• Wiedza o społeczeństwie
    nr dopuszczenia MEN: kl. 8 – 924/2018

    Podręcznik uczy, jak funkcjonować w społeczeństwie. Zagadnienia spełniają wymogi nowej podstawy programowej, m.in.: wykorzystanie i tworzenie informacji, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, współdziałanie w sprawach publicznych, znajomość zasad demokracji oraz podstaw ustroju RP.