Co nowego w przedmiocie?

1. NOWOŚĆ! Gra – escape room. Inflacja i związane z nią zagrożenia

Materiał zawiera link do gry typu escape room, odnoszącej się do zagadnień związanych ze zjawiskiem inflacji.

2. Kryzys energetyczny – przyczyny, skutki, perspektywy

Pobierz artykuł popularnonaukowy, w którym zostały przedstawione główne problemy związane ze współczesnym kryzysem energetycznym. Aby przybliżyć uczniom mechanizmy tego rodzaju zjawisk o charakterze globalnym, autor odwołuje się również do genezy i skutków kryzysu naftowego z 1973 roku.

3. Karta pracy. Konflikty i napięcia we współczesnym świecie

Karta zawiera zestaw poleceń odnoszących się do tematyki międzynarodowych i wewnętrznych konfliktów we współczesnym świecie, w tym wojny w Ukrainie.

Polecenia kształcą m.in. umiejętności pracy z mapą i tekstem publicystycznym, samodzielnego poszukiwania i weryfikowania informacji oraz formułowania własnych opinii.

4. Gra escape room dla uczniów - Cyberbezpieczni w wirtualnym świecie

Gra typu escape room umożliwiająca uczniom zapamiętanie ważnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie mają za zadanie rozwiązać zagadki, jednocześnie poznając zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Dzięki grze dowiadują się, co może im zagrażać w sieci i czym jest m.in. phishing. Gra escape room to doskonały sposób na naukę.

5. Zmiany klimatyczne – jak możemy przeciwdziałać zagrożeniom

Wokół tematu dotyczącego zmian klimatycznych narosło wiele mitów i niedopowiedzeń. Pewne jest jednak, że na Ziemi zachodzą zmiany klimatyczne, jak wzrost temperatury atmosfery i oceanów. Za globalne ocieplenie w dużej mierze odpowiada człowiek poprzez swoją działalność. Skutkiem ocieplenia klimatu są m.in. wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, podwyższenie się poziomu wód czy ekstremalne zjawiska pogodowe (cyklony, trąby powietrzne, susze lub gwałtowne opady). Jest jeszcze czas, by ratować planetę, ale potrzebna jest wspólna globalna polityka klimatyczna – zaangażowanie rządów i mieszkańców wszystkich krajów.

6. Gra escape room dla uczniów - Co się wydarzyło 10 grudnia

Jest zimny grudniowy dzień. Wracasz z przedświątecznych zakupów i z zadowoleniem stwierdzasz, że masz w życiu szczęście. Masz przyjaciół, na których możesz polegać, masz gdzie mieszkać, nie doskwiera ci głód, w twoim kraju nie toczy się żadna wojna. Nagle spostrzegasz, że w twoją stronę zmierza ulicą wielotysięczna demonstracja. Zastanawiasz się, przeciwko czemu ci ludzie protestują, skoro wszystko jest w porządku. Jeden z manifestantów wręcza ci ulotkę z hasłem: PRAWA CZŁOWIEKA DLA WSZYSTKICH

7. Migracje – wielkie wyzwanie współczesności

Rozwój cywilizacji w dużej mierze wiąże się z ciągłym migrowaniem, czyli przemieszczaniem się ludzi z miejsca na miejsce, zwykle w celu poprawy warunków życia.

Choć ludzkie wędrówki w dawnych wiekach przebiegały inaczej niż dzisiaj, przede wszystkim znacznie wolniej, warto pamiętać, że współczesne procesy migracyjne nie są niczym nowym w historii. W pewnym sensie są naszym kulturowym dziedzictwem i współtworzą naszą tożsamość.

8. Gra escape room dla uczniów - czwarta władza, czyli w świecie mediów i informacji

W czasie szkolnej wycieczki zwiedzasz siedzibę jednej ze stacji radiowo-telewizyjnej. Niestety, gubisz się w gmachu pełnym krętych korytarzy, studiów i gabinetów. W końcu trafisz do telewizyjnego archiwum. Ale pech cię nie opuszcza – zatrzaskujesz się w pomieszczeniu archiwum i nie potrafisz się z niego wydostać...

9. COVID-19 – społeczne i ekonomiczne skutki pandemii

Gdy wkraczaliśmy w lata 20. XXI wieku, mało kto się spodziewał, że rok 2020 przejdzie do historii jako pierwszy rok największej od stu lat pandemii, czyli epidemii o szczególnie wielkich rozmiarach, obejmującej zasięgiem całe kraje czy kontynenty. Dwanaście miesięcy później nikogo już chyba nie zdziwiło, że w corocznym plebiscycie organizowanym przez Fundację Języka Polskiego i Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego słowem roku 2020 został wybrany przez internautów wyraz koronawirus.

10. BREXIT, czyli jak Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.

20 grudnia 2019 roku izba niższa brytyjskiego parlamentu zatwierdziła umowę o wystąpieniu z Unii Europejskiej, a 9 stycznia 2020 roku zaakceptował ją również Parlament Europejski. 31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania oficjalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej, jednak do 31 grudnia 2020 roku trwał okres przejściowy i dopiero po jego upływie weszły w życie postanowienia umowy.

11. Gra escape room dla uczniów – W Unii Europejskiej

Angażująca gra typu escape room to nowatorska metoda powtórzenia materiału i możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną wiedzą.

Zabierz uczniów w wirtualną podróż do Brukseli i sprawdź, czy poradzą sobie z odpowiedziami na pytania dotyczące historii, struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej.