Zamieńmy słowo Klasa 4

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1163/1/2023

Nowa oferta do języka polskiego, która wyróżnia się spójną koncepcją dla klas 4-8, funkcjonalną formą, innowacyjnym przekazem, uwzględniającym potrzeby poznawcze współczesnego ucznia. Koncepcja cyklu została oparta na wartościach – każdy rozdział prezentuje inną wartość, która jest powiązana z treściami oraz tekstami literackimi realizowanymi na poszczególnych lekcjach. Na końcu każdego podręcznika jest wydzielony Lekturownik, który pozwala nauczycielowi na elastyczność i omawianie lektur w dogodnym czasie.

Opis serii

Szkolna rzeczywistość podlega nieustannym zmianom, a tempo w jakich one zachodzą, wciąż przyspiesza. W efekcie zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, potrzebują dostosowanych do aktualnej sytuacji rozwiązań, które będą wspierały naukę. W odpowiedzi na te oczekiwania, stworzyliśmy nowy cykl do języka polskiego – „Zamieńmy słowo”.

 

Rozwój technologii i doświadczenia wynikające z okresu nauki zdalnej, to istotne wyzwania, z którymi mierzą się nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych. Ich uczniowie oczekują silnych bodźców, nowych rozwiązań, a przede wszystkim tego, by zajęcia w szkole przystawały swoją dynamiką i formą, do wirtualnego, nowoczesnego świata, w którym obracają się oni przez dużą część dnia.

 

Cykl „Zamieńmy słowo” wyznacza nową jakość w podejściu do współczesnych wyzwań i uwzględnia zróżnicowaną strukturę grup uczniowskich i nauczycielskich. Autorzy cyklu, a także wspierający ich zespół WSiP, korzystali z innowacyjnych metod, takich jak design thinking, a jednocześnie pracowali w duchu edukacji włączającej, która stwarza każdemu uczniowi warunki do rozwijania indywidualnego potencjału.

Jak powstał nasz nowy cykl?

Cykl „Zamieńmy słowo”, to nowoczesne materiały dla klas 4-8 szkół podstawowych, w których nie brakuje innowacji i rozwiązań, które zyskały już uznanie w krajach ocenianych jako liderzy edukacji. Wszystkie publikacje powstały w oparciu o metodę design thinking, która jest z powodzeniem stosowana w najbardziej innowacyjnych firmach na całym świecie.

 

Design thinking to cykl procesów, które opierają się na założeniu, że tylko pełna koncentracja na potrzebach odbiorców pozwala przygotować dobry produkt. W ramach pracy nad nowym cyklem nie tylko diagnozowaliśmy potrzeby odbiorców, ale przede wszystkim poznawaliśmy ich reakcje na przedstawiane prototypy nowych materiałów. Wszystko to odbyło się w ramach projektu badawczego na niespotykaną dotąd skalę.

Zespół badań i rozwoju działający w ramach WSiP przeprowadził setki godzin konsultacji, ankiet, paneli i wywiadów, a także badania terenowe, w ramach których odbyło się 600 godzin lekcyjnych z udziałem 2.600 uczniów i 100 nauczycieli. Dzięki temu już teraz wiemy, że nasze materiały do języka polskiego zyskały następujące opinie i oceny:

 • 96% nauczycieli i 100% uczniów zadeklarowało, że chce pracować z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń z cyklu „Zamieńmy słowo”;
 • 98% nauczycieli i 100% uczniów uznało, że szata graficzna cyklu jest nie tylko atrakcyjna, ale także nowoczesna;
 • 94% nauczycieli i 98% uczniów uznało, że treści są przystępne, przejrzyste i mają odpowiednią długość;
 • 99% nauczycieli uznało, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń są dostosowane do wymagań współczesnego ucznia.

 

Dzięki pracy opartej o metodę design thinking, przygotowaliśmy wiele różnych wersji naszych materiałów, które następnie zostały przetestowane i zmodyfikowane dzięki wnioskom z badań. To sprawia, że nasz nowy cykl łączy w sobie dwie kluczowe cechy – jest zupełnie nowy, a jednocześnie już sprawdzony i zatwierdzony przez nauczycieli i uczniów w całej Polsce.

Więcej o autorach

Do współpracy przy tworzeniu nowego cyklu „Zamieńmy słowo” zaprosiliśmy znane i cenione polonistki. Kluczem w doborze autorek była nie tylko znajomość materii i doświadczenie zawodowe, ale także aktywny udział w tworzeniu nowoczesnej edukacji. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasze nowe podręczniki łączą w sobie znakomitą warstwę merytoryczną, ale także pełne zrozumienie dla aktualnych potrzeb nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

 

Zespół autorski w klasach 4-6

 

 • Izabela Bartol – polonistka z ogromnym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych, ale również certyfikowany trener oświaty, Expert MIEE, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych eTwinning i Wiosna Edukacji, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach edukacyjnych, miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych technologii i myślenia wizualnego w edukacji, realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na blogu www.polskizklasa.pl. Członkini grupy Superbelfrzy RP.
 • Jagoda Michalak – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, prelegentka ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli, autorka książek i artykułów.
 • Magdalena Biskupska-Duda – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, oligofrenopedagog, egzaminatorka egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/j-polski-sp/zamienmy-slowo-klasa-4/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Zamieńmy słowo - podręcznik dla kl. 4

  Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów, które skupiają się wokół poszczególnych wartości oraz „Lekturownika”. Każda lekcja ma usystematyzowaną strukturę – wyraźnie zaznaczony początek, środek i koniec. Lekcje są podzielone na atrakcyjne sekcje, które motywują uczniów do nauki. Każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem: sekcja „Sprawdź, co już umiesz” pomaga usystematyzować zdobytą wiedzę – często w formie gry, atrakcyjnych zadań czy escape roomu; sekcja „To już wiesz” to sketchnotki, przygotowane przez Sylwię Oszczyk, które mają na celu przypomnienie ważnych terminów, lektur obowiązkowych, zagadnień z nauki o języku i ortografii.

 • Zamieńmy słowo - zeszyt ćwiczeń dla kl. 4

  W zeszytach ćwiczeń znajdują się różnorodne i atrakcyjne ćwiczenia, m.in. krzyżówki, rebusy, gry, escape roomy, infografiki do uzupełnienia, które pomagają zindywidualizować nauczanie. Zadania trudniejsze są oznaczone specjalnym piktogramem. Po każdym rozdziale znajduje się sketchnotka podsumowująca najważniejsze informacje. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie jej treści, co pomaga mu jeszcze lepiej utrwalić wiadomości.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradnik nauczyciela

  W poradniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się scenariusze lekcji, opisy metod aktywizujących uczniów, wskazówki metodyczne, alternatywne moduły do pracy z uczniami na różnych poziomach wiedzy i umiejętności czy komentarze do zadań i ciekawostek. Poradnik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wersja elektroniczna zawiera dodatkowo odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim zadania interaktywne, animacje, filmy, gry, pokoje zagadek oraz wirtualnego asystenta nauczyciela. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnych dokumentów.

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 4 to podzielony na siedem części materiał, który bazuje na spójnych i powtarzalnych modułach – lektury obowiązkowe i inne teksty, nauka o języku, formy wypowiedzi, a także pojęcia i terminy. Zastosowaliśmy nowoczesne podejście do omawiania lektur, a nowy podręcznik jako jedyny na rynku zawiera wydzieloną w tym celu część - Lekturownik. Takie podejście daje możliwość uczniowi łatwego sięgnięcia po materiał do wybranej lektury, a nauczycielowi pozwala na elastyczną organizację pracy na lekcjach.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Zeszyt ćwiczeń zawiera różnorodne zadania, które pozwalają indywidualizować nauczanie. W specjalny sposób zostały oznaczone ćwiczenia do pracy w grupach czy polecenia o podwyższonym poziomie trudności. Taka kompozycja zeszytu ćwiczeń pozwala na praktyczną weryfikację i utrwalenie zdobytej wiedzy.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwa w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Bogate zasoby ćwiczeń interaktywnych to dla uczniów doskonałe wsparcie podczas samodzielnych powtórek i utrwalania materiału. Zostały one uporządkowane wg struktury spisu treści podręcznika i w atrakcyjnej formie pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy oraz identyfikowanie ewentualnych deficytów.

 • Mój lekturownik. Klasa 4

  Mój lekturownik to zeszyt ćwiczeń wspomagający proces omawiania lektur. Precyzyjne polecenia dotyczą najważniejszych aspektów tekstu i ułatwiają utrwalanie kluczowych informacji. Publikacja może być wykorzystywana zarówno podczas samodzielnej pracy ucznia w domu, jak również w klasie, pod kierunkiem nauczyciela.

  Zobacz fragment

 • Czytanie ze zrozumieniem. Klasa 4

  Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 4 to publikacja wspomagająca naukę i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Zeszyt stanowi niezbędną pomoc w trenowaniu umiejętności rozumienia różnego rodzaju tekstów – zarówno lektur, jak i innych tekstów, w tym popularnonaukowych i użytkowych.

 • Ćwiczenia redakcyjne. Część 1

  Ćwiczenia redakcyjne to kompleksowe opracowanie poświęcone formom wypowiedzi przewidzianym w podstawie programowej. Jest to doskonałe uzupełnienie dla treści zawartych w podręczniku. Praktyczne ćwiczenia pozwalają na doskonalenie umiejętności redagowania tekstów.

Dlaczego warto
wybrać nasz podręcznik?

 • Nowoczesna szata graficzna

  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń zostały zaprojektowane z uwzględnieniem aktualnych trendów graficznych. Materiały mają intuicyjną strukturę i w ciekawy sposób prezentują kluczowe zagadnienia.

 • Atrakcyjne treści

  W podręczniku do klasy 4 zostały połączone uznane teksty z kanonu literatury polskiej i światowej z literaturą współczesną. Aby dotrzeć do współczesnych uczniów zastosowano innowacyjną formę przekazu, ciekawe merytorycznie i graficznie treści oraz odwołania do najnowszych technologii.

 • Innowacyjne trendy w dydaktyce

  W podręczniku znajduje się wiele rozwiązań, które wpisują się w najbardziej innowacyjne trendy w dydaktyce. W lekturowniku zachęcamy do czytania poprzez plakaty, a kluczowe informacje o danej książce prezentujemy w formie sketchnotki.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.