Matematyka w punkt Klasa 7

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1172/4/2023

Nauka matematyki w zgodzie z rozwojem intelektualnym uczniów, w sposób uznawany przez dydaktyków za najbardziej efektywny. Matematyka w punkt dla klasy 7 pozwala uczniom poznawać świat liczb według stałego schematu: odkrywaj – analizuj – poćwicz.

Opis serii

Nowoczesne technologie stały się dla uczniów codziennością, a to sprawia, że wykorzystywane dotychczas materiały edukacyjne przestają być dla nich atrakcyjne. Skalę wyzwań dodatkowo pogłębiła pandemia i związany z nią okres nauki zdalnej. To, między innymi dlatego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne podjęły decyzję o stworzeniu zupełnie nowego cyklu do nauki matematyki w szkołach podstawowych – „Matematyka w punkt”.

Napisane od nowa podręczniki i zeszyty ćwiczeń są w pełni dostosowane do aktualnej podstawy programowej. Sprawdzone metody nauczania zostały uzupełnione o innowacyjne rozwiązania, wpisujące się w trend edukacji włączającej. Dzięki temu wielu uczniów zyska szansę skutecznego wyrównania braków, a edukacyjne szanse zostaną wyrównane.

„Matematyka w punkt” to nie tylko doskonale dobrane treści, ale także atrakcyjna forma ich przedstawienia. Publikacje powstały w oparciu o metodę design thinking, która jest z powodzeniem wykorzystywana przez najbardziej nowoczesne firmy na całym świecie. To z kolei ułatwia zainteresowanie uczniów światem matematyki.

Jak powstał nasz nowy cykl?

Cykl „Matematyka w punkt” dla klas 4-8 został opracowany w taki sposób, aby tworzył spójną całość, przygotowującą młodych ludzi nie tylko do egzaminu ósmoklasisty, ale przede wszystkim do dalszej edukacji i funkcjonowania w rzeczywistości obfitującej w zagadnienia matematyczne. Wszystko to było możliwe dzięki zastosowaniu metody design thinking.

Design thinking to zestaw procesów, które zaprojektowano, by tworzyć produkty opierające się na faktycznych potrzebach ich przyszłych użytkowników. Pracując nad cyklem „Matematyka w punkt” nie tylko badaliśmy potrzeby nauczycieli i uczniów, ale co nie mniej istotne – na bieżąco poznawaliśmy ich reakcje na prezentowane prototypy nowych materiałów. W tym celu zorganizowaliśmy projekt badawczy na niespotykaną dotychczas skalę.

Działający w ramach struktury WSiP zespół badań i rozwoju przeprowadził setki godzin konsultacji, ankiet, paneli i wywiadów, a także badania terenowe, podczas których odbyło się 600 godzin lekcyjnych z udziałem 2.600 uczniów i 100 nauczycieli. Dzięki temu już teraz wiemy, że nasza „Matematyka w punkt” zyskała następujące opinie i oceny:

• 90% nauczycieli oceniło nowe podręczniki WSiP jako lepsze od dotychczas przez nich używanych;
• 80% nauczycieli chce pracować z cyklem „Matematyka w punkt”;
• 91% uczniów podobały się nasze podręczniki do matematyki;
• 85% uczniów chciałoby uczyć się z nowych podręczników WSiP.

Praca nad nowymi podręcznikami metodą design thinking wymagała od nas przygotowania wielu różnych wersji materiałów. W dalszej kolejności były one poddawane testom i krytycznej ocenie nauczycieli i uczniów. Dzięki takiemu podejściu wprowadzamy na rynek podręczniki zupełnie nowe, a jednocześnie już zatwierdzone przez przyszłych odbiorców.

Więcej o autorach

Wymagającego zadania stworzenia nowoczesnych podręczników do matematyki podjęły się matematyczki z bogatym doświadczeniem zawodowym. Zadbaliśmy o to, by autorki były nie tylko uznanymi nauczycielkami, ale także osobami zaangażowanymi w tworzenie nowoczesnej edukacji w Polsce. Takie podejście pozwoliło osiągnąć unikatowy balans pomiędzy najwyższej jakości treściami oraz potrzebami współczesnych nauczycieli i uczniów.

Zespół autorski w klasie 7

• Małgorzata Mularska – ekspert, praktyk, nauczyciel dyplomowany, pracuje w zawodzie od 35 lat. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki. Od 2001 roku współpracuje z OKE, pełniąc funkcję egzaminatora drugiego oceniania podczas sprawdzania prac maturalnych. Jest też ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Autorka programu nauczania i podręcznika dla liceum ogólnokształcącego – zakres rozszerzony, wydanych przez wydawnictwo OPERON. Jest też autorką kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach: Nowe w Szkole, Inspiracje, Lider, Edukacja i Dialog.
• Ewa Dębicka – praktyk, nauczyciel dyplomowany z 37 letnim stażem pracy i egzaminator maturalny. Jest współautorką i realizatorką projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze kluczem do zrozumienia świata”, realizowanego w liceum w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. W ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki organizowała warsztaty i ogólnopolskie konferencje.
• Bożena Winiarczyk – praktyk, nauczyciel dyplomowany (33 lata doświadczenia), aktualnie pracuje w szkole podstawowej. Jest autorką kilku innowacji i programów autorskich do szkoły podstawowej. Autorka publikacji „Nowe w szkole. Matematyka”.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/matematyka-sp/matematyka-w-punkt-klasa-7/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Matematyka w punkt - podręcznik dla kl. 7

