Matematyka w punkt Klasa 4

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1172/1/2023

Motywuje do nauki i wspiera uczniów w zdobywaniu wiedzy, pokazuje użyteczność matematyki w codziennym życiu. Podręczniki mają spójną koncepcję od klasy 4 do 8 bazującą na procesie indywidualnego zaangażowania uczniów. Wyróżnia je nowoczesny i czytelny layout, różnorodność przykładów rozpisanych krok po kroku oraz duża liczba urozmaiconych zadań o różnym stopniu trudności.

Opis serii

Nowoczesne technologie stały się dla uczniów codziennością, a to sprawia, że wykorzystywane dotychczas materiały edukacyjne przestają być dla nich atrakcyjne. Skalę wyzwań dodatkowo pogłębiła pandemia i związany z nią okres nauki zdalnej. To między innymi dlatego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne podjęły decyzję o stworzeniu zupełnie nowego cyklu do nauki matematyki w szkołach podstawowych – „Matematyka w punkt”.

 

Napisane od nowa podręczniki i zeszyty ćwiczeń są w pełni dostosowane do aktualnej podstawy programowej. Sprawdzone metody nauczania zostały uzupełnione o innowacyjne rozwiązania, wpisujące się w trend edukacji włączającej. Dzięki temu wielu uczniów zyska szansę efektywnego wyrównania braków, a edukacyjne szanse zostaną wyrównane.

 

„Matematyka w punkt” to nie tylko doskonale dobrane treści, ale także atrakcyjna forma ich przedstawienia. Publikacje powstały w oparciu o metodę design thinking, która jest z powodzeniem wykorzystywana przez najbardziej nowoczesne firmy na całym świecie. To z kolei ułatwia zainteresowanie uczniów światem matematyki.

Jak powstał nasz nowy cykl?

Cykl „Matematyka w punkt” dla klas 4-8 został opracowany w taki sposób, aby tworzył spójną całość, przygotowującą młodych ludzi nie tylko do egzaminu ósmoklasisty, ale przede wszystkim do dalszej edukacji i funkcjonowania w rzeczywistości obfitującej w zagadnienia matematyczne. Wszystko to było możliwe dzięki zastosowaniu metody design thinking.

 

Design thinking to zestaw procesów, które zaprojektowano, by tworzyć produkty opierające się na faktycznych potrzebach ich przyszłych użytkowników. Pracując nad cyklem „Matematyka w punkt” nie tylko badaliśmy potrzeby nauczycieli i uczniów, ale, co niemniej istotne, na bieżąco poznawaliśmy ich reakcje na prezentowane prototypy nowych materiałów. W tym celu zorganizowaliśmy projekt badawczy na niespotykaną dotychczas skalę.

 

Działający w ramach struktury WSiP zespół badań i rozwoju przeprowadził setki godzin konsultacji, ankiet, paneli i wywiadów, a także badania terenowe, podczas których odbyło się 600 godzin lekcyjnych z udziałem 2.600 uczniów i 100 nauczycieli. Dzięki temu już teraz wiemy, że nasza oferta do matematyki zyskała następujące opinie i oceny:

 

• 90% nauczycieli oceniło nowe podręczniki WSiP jako lepsze od dotychczas przez nich używanych;
• 80% nauczycieli chce pracować z cyklem „Matematyka w punkt”;
• 91% uczniów podobały się nasze podręczniki do matematyki;
• 85% uczniów chciałoby uczyć się z nowych podręczników WSiP.

 

Praca nad nowymi podręcznikami metodą design thinking wymagała od nas przygotowania wielu różnych wersji materiałów. W dalszej kolejności były one poddawane testom i krytycznej ocenie nauczycieli i uczniów. Dzięki takiemu podejściu wprowadzamy na rynek podręczniki zupełnie nowe, a jednocześnie już zatwierdzone przez przyszłych odbiorców.

Więcej o autorach

Wymagającego zadania stworzenia nowoczesnych podręczników do matematyki podjęły się matematyczki z bogatym doświadczeniem zawodowym. Zadbaliśmy o to, by autorki były nie tylko uznanymi nauczycielkami, ale także osobami zaangażowanymi w tworzenie nowoczesnej edukacji w Polsce. Takie podejście pozwoliło osiągnąć unikatowy balans pomiędzy najwyższej jakości treściami oraz potrzebami współczesnych nauczycieli i uczniów.

 

Zespół autorski w klasie 4
• dr Elżbieta Mrożek – ekspert, praktyk, osobowość. Adiunkt dydaktyczny w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel dyplomowany (pracuje w zawodzie od 13 lat), uczy w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym. Pasjonatka nauczania i wykorzystywania gier edukacyjnych w pracy z uczniami. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu dydaktyki matematyki publikowanych w czasopismach naukowych oraz czasopismach dla nauczycieli.
• Weronika Figurska-Zięba – praktyk, osobowość. Nauczyciel kontraktowy (6 lat doświadczenia), absolwentka studiów podyplomowych z neurodydaktyki. Obecnie pracuje w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym, wykorzystując w procesie nauczania cykl Kolba, czyli uczenie się przez doświadczanie. Prowadzi bloga dla nauczycieli matematyki: https://mateduakcja.wordpress.com/ oraz profil edukacyjny na Facebooku: https://www.facebook.com/MatEduAkcja. Publikuje tam autorskie karty pracy oraz pomysły na lekcje matematyki. Jest również członkinią stowarzyszenia Educational Cha(lle)nge, które organizuje coroczne konferencje edukacyjne skupiające środowisko nauczycieli i debatuje nad przyszłością edukacji.
• Aleksandra Szklarska – praktyk, nauczyciel kontraktowy z 6-letnim doświadczeniem zdobytym w szkole podstawowej. Aktualnie pracuje w liceum ogólnokształcącym. Była kierownikiem sekcji dydaktycznej Koła Naukowego Matematyków na Uniwersytecie Gdańskim.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/matematyka-sp/matematyka-w-punkt-klasa-4/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Matematyka w punkt - podręcznik dla kl. 4

