Poznaj całą ofertę materiałów dla liceum i technikum

nowość

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

NOWE podręczniki do nowego przedmiotu. Zakres podstawowy

Dowiedz się więcej

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

OŚWIADCZENIE

Zapewnij sobie dostęp do serwisów WSiP. Wypełnij oświadczenie i korzystaj z niezbędnych materiałów i multimediów.
OŚWIADCZENIE icon
diagnoza z plusem

Przeprowadź Próbną maturę z WSiP i sprawdź poziom wiedzy uczniów przed egzaminem

Przejdź do serwisu

informatyka w praktyce

Utrwalaj wiedzę uczniów dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem Informatyka

Przejdź do serwisu

Podręczniki do liceum i technikum

Zapoznaj się z ofertą podręczników do szkół ponadpodstawowych do nowej podstawy programowej. W ofercie dostępne są publikacje do następujących przedmiotów: język polski, fizyka, chemia, historia, język niemiecki, język rosyjski, informatyka oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Podręczniki WSiP wyróżniają się nowoczesnymi i ciekawymi infografikami oraz treściami nawiązującymi do zainteresowań współczesnych nastolatków. Liczne zadania i ćwiczenia odnoszą się do życia codziennego ucznia. Treści i zadania w podręcznikach do liceum i technikum do zakresu rozszerzonego doskonale przygotowują uczniów do nowej matury. W ofercie dla liceum i technikum znalazły się również materiały dodatkowe, takie jak: zeszyty ćwiczeń z języka niemieckiego i języka rosyjskiego, pomocne w powtórzeniu wiadomości. Dla uczniów liceum i technikum polecamy również karty pracy oraz repetytorium o języku ułatwiające przygotowanie uczniów do sprawdzianów z języka polskiego. W ofercie do fizyki i chemii dla szkół ponadpodstawowych znalazły się zbiory zadań, zarówno do zakresu podstawowego, jak i do zakresu rozszerzonego, pozwalające utrwalić umiejętności. Dla nauczycieli historii przygotowaliśmy atlas historyczny przeznaczony na cztery lata nauki w liceum i technikum. Przygotowaliśmy również bogatą obudowę multimedialną: e-podręczniki dostępne na WSiPnet.pl, multibooki, plansze interaktywne, Klub Nauczyciela Uczę.pl, serwis #Informatyka w praktyce, generator sprawdzianów klasowki.pl, serwis Diagnoza z plusem i wiele innych.

Język Polski - zakres podstawowy i zakres rozszerzony

Do języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowaliśmy serię podręczników Oblicza epok, która w uporządkowany sposób odnosi treści z minionych epok do współczesności. Cały cykl został podzielony na siedem części (po dwie części w klasach 1-3 oraz jedna część w klasie 4) i obejmuje wszystkie epoki literackie od Starożytności aż do PRL-u i Literatury współczesnej.

Również dla uczniów liceów i techników polecamy podręczniki z serii Przeszłość i Dziś wydawnictwa Stentor. Całość, tak jak seria Oblicza epok, została podzielona na siedem części.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych rekomendujemy karty pracy, które odwołują się do lektur wskazanych w podstawie programowej do zakresu podstawowego i rozszerzonego. W każdej publikacji znajduje się ponad 50 kart pracy.

Dla uczniów liceum i technikum przydatne będzie również repetytorium W pigułce. Nauka o językuzawierające materiał z kształcenia językowego.

Więcej na temat podręczników do języka polskiego znajdziesz na stronie https://www.wsip.pl/oferta/cykle/jezyk-polski-szkoly-ponadpodstawowe/

Fizyka - zakres podstawowy

Nowa seria podręczników do szkół ponadpodstawowych  z fizyki składa się z trzech części i obejmuje materiał z takich zagadnień jak między innymi: kinematyka, dynamika, drgania, fale i optyka czy prąd elektryczny, elektromagnetyzm, fizyka atomowa i jądrowa.

Zachęcamy do korzystania ze zbioru zadań do liceum i technikum z fizyki dla uczniów z zakresu podstawowego. Jest to jedna publikacja przeznaczona dla klas 1-3. Zawiera ona zadania otwarte i zamknięte o zróżnicowanym stopniu trudności, nawiązujące do życia codziennego.

Fizyka - zakres rozszerzony

Nowa seria czterech podręczników do szkół ponadpodstawowych z fizyki dla zakresu rozszerzonego przeznaczona jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego i obejmuje następującą tematykę np.: zjawiska hydrostatyczne, niepewności pomiarowe, elementy astronomii, optyka geometryczna czy fale mechaniczne.

