Technika - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

Bezpieczeństwo i garść wskazówek do uzyskania karty rowerowej - skuteczna nauka techniki z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej !

Technika to przedmiot szkolny, który objaśnia uczniom zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa czy ochrony środowiska. Na zajęciach często wykorzystywana jest metoda projektowa, gdzie uczeń samodzielnie wykonuje dane zadanie, rozwijając zainteresowania techniczne i zawodowe. Technika w szkole podstawowej spełnia zatem ważną rolę wychowawczą. Uczy szacunku do pracy innych osób i własnej pracy, wytwarzanych dóbr materialnych oraz kreuje postawę świadomego użytkownika. Przygotowuje więc ucznia do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z urządzeń technicznych, z którymi dziecko spotyka się na co dzień. Publikacje WSiP wspierają proces edukacyjny, będąc rzetelnym źródłem informacji. Są dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia na każdym poziomie kształcenia.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do techniki w szkole podstawowej.

Nauka techniki rozpoczyna się w 4 klasie szkoły podstawowej, a kończy dwa lata później - w 6 klasie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oferują dwa cykle wydawnicze do tego przedmiotu: Technika na co dzień Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze. Obie publikacje stanowią kompendium wiedzy od 4 do 6 klasy w jednym podręczniku. Cykl Technika na co dzień ułatwia nauczanie - podręcznik został podzielony na moduły, dzięki czemu nauczyciel może samodzielnie wybrać koncepcję prowadzenia zajęć. Zadania opracowane w podręczniku do techniki do szkoły podstawowej są o trzech stopniach trudności, sprzyja to indywidualizacji nauczania. Dodatkowo są twórcze, by pobudzić kreatywność ucznia. Technika to nauka łącząca w sobie teorię z praktykę. W podręczniku w sekcji Karty projektu główny nacisk został położony na wyćwiczenie umiejętności przydatnych w życiu. Każdy temat jest starannie omówiony, a liczne przykłady są poparte ilustracjami i zdjęciami. Zagadnienia szczególnie ważne są dodatkowo zaznaczone w formie tabel czy schematów.

Cykl Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze ma za zadanie przygotować uczniów do zdania egzaminu na kartę rowerową. W podręczniku techniki do szkoły podstawowej nie brakuje informacji o zasadach ruchu drogowego, tak, by uczeń był odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu na drodze. Tu także zadania są o zróżnicowanym stopniu trudności, co sprzyja indywidualizacji nauczania. Infografiki, zdjęcia, przykłady skrzyżowań przygotowane w technice 3D ułatwiają zrozumienie nawet najtrudniejszych pojęć. Na końcu podręcznika do techniki do szkoły podstawowej są zamieszczone pytania sprawdzające wiedzę ucznia przed egzaminem na kartę rowerową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów, uruchomiliśmy kilka serwisów edukacyjnych.

WSiPnet.pl to dostęp do e-podręczników do techniki do szkoły podstawowej. W sekcji dla nauczyciela jest przygotowana baza gotowych testów. Serwis umożliwia codzienny kontakt między nauczycielem a uczniem poprzez zadawanie i odsyłanie prac domowych. Już ponad 40 tys. pedagogów korzysta z serwisu WSiPnet.pl i 350 tys. uczniów.

Klub Nauczyciela Uczę.pl serwis, który lubią pedagodzy. Znaleźć tu można, m.in. pełną dokumentację nauczyciela, 115 gotowych do pobrania materiałów do techniki, karty pracy, scenariusze lekcji, systemy oceniania i wiele, wiele więcej. To wsparcie nauczyciela codziennie, przez cały rok szkolny!