• Wiedza o społeczeństwie to podręcznik, który uczy, jak funkcjonować w społeczeństwie. Tematy odwołują się do codziennego doświadczania ucznia, np. funkcjonowanie rodziny i szkoły, praw dziecka, nieletnich wobec prawa. Zagadnienia spełniają wymogi nowej podstawy programowej takie jak: wykorzystanie i tworzenie informacji, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, współdziałanie w sprawach publicznych, znajomość zasad demokracji oraz podstaw ustroju RP. Publikacja zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne dotyczące życia politycznego, społecznego i gospodarczego.