Przyroda – podręczniki, ćwiczenia

  • Przyroda
    nr dopuszczenia MEN: 893/2017

    Doświadczanie przyrody. Zaproponowana w cyklu koncepcja nauczania przedmiotu oddaje jego empiryczny charakter. Obserwacje i doświadczenia zapewniają pełną realizację nowej podstawy programowej. Podręcznik zawiera wskazówki do obowiązkowych zajęć terenowych. Przystępnym językiem i w odpowiednim tempie wprowadzane są pojęcia geograficzne i biologiczne.

  • Przyrodo, witaj! umożliwia pracę zarówno ze słabszymi, jak i zdolniejszymi uczniami i uczy praktycznego wykorzystania wiedzy. To sprawdzona i niezawodna koncepcja nauczania. Cykl zawiera przystępne i zwięzłe podsumowania, ciekawostki i odwołania do przykładów. Kształtuje nawyk systematycznej nauki i pozwala łatwiej zrozumieć trudne zagadnienia. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet dla szkoły.

  • Przyroda z pomysłem, przygotowana w olśniewającej szacie graficznej, budzi ciekawość dziecka, uczy obserwowania i dostrzegania zależności, rozwija postawę badawczą uczniów. Przyroda z pomysłem pomaga w organizacji ciekawych lekcji również poza szkołą. Cykl ma bogatą obudowę metodyczną – materiały ćwiczeniowe, zestaw do doświadczeń oraz materiały multimedialne. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną w serwisie WSiPnet dla szkoły!

Polecamy dla nauczycieli i uczniów