Ten cykl posiada numer dopuszczenia

HISTORIA

NOWA EDYCJA podręczników do zakresu podstawowego

Nowoczesne podręczniki, zgodne z nową podstawą programową pozwalają zaprosić i zaangażować uczniów w podróż do przeszłości. Bogato ilustrowane treści z tekstami źródłowymi, innowacyjne elementy, takie jak mapy, infografiki, diagramy, dają nauczycielowi swobodę w realizacji materiału.

przewijaj w dół

Fascynująca podróż w czasie - to jest dopiero Historia

 • Nowa edycja podręcznika wzbogacona o dodatkowe elementy i zgodna ze zmianami w podstawie programowej.

  • Treści prezentowane w podręczniku uwzględniają wymagania zmienionej podstawy programowej, dzięki czemu uczeń i nauczyciel mają pewność, że w pełni zrealizują wymagany materiał.
  • Większa liczba tekstów źródłowych, obudowanych zróżnicowanymi poleceniami, pomoże uczniom lepiej poznać specyfikę i zasady analizy różnych typów źródeł pisanych.
  • Warsztaty historyka pokazują krok po kroku, jak pracować z różnymi rodzajami źródeł historycznych, co zachęca ucznia do poszukiwania dodatkowych informacji oraz uczy analizy, wyciągania wniosków i umiejętnej, rzeczowej argumentacji.
 • Ikona puzzle

  Różnorodne formy graficzne dopełniają treść wykładu i pomagają w zrozumieniu złożonych zagadnień z przeszłości.

  • Przedstawienie wielu treści za pomocą schematów lub diagramów jest przyjazne uczniom, dzięki temu łatwiej przyswajają oni nowe informacje.
  • Wyraźne i czytelne mapy oraz plany historyczne wraz z poleceniami uczą pracy z różnorodnymi materiałami kartograficznymi oraz ułatwiają lokalizowanie wydarzeń i zjawisk historycznych w przestrzeni.
  • Osie czasu, nowe schematy i grafy NASTĘPSTWA ukazujące przyczyny i skutki wydarzeń historycznych co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści.
 • Uporządkowana struktura ułatwia odszukanie i zapamiętanie najważniejszych informacji do niezbędnych do ćwiczenia umiejętności.

  • Syntetyczne podsumowania po lekcjach i po działach pomagają powtórzyć materiał.
  • Rozbudowane powtórzeniowe osie czasu synchronizują wydarzenia i procesy historyczne z różnych sfer życia społecznego, np. polityki, kultury, gospodarki, wojskowości.
  • Sekcja Źródła – konteksty – polecenia, czyli teksty źródłowe z dawnych epok, teksty współczesnych twórców nawiązujących do minionych wydarzeń lub inne teksty kultury oraz polecenia pomagają sprawdzić stopień opanowania wiadomości.

POZNAJ ZALETY SERII I MATERIAŁY DODATKOWE

  Nowatorskie lekcje z planszami interaktywnymi WSiP!

  Idealne narzędzie do wprowadzania nowego materiału i powtarzania omówionych zagadnień w atrakcyjnej formie. Obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony programu historii. 2 części plansz zawierają zakres materiału z 4 lat nauczania, każda z części przeznaczona jest na 2 lata nauki.

  • 20 tematów przedstawionych na ponad 100 interaktywnych planszach.
  • Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu umożliwiają sprawdzenie wiedzy.
  • Treści do zakresu rozszerzonego są oznaczone i wyróżnione.
  • Z planszami można pracować wykorzystując tablicę interaktywną lub rzutnik.

  Pobierz demo   Kup teraz

Materiały dodatkowe

Zestaw materiałów dla nauczyciela

Pobierz materiały

Dodatkowe materiały dla ucznia
 • Atlas. Historia

  Atlas. Historia

  Publikacja obejmuje materiał od prehistorii aż do czasów najnowszych i przeznaczona jest dla wszystkich klas liceum i technikum. Zawiera kompletny zestaw ponad 200 map odnoszących się do zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Ułatwia uczniom lokalizowanie czasowo – przestrzenne wydarzeń i procesów historycznych z dziejów Polski i historii świata.

 • Str. 8–9 – Najstarsze cywilizacje świata

  Str. 8–9 – Najstarsze cywilizacje świata

 • Str. 18 – 19 – Europa i Bliski Wschód od Mahometa do Karola Wielkiego ( VII – pocz. IX w. )

  Str. 18 – 19 – Europa i Bliski Wschód od Mahometa do Karola Wielkiego ( VII – pocz. IX w. )

 • Str. 42 – 43 – Świat w okresie wielkich odkryć

  Str. 42 – 43 – Świat w okresie wielkich odkryć

 • Str. 108 – 109 – Druga Rzeczpospolita w I połowie XX w.

  Str. 108 – 109 – Druga Rzeczpospolita w I połowie XX w.

 • Str. 130 – 131 – II wojna światowa w Europie

  Str. 130 – 131 – II wojna światowa w Europie

 • KONTAKT

  Skontaktuj się Infolinią pod numerem 801 220 555, lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczyciel

 • SKLEP ONLINE

  Odwiedź nasz sklep internetowy i złóż zamówienie online. Jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu!