Historia – podręcznik, ćwiczenia

  • Historia. Po prostu w rzeczowy i obiektywny sposób, używając przystępnego języka przedstawia burzliwy XX wiek.
    Lekcje podsumowujące oraz ćwiczenia z materiałami źródłowymi świetnie porządkują i utrwalają wiedzę uczniów. Do cyklu został dołączony zeszyt ćwiczeń, dzięki któremu przygotowanie się do sprawdzianów oraz systematyczne ćwiczenie umiejętności stają się łatwiejsze. Dodatkowe materiały – atlas i plansze interaktywne – to świetna pomoc w prowadzeniu zajęć. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.