Biznes i zarządzanie

Zakres podstawowy: 1199/1/2023
Zakres podstawowy i rozszerzony: 1192/1/2023

Biznes i zarządzanie WSiP to nowy cykl podręczników i kart pracy, dostosowany do potrzeb współczesnego ucznia i wyzwań nauczyciela prowadzącego nowy przedmiot. Podręcznik w przystępny sposób tłumaczy zagadnienia ekonomiczne, a bogata obudowa dydaktyczna prowadzi nauczyciela krok po kroku. Zgodnie z innowacjami w podstawie programowej zwrócono uwagę na pracę metodą projektów i analizę przypadków biznesowych (case study). Cykl daje możliwość wyboru spośród dwóch ścieżek nauczania do zakresu podstawowego i rozszerzonego.

 • Podręcznik zakres podstawowy. Część 1 i 2
 • Podręcznik zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1 i 2
 • Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Część 1 i 2

 

Opis serii

Biznes i zarządzanie to cykl przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum.  Podręczniki obejmują całość wymagań podstawy programowej nowego przedmiotu, a rozkład materiału nauczania pozostawia nauczycielowi swobodę w łączeniu poszczególnych zagadnień – w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Liczne przykłady bliskie uczniowi w łatwy sposób wyjaśniają złożone zagadnienia. Duża liczba propozycji projektów do realizacji z uczniami oraz przykładowa analiza przypadków biznesowych pokazuje praktyczną stronę biznesu. Zadania projektowe uczą definiowania problemów i kreatywnego poszukiwania rozwiązań, a także pracy zespołowej i zarządzania czasem

 

Duży nacisk jest położony na kształcenie kompetencji 4K, tj.: kooperacji, komunikatywności, kreatywności i krytycznego myślenia. Bogactwo zadań i ciekawych poleceń po każdym temacie oraz w podsumowaniu działów pomaga, w ćwiczeniu wymaganych umiejętności i zachęca do aktywnego udziału w dyskusji.

Więcej o autorach

Autorka podręcznika

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa – absolwentka  studiów magisterskich i podyplomowych  na  Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnia egzaminatorka w zakresie kwalifikacji w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, recenzentka MEN  dla zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości. Autorka  podręczników do nauki zawodu technik ekonomista. Autorka programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu technik rachunkowości w ramach projektu „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży ekonomiczno-administracyjnej (Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji w Radomiu 2022).

 

Autor materiałów dla nauczycieli

Piotr Kur – odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne przygotowywanego podręcznika do przedmiotu biznes i zarządzanie dla szkół ponadpodstawowych. Ponadto współautor podręczników do WOS (dla dawnych gimnazjów, a obecnie szkoły podstawowej), gdzie odpowiadał za część gospodarczą.

Od 2010 roku pełni funkcję mazowieckiego koordynatora, projektu edukacji ekonomicznej w zakresie inwestowania – Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej z ramienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz etyki i filozofii w liceum.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkoly-ponadpodstawowe/biznes-i-zarzadzanie/biznes-i-zarzadzanie/
KopiujSkopiowano

Obudowa metodyczna dla nauczyciela

 • E-przewodnik nauczyciela

  Materiał metodyczny, który wesprze nauczyciela w prowadzeniu zajęć.
  Do każdego tematu przygotowane zostały: rozkłady materiału, szczegółowe wskazówki dotyczące przebiegu zajęć z naciskiem na aktywizację uczniów, dodatkowe przykłady i projekty, propozycje tematów dyskusji, sugestie wykorzystania zawartych w podręczniku poleceń i pytań oraz omówienie dodatkowych pojęć.

 • Generator sprawdzianów i kartkówek

  Baza ponad 400 zadań do generowania sprawdzianów i kartkówek do obu zakresów nauczania na 3 poziomach trudności. To rozwiązanie, które pozwala oszczędzić nauczycielowi czas i łatwo zweryfikować zdobyte przez uczniów umiejętności. Baza różnorodnych zadań pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanym stopniu trudności z dowolnie wybranych tematów, dla kilku grup, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Gotowe filmy i prezentacje

  40 gotowych filmów i prezentacji poruszających zagadnienia z podstawy programowej w przystępnej i różnorodnej formie: wywiadów z ekspertami w danej dziedzinie, prezentacji, infografik i plansz. Filmy zostały przygotowane przez instytucje i organizacje działające m.in. w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym. Nowoczesna i przyjazna forma materiałów wzbogaci prowadzenie lekcji oraz zainteresuje i zaangażuje uczniów.

 • 19 E-kart pracy z odpowiedziami

  Odzwierciedlenie papierowych Kart pracy ucznia w formie elektronicznej z kluczem odpowiedzi gwarantuje oszczędność czasu nauczyciela oraz wygodny i szybki sposób na sprawdzenie poprawności rozwiązanych zadań.

 • E-podręcznik

  Podręcznik w wersji elektronicznej do wykorzystania przez ucznia. Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwa w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. Nauczycielowi e-podręcznik daje swobodę w realizacji lekcji i możliwość wyświetlenia potrzebnych treści, powiększeniu wybranych zagadnień i zadań do omówienia lub rozwiązania na forum klasy. Stanowi też atrakcyjną formę nauczania.

 • 12 E-kart pracy do symulacji Revas

  Karty pracy bazujące na branżowych symulacjach biznesowych i grach edukacyjnych, do wykorzystania na zajęciach praktycznych, które sprawią, że lekcja zamieni się w przyjemną edukacyjną rozgrywkę. Kary pracy zawierają wyjaśnienia pojęć koniecznych do świadomego podejmowania decyzji biznesowych, czyli przechodzenia przez kolejne etapy gry symulacyjnej. Dzięki poleceniom i pytaniom pomagają także zaangażować wszystkich uczniów z danego zespołu. Są materialnym śladem elektronicznej rozgrywki, który dla ucznia będzie źródłem wiedzy, zaś dla nauczyciela może stać się jednym z narzędzi oceniania.

 • BiZnesowe środy

  Całoroczny cykl bezpłatnych webinarów wspierających rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela BiZ. Spotkania online prowadzone przez praktyków, ekspertów i wykładowców obejmują tematy z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, zarządzania projektami, finansów osobistych i innych zagadnień z podstawy programowej tego przedmiotu. Dzięki nim nauczyciel zdobędzie swobodę poruszania się w biznesowych zagadnieniach. Łatwiej mu będzie dzielić się wiedzą z uczniami. Oprócz tego będzie miał wiedzę ekspercką, dzięki której połączy zagadnienia z podstawy programowej z aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi i społecznymi, których wytłumaczenie pomoże rozwijać uczniom kompetencje przedsiębiorczości.

Materiały dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik napisany prostym i zrozumiałym językiem, przystępnie wyjaśnia złożone zagadnienia ekonomiczne oraz z zakresu zarządzania – tak biznesem, jak na przykład budżetem domowym. Duża liczba prostych i przyjaznych projektów, które uczą współdziałania, skutecznej komunikacji i wskazują, jak praktycznie podchodzić do biznesu. Materiał podręcznikowy zawiera także szereg ciekawostek, oraz ramki Zapamiętaj! podkreślające najważniejsze informacje. Po każdym dziale znajduje się podsumowanie z najważniejszymi zagadnieniami, zebranymi w atrakcyjnej formie graficznej oraz zadania i projekty do sprawdzenia umiejętności. Wiadomości przedstawione są w formie tekstowej i graficznej, by ułatwić uczniowi naukę i lepiej zrozumieć treści.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwa w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręcznik stanowi także doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Karty pracy ucznia

  Karty pracy ucznia skorelowane z podręcznikiem, wzbogacone prezentacjami i filmami pod kodami QR, obejmują wszystkie tematy, dzięki którym uczeń wyćwiczy niezbędne umiejętności. Zostały przygotowane tak, aby zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na lekcji - zadania znajdują swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym. Rozwijają ważne kompetencje przyszłości: kreatywność, kooperację, komunikatywność oraz krytyczne myślenie.

