Biznes i zarządzanie

Podręcznik w procesie aprobaty MEiN

Seria Biznes i zarządzanie to oferta stworzona do nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, który pojawi się w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2023 roku. Cykl umożliwia wybór dwóch ścieżek nauczania i składa się z dwóch podręczników:

 

 • Biznes i zarządzanie. Zakres podstawowy. Część 1 i 2

 

 • Biznes i zarządzanie. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1 i 2.

 

Podręczniki obejmują całość wymagań podstawy programowej oraz zawierają treści wspierające rekomendowane formy pracy i techniki kształcenia dla tego przedmiotu.

W cyklu duży nacisk jest skierowany na kształcenie umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej, komunikatywności i krytycznego myślenia. Duża liczba projektów oraz wiedzy teoretycznej z obszaru prowadzenia prac projektowych ułatwiają przygotowanie ucznia do maturalnego zadania projektowego, które będzie obowiązkowe w tym przedmiocie.

Opis serii

Biznes i zarządzanie to cykl przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Zawiera materiał nauczania przygotowany do realizacji w liceum ogólnokształcącym i technikum na 2. godzinach lekcyjnych (zakres podstawowy) i 8. godzinach lekcyjnych (zakres rozszerzony) w ciągu cyklu kształcenia.

 

Materiał nauczania jest ułożony zgodnie z kolejnością zagadnień w podstawie programowej. Celowo nie jest podzielony na godziny lekcyjne, pozostawiając nauczycielowi swobodę w łączeniu poszczególnych zagadnień i w wyborze projektów realizowanych przez uczniów.

 

Wiedza teoretyczna jest wsparta licznymi przykładami, które przedstawiają złożone zagadnienia i pokazują, że sprawy związane z ekonomią mogą bezpośrednio dotyczyć każdego.

 

Angażujące zadania kształtują umiejętność krytycznego myślenia i zachęcają do aktywnego udziału w dyskusji.

 

Rozwiązywanie zadań projekto­wych uczy stawiania problemów i poszukiwania rozwiązań, a także pracy zespołowej i zarządzania czasem.

Więcej o autorach

Autorka podręcznika

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa – absolwentka  studiów magisterskich i podyplomowych  na  Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnia egzaminatorka w zakresie kwalifikacji w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, recenzentka MEN  dla zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości. Autorka  podręczników do nauki zawodu technik ekonomista. Autorka programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu technik rachunkowości w ramach projektu „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży ekonomiczno-administracyjnej (Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji w Radomiu 2022).

 

Autor materiałów dla nauczycieli

Piotr Kur – odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne przygotowywanego podręcznika do przedmiotu biznes i zarządzanie dla szkół ponadpodstawowych. Ponadto współautor podręczników do WOS (dla dawnych gimnazjów, a obecnie szkoły podstawowej), gdzie odpowiadał za część gospodarczą.

Od 2010 roku pełni funkcję mazowieckiego koordynatora, projektu edukacji ekonomicznej w zakresie inwestowania – Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej z ramienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz etyki i filozofii w liceum.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkoly-ponadpodstawowe/biznes-i-zarzadzanie/biznes-i-zarzadzanie/
KopiujSkopiowano

Zakres materiału

 • Zakres podstawowy część 1

  W podręczniku Biznes i zarządzanie. Część 1 omówione zostały działy:

  • Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie,
  • Zarządzanie projektami,
  • Gospodarka rynkowa.

 • Zakres podstawowy część 2

  W podręczniku Biznes i zarządzanie. Część 2 omówione zostały działy:

  • Finanse osobiste i rynek finansowy,
  • Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy. Rynek pracy i zatrudnienie,
  • Przedsiębiorstwo

 • Zakres podstawowy i rozszerzony część 1

  W podręczniku Biznes i zarządzanie. Część 1 omówione zostały działy:

  • Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie,
  • Zarządzanie projektami,
  • Gospodarka rynkowa.

 • Zakres podstawowy i rozszerzony część 2

  W podręczniku Biznes i zarządzanie. Część 2 omówione zostały działy:

  • Finanse osobiste i rynek finansowy,
  • Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy. Rynek pracy i zatrudnienie,
  • Przedsiębiorstwo

Praktyczna nauka biznesu

 • Praktyczna nauka w oparciu o przykłady biznesowe


  • Wiedza teoretyczna poparta licznymi przykładami, które często w uproszczony sposób przedstawiają złożone zagadnienia, a także pokazują uczniowi, że sprawy związane z ekonomią dotyczą każdego.

  • Duża liczba projektów i teoria podana w przystępny sposób wspiera przygotowanie ucznia do maturalnego zadania projektowego.

  • DODATEK! Pięć Case studies jako materiał ćwiczeniowy do analizy przypadku biznesowego na poziomie odpowiednim dla ucznia pierwszych klas szkoły licealnej.

 • Nacisk na kształcenie umiejętności przedsiębiorczych i pracę zespołową


  • Sekcja Pytania, polecenia, projekty służy sprawdzeniu wiedzy ucznia, skłania do dyskusji, przełożenia omawianych na lekcji treści na sytuacje życiowe. Projekty mają za zadanie uczyć pracy projektowej, często - w zespole.

  • Zadania projektowe uczą współdziałania, skutecznego komunikowania się, podsuwają nieszablonowe rozwiązania. Uczniowie poprzez wspólną analizę spostrzeżeń i wniosków kształcą w sobie umiejętność logicznego myślenia i krytycznej oceny własnych i cudzych wniosków.

 • Przystępne przedstawienie złożonych zagadnień dzięki atrakcyjnej i przejrzystej formie graficznej


  • Przedstawienie wielu treści za pomocą schematów i diagramów jest przyjazne uczniom, dzięki czemu łatwiej przyswajają nowe informacje.

  • Materiał ilustracyjny ożywia trudniejsze zagadnienia, a liczne tabele ułatwiają porównanie omawianych zagadnień.

  • Infografiki w atrakcyjny sposób przybliżają wybrane obszary.

  • Dodatkowe ramki, np. Zapamiętaj podkreślają najważniejsze informacje, Przykłady przedstawiają kontekstowo treści na bazie sytuacji bliskich uczniom.

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.