Informatyka – podręcznik, ćwiczenia

  • Informatyka. Po prostu przedstawia zastosowanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym, dzięki czemu uczniowie poznają praktyczne umiejętności, a nie tylko teorię. Lista wiadomości i umiejętności zamieszczona na początku każdej lekcji ułatwia dobre zaplanowanie pracy i osiąganie celów nauczania. Podręcznik zawiera liczne zadania, których autorzy położyli nacisk na samodzielną pracę ucznia i sprawdzanie zdobytych umiejętności w praktyce. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.