  Podręcznik jest napisany całkowicie od nowa i dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Łączy w sobie niezawodne metody nauczania, które sprawdzały się przed pandemią, z innowacyjnym trendem edukacji włączającej, która pozwoli uczniom z deficytami, powstałymi po okresie nauki zdalnej, na uzupełnienie braków i wyrównanie szans. Podręcznik ma modułową konstrukcję i stały schemat wprowadzania nowych zagadnień. Zachęca do nauki przez działanie i do samodzielnego odkrywania najskuteczniejszych strategii rozwiązywania zadań. Dzięki urozmaiconym typom zadań (w tym m.in. zagadkom detektywistycznym) rozwija myślenie matematyczne. Postacie przewodnie, które towarzyszą uczniom zarówno w podręczniku, jak i w zeszytach ćwiczeń, umożliwiają łagodne przejście z edukacji wczesnoszkolnej do kolejnego etapu kształcenia.

 • Matematyka w punkt - zeszyt ćwiczeń dla kl. 4

  Zeszyty ćwiczeń do klasy 4 (część 1 i 2) są ściśle skorelowane z układem treści w podręczniku i stanowią jego doskonałe uzupełnienie. Dzięki urozmaiconym zadaniom o różnej konstrukcji oraz stopniowanej trudności umożliwiają powtórzenie wiedzy i utrwalenie umiejętności w formie ciekawej dla ucznia. W rozbudzeniu kreatywności i zachęceniu ucznia do pracy na lekcjach matematyki pomagają m.in. zadania na start, znajdujące się na początku każdego działu, testy powtórzeniowe z możliwością samodzielnego sprawdzenia oraz moduł z zdaniami trudniejszymi, przygotowany z myślą o uczniach zdolniejszych, szczególnie zainteresowanych przedmiotem.

Dla nauczyciela

 • Podręcznik nauczyciela

  W podręczniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się wskazówki metodyczne do poszczególnych tematów, komentarze do zadań i przykładów, praktyczne rady z zakresu edukacji włączającej, informacje o realizacji poszczególnych punktów podstawy programowej, propozycje innowacyjnych materiałów interaktywnych oraz pomysły na dodatkowe zadania, gry i zabawy matematyczne. Podręcznik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Multibook to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim filmy i animacje, zadania interaktywne, gry i zabawy matematyczne, plansze edukacyjne, galerie zdjęć czy niezwykle angażujące pokoje zagadek. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnych dokumentów. Dzięki animacjom, w atrakcyjny sposób możliwe jest odkrywanie reguł matematycznych i dochodzenie przez uczniów do samodzielnie formułowanych wniosków.

Dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 4 to podzielony na dziewięć części materiał, rozbudzający ciekawość świata i w praktyczny sposób pokazujący obecność w nim matematyki. Przygotowany w atrakcyjny graficznie sposób materiał, obejmuje kluczowe zagadnienia z obszarów, takich jak rachunki pamięciowe, figury płaskie, rachunki pisemne, ułamki zwykłe i dziesiętne oraz figury przestrzenne.

 • Zeszyty ćwiczeń

  Przygotowaliśmy dwa zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas czwartych. Dzięki temu, wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy stanowi stały element nauki. Zadania o różnej konstrukcji i zróżnicowanym stopniu trudności odnoszą się do treści zawartych w podręczniku i są z nim ściśle skorelowane. Zeszyt ćwiczeń to testy powtórzeniowe, a także trudniejsze zadania, przygotowane z myślą o zainteresowanych matematyką uczniach.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwa w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą z nich korzystać dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień, w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Ćwiczenia interaktywne na platformie EDURANGA pozwalają uczniom sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności w formie bliskiej ich codziennym aktywnościom. Dzięki temu nauka może być jeszcze bardziej efektywna, a elementy rywalizacji, zawarte chociażby w quizach, sprawią, że nawet uczniowie niezainteresowani wcześniej matematyką, mogą w niej odkryć zupełnie nowe elementy.

 • Matematyka w punkt. Zadania na start. Klasa 4

  W dodatkowym zeszycie ćwiczeń zamieściliśmy ćwiczenia o podstawowym stopniu trudności. Dzięki nim, każdy uczeń będzie mógł przypomnieć sobie lub przyswoić zagadnienia omawiane w klasach 1-3. To doskonały sposób na wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w klasie i łagodne wejście w bieżącą tematykę lekcji matematyki.

  Zobacz fragment

Dlaczego warto
wybrać nasz cykl?

 • Nowoczesna oprawa graficzna

  Schematy, wykresy, tabele i rysunki, to tylko niektóre elementy, które sprawiają, że nauka matematyki staje się przyjemniejsza. Odpowiednia ilość treści i elementów graficznych ułatwia przyswajanie wiedzy.

 • Prosto i na temat

  Nawet najbardziej złożone zagadnienia stają się prostsze, gdy zostaną przedstawione prostym i obrazowym językiem. Takie podejście umożliwia również samodzielne nadrabianie zaległości, wynikających np. z nieobecności w szkole.

 • Współczesne podejście

  Świat dookoła zmienia się bardzo szybko, a to sprawia, że podążać za nimi muszą także metody nauczania. Odniesienia do przykładów z życia codziennego i cyfrowe wsparcie, ułatwiają realizację tego celu.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.