Zamieńmy słowo Klasa 7

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1163/4/2023

Nowa oferta do języka polskiego wyróżnia się spójną koncepcją dla klas 4-8, funkcjonalną formą, innowacyjnym przekazem, uwzględniającym potrzeby poznawcze współczesnego ucznia. Koncepcja cyklu została oparta na wartościach – każdy rozdział prezentuje inną wartość, która jest powiązana z treściami oraz tekstami literackimi realizowanymi na poszczególnych lekcjach. Na końcu każdego podręcznika jest wydzielony Lekturownik, który pozwala nauczycielowi na elastyczność i omawianie lektur w dogodnym czasie.

Opis serii

Szkolna rzeczywistość podlega nieustannym zmianom, a tempo w jakich one zachodzą, wciąż przyspiesza. W efekcie zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, potrzebują dostosowanych do aktualnej sytuacji rozwiązań, które będą wspierały naukę. W odpowiedzi na te oczekiwania, stworzyliśmy nowy cykl do języka polskiego – „Zamieńmy słowo”.

Rozwój technologii i doświadczenia wynikające z okresu nauki zdalnej, to istotne wyzwania, z którymi mierzą się nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych. Ich uczniowie oczekują silnych bodźców, nowych rozwiązań, a przede wszystkim tego, by zajęcia w szkole przystawały swoją dynamiką i nowoczesnością, do wirtualnego świata, w którym obracają się oni przez dużą część dnia.

Cykl „Zamieńmy słowo” wyznacza nową jakość w podejściu do współczesnych wyzwań i uwzględnia zróżnicowaną strukturę grup uczniowskich i nauczycielskich. Autorzy cyklu, a także wspierający ich zespół WSiP, korzystali z innowacyjnych metod, takich jak design thinking, a jednocześnie pracowali w duchu edukacji włączającej, która stwarza każdemu uczniowi warunki do rozwijania indywidualnego potencjału.

Jak powstał nasz nowy cykl?

Cykl „Zamieńmy słowo”, to nowoczesne materiały dla klas 4-8 szkół podstawowych, w których nie brakuje innowacji i rozwiązań, które zyskały już uznanie w krajach ocenianych jako liderzy edukacji. Wszystkie publikacje powstały w oparciu o metodę design thinking, która jest z powodzeniem stosowana w najbardziej innowacyjnych firmach na całym świecie.

Design thinking to cykl procesów, które opierają się na założeniu, że tylko pełna koncentracja na potrzebach odbiorców, pozwala przygotować dobry produkt. W ramach pracy nad nowym cyklem nie tylko diagnozowaliśmy potrzeby odbiorców, ale przede wszystkim poznawaliśmy ich reakcje na przedstawiane prototypy nowych materiałów. Wszystko to odbyło się w ramach projektu badawczego na niespotykaną dotąd skalę.

Zespół badań i rozwoju działający w ramach WSiP przeprowadził setki godzin konsultacji, ankiet, paneli i wywiadów, a także badania terenowe, w ramach których odbyło się 600 godzin lekcyjnych z udziałem 2.600 uczniów i 100 nauczycieli. Dzięki temu już teraz wiemy, że nasze „Zamieńmy słowo” uzyskało następujące opinie i oceny:

 • 96% nauczycieli i 100% uczniów zadeklarowało, że chce pracować z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń z cyklu „Zamieńmy słowo”;
 • 98% nauczycieli i 100% uczniów uznało, że szata graficzna cyklu jest nie tylko atrakcyjna, ale także nowoczesna;
 • 94% nauczycieli i 98% uczniów uznało, że treści są przystępne, przejrzyste i mają odpowiednią długość;
 • 99% nauczycieli uznało, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń są dostosowane do wymagań współczesnego ucznia.