Pełne wsparcie w nauczaniu nowego przedmiotu

 • Wysoka jakość materiałów

  Wysokiej jakości zawartość merytoryczna, przystępna oraz intuicyjna struktura podręcznika potwierdzone pozytywnymi opiniami uczniów i nauczycieli w badaniach na każdym etapie powstawania nowego cyklu.


  • Wiedza teoretyczna poparta licznymi przykładami, które często w uproszczony sposób przedstawiają złożone zagadnienia, a także pokazują uczniowi, że sprawy związane z ekonomią dotyczą każdego.

  • Duża liczba projektów i teoria podana w przystępny sposób wspiera przygotowanie ucznia do maturalnego zadania projektowego.

  • DODATEK! Pięć Case studies jako materiał ćwiczeniowy do analizy przypadku biznesowego na poziomie odpowiednim dla ucznia pierwszych klas szkoły licealnej.

 • Nacisk na kształcenie umiejętności przedsiębiorczych i pracę zespołową


  • Sekcja Pytania, polecenia, projekty służy sprawdzeniu wiedzy ucznia, skłania do dyskusji, przełożenia omawianych na lekcji treści na sytuacje życiowe. Projekty mają za zadanie uczyć pracy projektowej, często - w zespole.

  • Zadania projektowe uczą współdziałania, skutecznego komunikowania się, podsuwają nieszablonowe rozwiązania. Uczniowie poprzez wspólną analizę spostrzeżeń i wniosków kształcą w sobie umiejętność logicznego myślenia i krytycznej oceny własnych i cudzych wniosków.

 • Przystępne przedstawienie złożonych zagadnień dzięki atrakcyjnej i przejrzystej formie graficznej


  • Przedstawienie wielu treści za pomocą schematów i diagramów jest przyjazne uczniom, dzięki czemu łatwiej przyswajają nowe informacje.

  • Materiał ilustracyjny ożywia trudniejsze zagadnienia, a liczne tabele ułatwiają porównanie omawianych zagadnień.

  • Infografiki w atrakcyjny sposób przybliżają wybrane obszary.

  • Dodatkowe ramki, np. Zapamiętaj podkreślają najważniejsze informacje, Przykłady przedstawiają kontekstowo treści na bazie sytuacji bliskich uczniom.

E-spotkania

 • Biznes i zarządzanie – nowy wymiar nauki biznesu

  Poruszane zagadnienia:
  ● Cele edukacji ekonomicznej
  ● Wymogi wynikające z nowej podstawy programowej
  ● Różnice i podobieństwa między podstawami przedsiębiorczości, a biznesem i zarządzeniem
  ● Magiczne 4K, czyli kluczowe kompetencje w teorii i ich znaczenie w praktyce
  ● Praca z podręcznikiem wraz z obudową – najważniejsze wskazówki
  ● Obudowa podręcznika – jak wspierać siebie i realnie kształtować kompetencje ekonomiczne młodego pokolenia

 • Komunikacja w biznesie - jak w ciekawy sposób przedstawić zagadnienia uczniom

  Na spotkaniu odpowiemy na kluczowe pytania:
  ● czym jest komunikatywność, a czym komunikacja?
  ● dlaczego komunikatywność jest kluczowa w biznesie?
  ● czym jest komunikacja werbalna, a czym komunikacja niewerbalna?
  ● jakie działania komunikacyjne podejmują firmy?
  ● czym różnią się działania w zakresie komunikacji wewnętrznej od zewnętrznej?

 • Przedsiębiorczy człowiek – klucz do budowania własnej efektywności

  Podczas webinarium poruszymy następujące zagadnienia:
  ● Czym jest przedsiębiorczość.
  ● Jak można kształtować własną przedsiębiorczość (analiza SWOT).
  ● Jak pracować nad własną przedsiębiorczością – może Design Thinking? – jako doskonały pomysł na lekcje.
  ● Każdy z nas jest przedsiębiorczy, ale nie każdy jest optymalnie ekonomicznie efektywny.

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.