Język niemiecki – podręczniki, ćwiczenia

  • Fokus już od 1 klasy pomoże uczniom rozpocząć przygotowania do matury. Dzięki zawartej w podręczniku optymalnej ilości materiału można skutecznie realizować podstawę programową. Atrakcyjne treści zachęcają młodzież do poznawania języka niemieckiego i udoskonalają poprawną komunikację. Cykl zawiera zeszyt ćwiczeń skorelowany z materiałem zamieszczonym w podręczniku. Dodatkowo dostępny jest serial filmowy AB NACH BERLIN, który uatrakcyjni lekcje. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.

  • Motive – Deutsch Neu to podręcznik dla uczniów kontynuujących naukę po gimnazjum. Zadania typu maturalnego oraz treningi w formie pełnych arkuszy egzaminacyjnych są gwarancją dobrego przygotowania do matury na obu poziomach. Bogactwo materiału zamieszczonego w podręczniku pozwala na efektywną pracę z uczniami, także w przypadku większej liczby godzin w tygodniu. Cykl motywuje uczniów do samodzielnej pracy. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.

  • alles klar Neu. Zakres podstawowy to podręcznik znany i ceniony przez nauczycieli za tradycyjne, wygodne rozwiązania i skuteczność w nauce języka. Został napisany z humorem i uczniowie chętnie z niego korzystają. Przygotowuje do nowej matury na poziomie podstawowym. Zawiera też zadania o podwyższonym stopniu trudności dla chętnych i zapewnia proporcjonalne kształcenie wszystkich sprawności językowych wymaganych na nowej maturze. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.

  • Podręcznik i repetytorium maturalne w jednej publikacji. 15 rozdziałów odpowiada 15 zakresom tematycznym opisanym w podstawie programowej. Każdy z rozdziałów ma taki sam układ uwzględniający podział na sprawności językowe. Każda sekcja rozpoczyna się od zadań treningowych, a kończy zadaniem egzaminacyjnym. W podręczniku znajdują się także testy powtórzeniowe w formie zestawów maturalnych. Abitur przygotowuje zarówno do matury na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.