Jako uzupełnienie podręcznika niezbędne są zbiory zdań do liceum i technikum. Uczniowie znajdą w nich zadania uporządkowane według rosnącego stopnia trudności oraz wskazówki do zadań informujące na co zwrócić szczególną uwagę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podręczników do fizyki wejdź na stronę https://www.wsip.pl/oferta/cykle/fizyka-szkoly-ponadpodstawowe/

Chemia - zakres podstawowy

W swojej ofercie dla szkół ponadpodstawowych posiadamy również podręczniki do chemii dla zakresu podstawowego. W trzech częściach podręcznika do liceum i technikum została poruszona między innymi tematyka: budowa atomu, reakcje chemiczne, roztwory, właściwości metali i niemetali czy węglowodory.

Chemia - zakres rozszerzony

Dla uczniów zdających maturę z chemii przeznaczone są cztery podręczniki do zakresu rozszerzonego. Omówione zostały w nich takie zagadnienia jak np.: stechiometria chemiczna, elektrochemia, estry i tłuszcze czy cukry.

Polecamy również zbiory zadań do liceum i technikum. Do każdej klasy dedykowana jest jedna publikacja zarówno do zakresu podstawowego jak i rozszerzonego. Znajdują się w nich zadania otwarte i zamknięte o różnym stopniu trudności z licznymi tabelami i wykresami.

Po więcej szczegółów dotyczących publikacji do chemii zapraszamy na stronę https://www.wsip.pl/oferta/cykle/chemia-szkoly-ponadpodstawowe/

Historia - zakres podstawowy

Podręczniki do szkół ponadpodstawowych do historii z zakresu podstawowego obejmują zagadnienia od Starożytności aż po przełom XX i XXI wieku, które zostały przedstawione w czterech częściach.

Historia - zakres rozszerzony

Podręczniki do liceum i technikum dla zakresu rozszerzonego to również cztery części, a w nich znajdują się zagadnienia ze wszystkich epok pozwalające uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego.

Do obu zakresów przygotowaliśmy atlas historyczny dla liceum i technikum. Jest to jedna publikacja na cztery lata nauki w szkołach ponadpodstawowych. Atlas zawiera kompletny zestaw ponad 200 map odnoszących się do zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych.

Aby uzyskać więcej informacji o podręcznikach i materiałach dodatkowych z historii wejdź na stronę https://www.wsip.pl/oferta/cykle/historia-ponadpodstawowe/

Język Niemiecki

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowaliśmy serię podręczników do języka niemieckiego Effekt, składającą się z pięciu części. Dla uczniów kontynuujących naukę po szkole podstawowej przeznaczone są podręczniki od części 2 do 5, natomiast dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego dedykowane są podręczniki od części 1 do 4.  Zagadnienia omawiane w podręcznikach do liceum i technikum dotyczą tematów bliskich młodzieży, takich jak np. szkoła, dom, kultura, rozrywka, natura, technika. W podręcznikach znajdują się również liczne nagrania (w części 1. i 2. na CD-ROM, a od części 3 dostępne za pomocą kodu QR).

Do każdego podręcznika dedykowany jest także zeszyt ćwiczeń do liceum i technikum. Każda strona z podręcznika ma swój odpowiednik w zeszycie ćwiczeń. Znajdują się tam różnorodne ćwiczenia pozwalające uporządkować zdobytą wiedzę.

Więcej na temat podręczników z serii Effekt i innych materiałów znajdziesz na stronie: https://www.wsip.pl/oferta/cykle/niemiecki-szkoly-ponadpodstawowe/

Język Rosyjski

Seria Kak raz, składająca się z czterech części, to podręczniki do liceum i technikum przeznaczone dla uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego. Tematy przedstawione w podręcznikach są nowoczesne i nawiązują do zainteresowań nastolatków, obejmują takie zagadnienia jak: szkoła, dom, czas wolny, sport, kultura, podróże, zdrowie. Nagrania do podręcznika dostępne są na dołączonych płytach CD (część 1 i 2) oraz za pomocą kodu QR (część 2., 3. i 4.)

Do każdego podręcznika przeznaczony jest również zeszyt ćwiczeń do liceum i technikum  z ćwiczeniami utrwalającymi zdobytą wiedzę. Każda strona zeszytu ćwiczeń odpowiada stronie z podręcznika.