 

Dzięki pracy opartej o metodę design thinking, przygotowaliśmy wiele różnych wersji naszych materiałów, które następnie zostały przetestowane i zmodyfikowane dzięki wnioskom z badań. To sprawia, że nasz nowy cykl łączy w sobie dwie kluczowe cechy – jest zupełnie nowy, a jednocześnie już sprawdzony i zatwierdzony przez nauczycieli i uczniów w całej Polsce.

Więcej o autorach

Do współpracy przy tworzeniu nowego cyklu „Zamieńmy słowo” zaprosiliśmy znane i cenione polonistki. Kluczem w doborze autorek była nie tylko znajomość materii i doświadczenie zawodowe, ale także aktywny udział w tworzeniu nowoczesnej edukacji. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasze nowe podręczniki łączą w sobie znakomitą warstwę merytoryczną, ale także pełne zrozumienie dla aktualnych potrzeb nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

 

Zespół autorski w klasach 7-8

 

 • Agata Karolczyk-Kozyra – nauczycielka języka polskiego z ogromnym doświadczeniem, dyrektorka szkoły. Autorka bloga edukacyjnego „Kreatywny polonista” oraz współzałożycielka największej grupy polonistów na FB. Członkini Superbelfrów. W 2021 roku nominowana do tytułów Nauczyciel Roku oraz Nauczyciel Jutr@.
 • Agata Sieńczak – nauczycielka języka polskiego, założycielka grupy na FB „Interdyscyplinarnie i projektowo” oraz współzałożycielka grupy „Poloniści z pasją”. Prowadzi bloga oraz fanpage Ster Edukacyjny. Należy do grona Microsoft Innovative Educator Expert. Otrzymała tytuł Wakelet Ambassador oraz lidera ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”.
 • Magdalena Krajewska – nauczycielka języka polskiego i ambasadorka Wiosny Edukacji, Master Trainer Microsoft. Współzałożycielka grupy na Facebooku „Poloniści z pasją”. Współorganizatorka Nocy Belfrów – oddolnej inicjatywy, która ma na celu pokazanie warsztatu pracy opartego na aktywizujących, nowatorskich i niestandardowych metodach nauczania i różnorodnych narzędziach TIK.
 • Dorota Kujawa-Weinke – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej oraz współautorka projektu ogólnopolskiego „Matematycznie na języku polskim”, prowadzi zajęcia filozoficzne i dyskusyjny klub książki, działa na rzecz edukacji regionalnej i ekologicznej, wykorzystuje na lekcjach ruch i edukację w zgodzie z naturą. Pisze do „Sygnału”, Librusa i do szuflady. Prelegentka wielu szkoleń, spotkań i konferencji oraz organizatorka ogólnopolskich spotkań polonistów i laboratorium edukacyjnego „Hop, zmiana”. Interesuje się także technologią komunikacyjno-informacyjną, za co otrzymała dwukrotnie certyfikat Microsoft Innovative Educator Expert.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/j-polski-sp/zamienmy-slowo-klasa-7/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Zamieńmy słowo - podręcznik dla kl. 7

  Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów, które skupiają się wokół poszczególnych wartości oraz „Lekturownika”. Zawiera bardzo zróżnicowane zadania, oznaczone piktogramami: zadania dla uczniów zdolnych i szybko pracujących, zadania grupowe, zadania egzaminacyjne oraz zadania międzyprzedmiotowe. Liczne odwołania do tematyki bliskiej współczesnemu uczniowi to sposób na lepsze wprowadzenie do tematu lekcji, na zrozumienie lektur i opanowanie poznanego materiału, a także pomoc w nauce i zapamiętaniu nowych zagadnień językowych. Wszystko po to, aby skutecznie i kompleksowo przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, począwszy już od 4 klasy.

 • Zamieńmy słowo - zeszyt ćwiczeń dla kl. 7

  Zeszyt jest ściśle skorelowany z podręcznikiem. Zawiera głównie ćwiczenia do części językowej i form wypowiedzi. Zróżnicowanie poziomu trudności i formy zadań pozwala na indywidualizację nauczania. Po większej partii materiału, zwykle po trzech rozdziałach, znajduje się „Podsumowanie rozdziałów” –to najczęściej tekst z ćwiczeniami typu egzaminacyjnego, aby uczniowie jeszcze lepiej i systematycznie przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradnik nauczyciela

  W poradniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się scenariusze lekcji, opisy metod aktywizujących uczniów, wskazówki metodyczne, alternatywne moduły do pracy z uczniami na różnych poziomach wiedzy i umiejętności czy komentarze do zadań i ciekawostek. Poradnik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wersja elektroniczna zawiera dodatkowo odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim zadania interaktywne, animacje, filmy, gry, pokoje zagadek i wirtualnego asystenta nauczyciela. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz.

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 7 to podzielony na siedem części materiał, który bazuje na spójnych i powtarzalnych modułach – lektury obowiązkowe i inne teksty, nauka o języku, formy wypowiedzi, a także pojęcia i terminy. Zastosowaliśmy nowoczesne podejście do omawiania lektur, a nowy podręcznik jako jedyny na rynku zawiera wydzieloną w tym celu część - Lekturownik. Takie podejście daje możliwość uczniowi łatwego sięgnięcia po materiał do wybranej lektury, a nauczycielowi pozwala na elastyczną organizację pracy na lekcjach.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Zeszyt ćwiczeń zawiera różnorodne zadania, które pozwalają indywidualizować nauczanie. W specjalny sposób zostały oznaczone zadania typu egzaminacyjnego, ćwiczenia do pracy w grupach czy polecenia o podwyższonym poziomie trudności. Taka kompozycja zeszytu ćwiczeń pozwala na praktyczną weryfikację zdobytej wiedzy i skuteczne przygotowanie do egzaminów.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwe w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Bogate zasoby ćwiczeń interaktywnych to dla uczniów doskonałe wsparcie podczas samodzielnych powtórek i utrwalania materiału. Zostały one uporządkowane wg struktury spisu treści podręcznika i w atrakcyjnej formie pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy oraz identyfikowanie ewentualnych deficytów.

 • Mój lekturownik. Klasa 7

  Mój lekturownik to zeszyt ćwiczeń wspomagający proces omawiania lektur. Precyzyjne polecenia dotyczą najważniejszych aspektów tekstu i ułatwiają utrwalanie kluczowych informacji. Publikacja może być wykorzystywana zarówno podczas samodzielnej pracy ucznia w domu, jak również w klasie, pod kierunkiem nauczyciela.

  Zobacz fragment

 • Ćwiczenia redakcyjne. Część 2

  Ćwiczenia redakcyjne to kompleksowe opracowanie poświęcone formom wypowiedzi przewidzianym w podstawie programowej. Jest to doskonałe uzupełnienie dla treści zawartych w podręczniku. Praktyczne ćwiczenia pozwalają na doskonalenie umiejętności redagowania tekstów.

Dlaczego warto
wybrać nasz podręcznik?

 • Struktura ułatwiająca naukę

  Na początku każdej lekcji prezentujemy jej cel, a wprowadzenie do tematu odbywa się poprzez odwołanie do doświadczeń ucznia i bliskich mu problemów. To sprawia, że nauka jest jeszcze efektywniejsza.

 • Nowoczesna i dynamiczna forma

  Szata graficzna podręcznika jest nowoczesna i dynamiczna, co sprawia, że przyciąga uwagę nawet najbardziej wymagających uczniów. Zastosowanie ikon czy piktogramów, ułatwia sprawne posługiwanie się podręcznikiem.

 • Wzbudzanie ciekawości

  Dzięki zastosowaniu rozwiązań, takich jak plakaty zachęcające do czytania lektur czy sketchnotek ułatwiających zapamiętywanie, pokazujemy uczniom, że nauka może być przyjemna i efektywna.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.