  Podręcznik jest napisany przystępnym językiem, dostosowanym do wieku uczniów. Ma jasną i czytelną strukturę. Dzięki dużej liczbie stopniowanych, wytłumaczonych krok po kroku przykładów, którym towarzyszą dopasowane do nich ćwiczenia, umożliwia zrozumienie i przyswojenie nowych zagadnień nawet wtedy, gdy uczeń był nieobecny na lekcji. Niezwykle istotną częścią podręcznika są też ułożone w modułach różnego typu zadania, często nawiązujące do zagadnień z życia codziennego, o rosnącym stopniu trudności, pozwalające nauczycielowi na indywidualizację nauczania. Są wśród nich standardowe zadania obliczeniowe, zadania o podwyższonym stopniu trudności, zadania typu egzaminacyjnego, a także zadania koncepcyjne oraz kontekstowe.

 • Matematyka w punkt - zeszyt ćwiczeń dla kl. 7

  Zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem. Został napisany przystępnym językiem. Zawiera różnorodne zadania, odnoszące się do życia codziennego i pokazujące użyteczność matematyki na co dzień. Jego wyróżnikiem są zadania o podwyższonym stopniu trudności oraz różnego typu zadania egzaminacyjne, ułatwiające każdemu uczniowi solidne przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Podręcznik nauczyciela

  W podręczniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się wskazówki metodyczne do poszczególnych tematów, komentarze do zadań i przykładów, praktyczne rady z zakresu edukacji włączającej, informacje o realizacji poszczególnych punktów podstawy programowej, propozycje innowacyjnych materiałów interaktywnych oraz pomysły na dodatkowe zadania, gry i zabawy matematyczne. Podręcznik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim filmy i animacje, zadania interaktywne, gry i zabawy matematyczne, plansze edukacyjne, galerie zdjęć czy niezwykle angażujące pokoje zagadek. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnych dokumentów. Przygotowaliśmy także laboratorium matematyczne, czyli filmy rozwijające umiejętności logicznego myślenia i stosowania wiedzy w codziennym życiu. Dzięki animacjom, w atrakcyjny sposób, możliwe jest odkrywanie reguł matematycznych i dochodzenie przez uczniów do samodzielnie sformułowanych wniosków.

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 7 to podzielony na osiem części materiał, który w praktyczny sposób prezentuje zagadnienia określone w podstawie programowej. W klasie 7, materiał przygotowany w atrakcyjny graficznie sposób, obejmuje kluczowe zagadnienia z obszarów, takich jak obliczenia procentowe, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania, figury płaskie i wielokąty.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Zeszyt ćwiczeń pozwala na praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy i stanowi ważny element nauki. Zadania o różnej konstrukcji i zróżnicowanym stopniu trudności odnoszą się do treści zawartych w podręczniku i są z nim ściśle skorelowane. Zeszyt ćwiczeń to także testy powtórzeniowe, a także trudniejsze zadania, przygotowane z myślą o uczniach zainteresowanych matematyką.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwe w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą z nich korzystać dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Ćwiczenia interaktywne na platformie EDURANGA pozwalają uczniom sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności w formie bliskiej ich codziennym aktywnościom. Dzięki temu nauka może być jeszcze bardziej efektywna, a elementy rywalizacji, zawarte chociażby w quizach, sprawią, że nawet uczniowie niezainteresowani wcześniej matematyką, mogą w niej odkryć zupełnie nowe elementy.

 • Matematyka w punkt. Zbiór zadań. Klasa 7

  To skorelowany z podręcznikiem zbiór zadań multidyscyplinarnych w całkowicie nowej formule. Każdy dział publikacji do klasy 7 jest poświęcony innej tematyce, m.in. ekologii, zakupom online, systemowi bankowemu czy architekturze. Ze zbiorem, uczniowie będą mogli nie tylko doskonalić umiejętności matematyczne, lecz także poszerzą wiedzę ogólną. Innowacją w publikacji są aktywizujące uczniów escape roomy.

  Zobacz fragment

Dlaczego warto
wybrać nasz cykl?

 • Skuteczne przygotowanie do egzaminu

  Struktura podręcznika do klasy 7 ułatwia przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Teorii towarzyszą praktyczne przykłady oraz zadania typu egzaminacyjnego.

 • Praktyczna strona matematyki

  Przedstawianie realnych sytuacji z życia codziennego i prezentowanie korelacji matematyki z innymi dziedzinami nauki – to tylko niektóre z zastosowanych przez nas metod pokazania matematyki od praktycznej strony.

 • Krótko i precyzyjnie

  Modułowa koncepcja podręcznika sprawia, że jest on odbierany przez uczniów jako przejrzysty i łatwy. Dzięki temu nauka matematyki może być nie tylko efektywna, ale także przyjemna.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.