Technika – podręczniki, ćwiczenia

 • Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze
  nr dopuszczenia MEN: 850/1/2017

  Zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową oraz uczy bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Praktyczne zadania, praca w grupach i propozycje prac projektowych to praktyczny sposób na poznanie przepisów ruchu drogowego. Podręcznik na 30 godzin nauki.

 • Technika na co dzień
  nr dopuszczenia MEN: 850/2/2017

  Ułatwia zrozumienie trudnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w życiu codziennym, świadomej ochrony środowiska oraz korzystania z urządzeń technicznych. Bogactwo różnorodnych zadań (opisowych i twórczych), przygotowuje i zachęca uczniów do praktycznego wykorzystania teorii. Podręcznik na 60 godzin nauki.

 • Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową oraz uczy bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Praktyczne zadania, praca w grupach i propozycje prac projektowych to praktyczny sposób na poznanie przepisów ruchu drogowego. Podręcznik na 30 godzin nauki. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet dla szkoły, a nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl

 • Technika na co dzień ułatwia zrozumienie trudnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w życiu codziennym, świadomej ochrony środowiska oraz korzystania z urządzeń technicznych. Bogactwo różnorodnych zadań (opisowych i twórczych), przygotowuje i zachęca uczniów do praktycznego wykorzystania teorii. Podręcznik na 60 godzin nauki. Publikacja ma także wersję elektroniczną w serwisie WSiPnet, a nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów na Uczę.pl

Polecamy dla nauczycieli i uczniów