraz ze znajomością działania wspomnianych urządzeń. W nauce przedmiotu pomocne są podręczniki do informatyki do szkoły podstawowej, bo praktyka zawsze powinna być poparta wiedzą teoretyczną. Publikacje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych są bogate w ciekawą treść, wyróżnienia istotnych pojęć i definicji oraz nietuzinkową szatę graficzną.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do informatyki w szkole podstawowej.

Podręczniki z cyklu Informatyka łagodnie wprowadzają ucznia w świat programowania oraz pokazują, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii. Autorzy podręcznika do informatyki szczególny nacisk położyli na wykształcenie u uczniów umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów, poprzez zachęcanie ich do samodzielnej pracy. Podręcznik do szkoły podstawowej z informatyki zawiera czytelne zrzuty ekranowe, infografiki, a każdy problem omówiony jest na przykładach krok po kroku. W klasach 4-6 uczeń poznaje m.in. środowisko Scratch – najprostszy język programowania, arkusze kalkulacyjne, grafikę wektorową. Starsze roczniki, siódmo- i ósmoklasiści, tworzą proste strony WWW i uczą się programowania tekstowego w Pythonie. Na początku danego tematu uczeń dowiaduje się, czego będzie się uczył. W podręczniku do informatyki wyszczególnione są sekcje z zadaniami do samodzielnej pracy ucznia. Dodatkowo każdy dział jest podsumowany na końcu, co ułatwia proces powtórzeniowy. Podręcznik z cyklu Informatyka dedykowany jest uczniom od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej. Jest to publikacja pisana przyjaznym językiem, dostosowana do możliwości percepcyjnych ucznia na danym poziomie kształcenia. Z podręcznikiem nie jest skorelowany żaden zeszyt ćwiczeń do informatyki do szkoły podstawowej.

EDURANGA – innowacyjna platforma edukacyjna

EDURANGA - serwis przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. Zapewnia dostęp do e-podręczników i e-ćwiczeń do szkoły podstawowej z informatyki uporządkowanych według podstawy programowej. Umożliwia komunikację między nauczycielem a uczniami, np. wygodne zadawanie prac domowych czy przesyłanie plików. WSiPnet.pl to doskonałe wsparcie podczas nauki zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej.

Klub Nauczyciela na eduranga.pl - profesjonalne, aktualizowane na bieżąco pomoce do wszystkich cykli WSiP szkoły podstawowej, niezbędna do codziennej pracy dokumentacja (m.in. program nauczania, rozkłady materiału, przedmiotowy system oceniania), a także inne pomoce (m.in. scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, testy). To znakomite wsparcie w pracy nauczyciela szkoły podstawowej klas 4-8, oszczędzające czas dzięki możliwości pobrania i wydrukowania potrzebnych materiałów. W Klubie Nauczyciela na eduranga.pl znajdują się również multimedia WSiP.

Pakiety lekcyjne na eduranga.pl są przeznaczone dla nauczycieli i uczniów. Metodyczne wsparcie dla szkoły podstawowej w nauce zdalnej lub hybrydowej. Na uwagę zasługuje intuicyjny układ materiałów - z czytelnym podziałem na klasy, przedmioty, cykle i lekcje, jak również różnorodność propozycji - od obszernych fragmentów podręcznika, przez e-ćwiczenia i karty pracy, webinary, po gotowe sprawdziany i testy.

Diagnoza z plusem - zestaw profesjonalnych diagnoz na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauczania, a także dostęp do arkuszy z Próbnego egzaminu ósmoklasisty z WSiP. Arkusze do egzaminu ósmoklasisty są przygotowane przez kadrę ekspertów i dostosowane do nowych wymagań obowiązujących na państwowym egzaminie. Raporty z wynikami pozwolą określić stan wiedzy ucznia oraz pomogą w opracowaniu harmonogramu powtórek.