Aby uzyskać więcej informacji o serii Kak raz zapraszamy na stronę https://www.wsip.pl/oferta/cykle/rosyjski-szkoly-ponadpodstawowe/

Informatyka - zakres podstawowy

W naszej ofercie dla szkół ponadpodstawowych do informatyki mamy trzy podręczniki do zakresu podstawowego. Podręczniki prezentują dwa języki programowania do wyboru: Python i C++. Poruszane tematy w publikacjach to np.: arkusz kalkulacyjny, grafika wektorowa, interaktywne strony WWW, algorytmika i programowanie, czy grafika 3D.

Więcej informacji o ofercie do informatyki znajdziesz na stronie https://www.wsip.pl/oferta/cykle/informatyka-ponapodstawowe/

Edukacja dla bezpieczeństwa - zakres podstawowy

Dla uczniów liceum i technikum przygotowaliśmy podręcznik do EDB w zakresie podstawowym. W publikacji została szczegółowo przedstawiona na licznych rysunkach, schematach i infografikach pierwsza pomoc. Inne zagadnienia poruszane w podręczniku dotyczą np. bezpieczeństwa państwa czy edukacji zdrowotnej.

Aby uzyskać więcej informacji o podręczniku i materiałach dodatkowych zapraszamy na stronę https://www.wsip.pl/oferta/cykle/edukacja-dla-bezpieczenstwa-ponadpodstawowe/

Pomoce do matury

Arkusze maturalne ZDASZ.TO zostały przygotowane zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zawierają klucz odpowiedzi, schematy punktowania zadań. W arkuszach maturalnych znajduje się również komplet informacji wymaganych na maturze.

Repetytoria maturalne ZDASZ.TO zostały przygotowane przez doświadczonych ekspertów WSiP. Zagadnienia egzaminacyjne są przedstawione w zwięzły, przejrzysty sposób z wykorzystaniem licznych tabel, schematów i ilustracji, które ułatwiają powtórki.

Razem z repetytorium maturalnym uczeń otrzymuje pełny dostęp do integralnego kursu online w serwisie https://matura.zdasz.to/, w którym znajdzie jeszcze więcej zadań, przykładów, sprawdzianów i arkuszy maturalnych, a także będzie mógł przeprowadzić symulację matury.

Multimedia i serwisy dla nauczyciela

Wsparciem dla nauczycieli języka polskiego, fizyki, chemii, historii, języka niemieckiego, języka rosyjskiego i edukacji dla bezpieczeństwa są multibooki, czyli elektroniczne wersje podręczników wzbogacone o liczne materiały dodatkowe, między innymi: interaktywne infografiki, animacje, galerie zdjęć, filmy, dodatkowe ćwiczenia, nagrania muzyczne, doświadczenia.

Do szkół ponadpodstawowych z przedmiotów tj. język polski, fizyka, chemia, historia, język niemiecki przygotowaliśmy plansze interaktywne. Jest to idealne narzędzie zarówno do wprowadzenia nowego materiału, jak i powtórzenia omówionych zagadnień w atrakcyjnej formie. Plansze interaktywne do wymienionych przedmiotów w liceum i technikum składają się z dwóch części i każda z nich przeznaczona jest na dwa lata nauki.

Dla nauczycieli i uczniów informatyki polecamy bezpłatny serwis https://informatyka.wsip.pl/ , w którym znajdują się  między innymi zadania z programowania w dwóch językach do wyboru, Python i C++ do rozwiązywania online.

Serwis Diagnoza z Plusem, daje możliwość przeprowadzenia Próbnej Matury z WSiP dla uczniów klas 3, którzy kontynuują naukę po gimnazjum. W swojej ofercie posiadamy arkusze egzaminacyjne z zakresu podstawowego i rozszerzonego do następujących przedmiotów: język polski, język niemiecki, język rosyjski, fizyka, chemia, historia, biologia, geografia, matematyka.

W swojej ofercie posiadamy również elektroniczne wersje podręczników do liceum i technikum z języka polskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, fizyki, chemii, historii, informatyki i EDB, które ułatwią uczniom uczenie się w najbardziej dogodny dla nich sposób. E-podręczniki dostępne są na platformie EDURANGA na www.eduranga.pl. Do aktywacji e-podręcznika wystarczy dostęp do internetu, nie jest wymagana instalacja dodatkowej aplikacji.