Wiedza o społeczeństwie

(nr dopuszczenia MEN: kl. 8 - 924/2018)

Wiedza o społeczeństwie to podręcznik, który uczy, jak funkcjonować w społeczeństwie. Tematy odwołują się do codziennego doświadczania ucznia, np. funkcjonowanie rodziny i szkoły, praw dziecka, nieletnich wobec prawa. Zagadnienia spełniają wymogi nowej podstawy programowej takie jak: wykorzystanie i tworzenie informacji, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, współdziałanie w sprawach publicznych, znajomość zasad demokracji oraz podstaw ustroju RP. Publikacja zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne dotyczące życia politycznego, społecznego i gospodarczego.

przewijaj w dół
 • Wszystko w jednym podręczniku! Od tematyki łatwiejszej, jak grupy społeczne, czy życie społeczności szkolnej do trudniejszych zagadnień, jak sytuacja międzynarodowa lub życie gospodarcze.

 • Przystępna narracja, aktualne treści i tematy odwołujące się do codziennego doświadczenia uczniów. Przyjazna uczniom grafika: liczne tabele, infografiki i wykresy.

 • Bogaty materiał ćwiczeniowy – polecenia towarzyszące ilustracjom, mapom, tekstom źródłowym, infografikom.

Zobacz fragment podręcznika
 • Fragment podręcznika kl. 8

 • Fragment podręcznika z opisem

  Fragment podręcznika z opisem

Obudowa metodyczna dla nauczyciela

  Obudowa metodyczna

  W ramach obudowy metodycznej do dyspozycji nauczycieli oddajemy wiele materiałów, opracowanych z myślą o jak najlepszych efektach nauczania, a także o komforcie pracy i optymalizacji czasu na przygotowanie ciekawych, angażujących uczniów lekcji.

  • Poradnik nauczyciela Na dobry start : dokumentacja na pierwszy miesiąc nauki.
  • Projekt EKSTRA Co dalej ósmoklasisto?
  • WSiPnet.pl – dostęp do e-podręcznika.
  • Elektroniczny warsztat pracy nauczyciela, czyli scenariusze, testy i sprawdziany gotowe w Klubie Nauczyciela Uczę.pl; 140 gotowych do pobrania materiałów.
  • Strona wsip.pl/wos-aktualnosci: strona aktualizująca treści publikacji, co jest szczególnie ważne w przypadku wieloletniego użytkowania podręcznika.

Materiały dodatkowe

Aktualności

Podręcznik do WOS-u zawiera najbardziej aktualne informacje i dane. Ze względu na charakter przedmiotu i dynamikę wydarzeń, a także wieloletność podręcznika, który  będzie funkcjonował w szkołach przez 3 lata, postanowiliśmy przeznaczyć to miejsce, na zamieszczenie najnowszych informacji i danych, które mają związek z przedmiotem, a pojawiły się w przestrzeni publicznej już po terminie wydania podręcznika i siłą rzeczy nie zostały w nim ujęte.

 • Kontakt

  Skontaktuj się Infolinią pod numerem
  801 220 555, lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli)

 • Zamów z dotacji!

  Złóż zamówienie online na rok szkolny 2018/19. Zrealizuj dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, kup materiały uzupełniające dla Twojej szkoły.