Poznajemy przyrodę Klasa 4

Cykl posiada numer dopuszczenia MEiN: 1168/1/2023

Nowy cykl pozwala na poznawanie przyrody w sposób odkrywczy i indywidulany. Kompleksowo i równomiernie opracowane treści biologiczne i geograficzne, a rzetelnie wytłumaczone zagadnienia, wzbogacone zasobami zdjęciowymi oraz graficznymi, pozwalają na pełne omówienie wszystkich zjawisk przyrodniczych.

Opis serii

W polskich szkołach zachodzi wiele zmian, a w ostatnich latach dynamikę temu procesowi dodatkowo nadała pandemia i wymuszony przez nią okres nauki zdalnej. Nowe potrzeby dostrzegają nie tylko nauczyciele, rodzice i uczniowie, ale także wydawcy edukacyjni i autorzy podręczników. I to właśnie dlatego na rynku ukazał się nowy podręcznik WSiP dla klasy czwartej – „Poznajemy przyrodę”.

Wiele metod stosowanych od dekad w szkołach, przestało działać. Inne mogą być nadal wykorzystywane, ale pod warunkiem nadania im nowocześniejszej formy. Bezdyskusyjnie wdrożenia wymagają natomiast najnowsze osiągnięcia wypracowane dzięki modelowi edukacji włączającej. Tworzeniu nowego podręcznika do przyrody przyświecały wszystkie te wyzwania i wiele nowych wniosków, zidentyfikowanych podczas badań terenowych, czyli w szkołach.

W ręce nauczycieli i uczniów oddajemy podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, które są oparte na aktualnej podstawie programowej, a zawarte w niej zagadnienia prezentowane są w nowoczesnej formie. Dobór tematów i forma ich przekazania uwzględniają dodatkowo zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności uczniów, a także potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych. Zadbaliśmy także o odpowiedni balans pomiędzy treściami biologicznymi a geograficznymi.

Podręcznik „Poznajemy przyrodę” powstał w oparciu o metodę design thinking. Jest to innowacyjny sposób pracy nad publikacjami edukacyjnymi, który na pierwszym planie stawia potrzeby nauczycieli oraz uczniów. Te drobiazgowe przygotowania pozwoliły nam wprowadzić na rynek innowacyjne materiały edukacyjne, wspierające efektywną naukę przyrody.

Jak powstał nasz nowy cykl?

„Poznajemy przyrodę”, to podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Jego przygotowanie odbywało się w oparciu o metodą design thinking, która wiązała się z koniecznością przeprowadzenia badań na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki temu możliwe było jednak przygotowanie materiałów w pełni odpowiadających potrzebom ich przyszłych użytkowników.

Design thinking to metoda, która od pewnego czasu jest wykorzystywana w najbardziej nowoczesnych firmach na całym świecie. Zastosowanie tego typu wzorców podczas prac nad podręcznikiem szkolnym umożliwia dokładne odczytanie potrzeb odbiorców w dynamicznie zmieniających się warunkach. W projekt prowadzony przez zespół badań i rozwoju WSiP, zaangażowanych było wielu uczniów i nauczycieli.

Podczas trwających setki godzin konsultacji, paneli, wywiadów i ankiet, a także badań terenowych w całej Polsce zbieraliśmy szczegółowe informacje na temat oczekiwań uczniów i nauczycieli. Nowe materiały zostały przetestowane podczas 600 godzin lekcyjnych, w których udział wzięło 2.600 uczniów i 100 nauczycieli. To wszystko pozwoliło nam ustalić, że:

• 100% badanych nauczycieli twierdzi, że nowy podręcznik „Poznajemy przyrodę”, przygotowany przez WSiP jest dostosowany do potrzeb współczesnego ucznia;
• 89% badanych nauczycieli twierdzi, że nasz podręcznik do Przyrody ma odpowiednią ilość materiału;
• 91% badanych nauczycieli oceniło schematy w nowym podręczniku WSiP do Przyrody jako bardzo dobre;
• 90% badanych nauczycieli oceniło grafiki w nowym podręczniku WSiP „Poznajemy przyrodę” jako bardzo dobre.

Prace nad nowym podręcznikiem wg tej metody wymagały przygotowania wielu różnych wersji materiałów, które były następnie oceniane przez nauczycieli i uczniów. Bazując na otrzymywanych informacjach zwrotnych, wprowadzaliśmy oczekiwane modyfikacje, a ostateczna wersja podręcznika uwzględnia wnioski z wieloetapowych badań. To przekłada się na unikalną sytuację, w której na rynku pojawia się nowy podręcznik, będący zarazem zaakceptowany przez swoich przyszłych odbiorców.

Więcej o autorach

Przygotowanie nowego podręcznika wymagało skompletowania zespołu redakcyjnego, którego zadaniem było stworzenie treści odpowiadających potrzebom współczesnych nauczycieli i uczniów. Zadbaliśmy o to, by autorzy byli nie tylko praktykami, ale także osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Zespół autorski
• Anna Romańska – nauczycielka geografii i przyrody w SP nr 130 w Łodzi. Pani Anna prowadziła projekty edukacyjne finansowane przez UE oraz projekty rządowe np. „Cyfrowa szkoła”. Jest autorką scenariuszy lekcji (Fundacja Orange, Ministerstwo Środowiska) i filmów („Mała Akademia BBC”) i aktywnie dzieli się swoją wiedzą na różnych profilach o charakterze edukacyjnym w social mediach. W swojej karierze miała okazję opracowywać materiały do lekcji z wykorzystaniem technologii VR. Pani Anna będzie również główną autorką nowego podręcznika WSiP do geografii w klasie 5, co pomoże zbudować płynne przejście pomiędzy przyrodą w klasie 4, a geografią w klasie 5.

