Muzyka - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

Rozwijanie muzycznej pasji z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej!

Dźwięki towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Najpierw są to proste, wystukiwane rytmy, a z czasem melodie o różnej tonacji i rytmice. Muzyka jest więc dziedziną sztuki, która wpływa na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Zadaniem muzyki jest rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności dziecka, jak i dorosłej osoby. Powszechna edukacja muzyczna powinna rozpocząć się już dość wcześnie, nawet w przedszkolu, by później kontynuować ją w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych wiemy o tym doskonale, dlatego przygotowaliśmy aktywizujące podręczniki do muzyki do szkoły podstawowej.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do muzyki w szkole podstawowej.

Muzyka jako przedmiot szkolny towarzyszy dzieciom od 4 do 7 klasy. Przez ten czas uczniowie uczą się wspólnego muzykowania, stają się świadomymi odbiorcami i uczestnikami kultury muzycznej. Na każdym etapie kształcenia pomocne są podręczniki do muzyki z cyklu Klucz do muzyki. Publikację tę wyróżniają m.in. harmonijne połączenie wiadomości z tzw. kultury niskiej i wysokiej, obszerny i różnorodny materiał muzyczny, obejmujący zarówno pieśni patriotyczne, jak i melodie współczesne. Autorzy podręcznika główny nacisk położyli na zachęcenie uczniów do wspólnego śpiewania oraz gry na instrumentach, zgodnie z teorią Carla Orffa. Klucz do muzyki to podręcznik do muzyki do szkoły podstawowej chętnie wybierany przez pedagogów także dlatego, że ma przejrzysty układ powiązany ze szkolnym kalendarzem. To oznacza, że pieśni poznane na lekcji muzyki można wykorzystać np. podczas szkolnych apeli czy świąt państwowych lub religijnych. W podręczniku nie brakuje ciekawostek muzycznych, piosenek z zapisem nutowym, pięknych fotografii oraz humorystycznego języka. Po barwnym świecie muzyki oprowadza uczniów Amadeusz, przybliżając im treści teoretyczne.

Melodie zapisane na kartach podręcznika można wysłuchać na płytach CD Klucz do muzyki. Piosenki i akompaniamenty. To nagrania piosenek w wersjach wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.

Polecamy również dwie płyty CD Polskie pieśni patriotyczne z wybranymi utworami hymniczno-żołnierskimi. Na płytach znalazło się 30 pieśni znanych Polakom, m.in. Bogurodzica, Mazurek Dąbrowskiego, Przybyli ułani pod okienko, Warszawskie dzieci. Ten zestaw pieśni z pewnością przyda się na niejednej uroczystości szkolnej.

Oferta edukacyjna WSiP to nie tylko publikacje papierowe, lecz także serwisy wspierające nauczycieli i uczniów.

WSiPnet.pl umożliwia dostęp do e-podręczników do muzyki do szkoły podstawowej . To również platforma komunikacyjna między nauczycielem a uczniem, pomocna m.in. przy zadawaniu i odsyłaniu prac domowych czy przesyłaniu plików muzycznych.

Klub Nauczyciela Uczę.pl serwis dedykowany pedagogom. W jednym miejscu znajdą tu bogatą bazę multimediów (filmów, animacji, zdjęć), karty pracy, scenariusze lekcji muzyki do szkoły podstawowej i wiele, wiele więcej. Serwis ułatwia codzienną pracę dydaktyczną, a do tego wszystkie materiały są w jednym miejscu i o każdej porze dnia. Warto skorzystać!