• Joanna Gadomska – nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. Członkini grupy „Superbelfrzy RP” oraz Edukator Roku 2020 w kategorii Ekologia. Otrzymała różne nagrody i wyróżnienia: nagrodę Ministra Edukacji Narodowej; dwukrotnie nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; wyróżnienie w konkursach Wielkopolski Nauczyciel Roku 2016 oraz Nauczyciel Roku 2018. Na Facebooku prowadzi profil „Biologia z blondynką”, który ma ponad 20000 obserwujących. Pani Joanna będzie również współautorką nowego podręcznika WSiP do biologii w klasie 5, co pomoże zbudować płynne przejście od przyrody dla klasy 4.

• Katarzyna Przybysz – nauczycielka biologii i chemii w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu. Do niedawna dyrektorka tej szkoły. Członkini grupy Eduzmieniaczy – „Superbelfrzy RP”. Ceni podejście doświadczalne i projektowe. Doskonale zna rzeczywistość szkolną i trudności z jakimi mierzy się w swojej pracy nauczyciel.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/przyroda-sp/poznajemy-przyrode/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Poznajemy przyrodę - podręcznik dla kl. 4

  Nowy podręcznik odpowiada na potrzeby współczesnych uczniów i nauczycieli. Atrakcyjnie przekazuje wiedzę nawet o najtrudniejszych tematach przyrodniczych. Kładzie taki sam nacisk na wiedzę biologiczną i geograficzną. Daje nauczycielowi narzędzia umożliwiające dopasowanie lekcji do potrzeb własnych i uczniów. Stwarza przestrzeń do aktywnego poznawania przyrody. Prezentuje nowe podejście do przekazywania wiedzy, stawiające na innowacyjne schematy, krótkie, blokowo ułożone teksty czy infografiki, dzięki czemu ułatwia przyswajanie wiedzy.

 • Poznajemy przyrodę - zeszyt ćwiczeń dla kl. 4

  Nowy zeszyt ćwiczeń jest w pełni skorelowany z podręcznikiem. Zawiera zadania o różnorodnej formie i różnym stopniu trudności. Zadania obserwacyjno-doświadczalne z kartami pracy oraz zadania z elementami gamingu uczą aktywnie i poprzez zabawę. Nowy zeszyt ćwiczeń umożliwia zarówno samoocenę, jak i sprawdzenie wiedzy. Zadania wymagające większego zaangażowania uczniów są oznaczone specjalnym piktogramem.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradnik nauczyciela

  W poradniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się scenariusze lekcji, karty pracy, odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń, a także omówienia dodatkowych pojęć i alternatywne moduły do pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Poradnik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim animacje, filmy, zadania interaktywne i wirtualnego asystenta nauczyciela. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnej dokumentacji.

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 4 to podzielony na siedem części materiał, który w praktyczny sposób prezentuje zagadnienia określone w podstawie programowej. W klasie czwartej, materiał przygotowany w atrakcyjny graficznie sposób, obejmuje kluczowe zagadnienia z obszarów, takich jak środowiska życia organizmów, obserwacje pogodowe, ciało człowieka, krajobraz czy korzystanie z map.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Dzięki zeszytowi ćwiczeń, wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy stanowi stały element nauki. Zadania o różnej konstrukcji i zróżnicowanym stopniu trudności odnoszą się do treści zawartych w podręczniku i są z nim ściśle skorelowane. Zeszyt ćwiczeń to także testy powtórzeniowe, a także trudniejsze zadania, przygotowane z myślę o najzdolniejszych uczniach.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwe w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Bogate zasoby ćwiczeń interaktywnych to dla uczniów doskonałe wsparcie podczas samodzielnych powtórek materiału. Zostały one uporządkowane wg struktury spisu treści podręcznika i w atrakcyjnej formie pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas lekcji wiedzy oraz identyfikowanie ewentualnych deficytów.

 • Atlas. Przyroda. Klasa 4

  W atlasie przedstawiono zagadnienia za pomocą dużych, czytelnych zdjęć, rysunków i map, funkcjonalnych infografik oraz schematów, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie treści – co przekłada się na lepsze wyniki uczniów. Duże i kolorowe ilustracje działają na wyobraźnię czwartoklasistów i pomagają im w zrozumieniu świata przyrody.

Dlaczego warto
wybrać nasz cykl?

 • Praktyczne wsparcie w nauce

  Cykl „Poznajemy przyrodę” to przemyślany rozkład materiału, którego ułożenie sprawia, że nauka może odbywać się w czasie rzeczywistym. Kolejność omawianych tematów odpowiada kalendarzowi szkolnemu oraz zmianom zachodzącym w przyrodzie, uwzględniając jednocześnie równowagę pomiędzy treściami biologicznymi, geograficznymi, chemicznymi i fizycznymi.

 • Nauka przez doświadczenia

  Podręcznik ułatwia doświadczalne poznawanie przyrody. Zjawiska przyrodnicze otaczają nas z każdej strony, a dzięki praktycznym przykładom, będzie to dużo prostsze do zaobserwowania przez najmłodszych uczniów.

 • Nowoczesna szata graficzna

  W podręczniku zamieściliśmy wiele ciekawych grafik, realistycznych i precyzyjnie opisanych zdjęć oraz przydatnych infografik. Takie podejście w przypadku nauk przyrodniczych jest niezwykle efektywne.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.