NOWE repetytoria z arkuszami maturalnymi
do języka polskiego

MATURA to jeden z ważniejszych egzaminów w życiu. Aby jak najlepiej przygotować się do nowej Matury 2023, proponujemy repetytoria, które pomogą w całościowym powtórzeniu materiału. Jesteśmy przekonani, że nasze publikacje, opracowane zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na lata 2023-2024, będą doskonałą pomocą w przygotowaniach do tego, jakże ważnego, sprawdzianu.

Informacje o egzaminie maturalnym w postaci pytań i odpowiedzi

Dzięki nim uczniowie zapoznają się z zasadami obowiązującymi podczas egzaminu, a także poznają wykaz lektur obowiązkowych.

Strategie rozwiązywania zadań

Repetytoria prowadzą uczniów krok po kroku po egzaminie ustnym oraz pisemnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w częściach Język polski w użyciuTest historycznoliteracki.

Cztery działy, wyróżnione innym kolorem, z wiedzą teoretyczną i zadaniami po rozdziałach z zakresu:

• nauki o języku,

• nauki o literaturze,

• historii literatury,

• kształcenia kulturowego.

Omówienie wybranych lektur obowiązkowych

(najczęściej pojawiających się na maturze) oraz najważniejszych tematów, motywów i toposów z lektur obowiązkowych pomoże lepiej zrozumieć omawiane teksty literackie.

Arkusze maturalne

Uczniowie mogą sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności niezbędnych na egzaminie oraz wyćwiczyć rozwiązywanie zadań w wyznaczonym czasie.

Odpowiedzi do wszystkich zadań

Uczniowie zapoznają się z poprawnymi rozwiązaniami zadań i zweryfikują swój poziom wiedzy. Dodatkowo przygotowane są komentarze do tematów wypracowań.

CO JESZCZE ZNAJDZIESZ W NASZYCH REPETYTORIACH?

matura polski

Maturalne Q&A, czyli wszystko co musisz wiedzieć o egzaminie w pytaniach i odpowiedziach

matura język polski okładka

Arkusze maturalne – na końcu publikacji

Dzięki nim uczeń może sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności niezbędnych na egzaminie oraz wyćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań w wyznaczonym czasie.

• do poziomu podstawowego - 2 arkusze maturalne
• do poziomu rozszerzonego – 4 arkusze maturalne (2 do poziomu podstawowego i 2 do poziomu rozszerzonego).

polski okładka egzamin- maturalny

Niezwykle cenne są wskazówki i strategie radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań na maturze pisemnej oraz praktyczne porady i sugestie, jak przygotować wypowiedź monologową i uczestniczyć w rozmowie z komisją egzaminacyjną.

Przemyślany podział treści ułatwiający systematyczne powtórzenie, aby łatwiej było odnaleźć poszukiwane zagadnienie.

Liczne wyróżnienia, schematy, infografiki oraz skecznotki ułatwiające zrozumienie i zapamiętywanie materiału.

Omówienie lektur obowiązkowych oraz motywów i toposów literackich, co jest niezwykle przydatne w przygotowaniu do matury.

Praktyczne rady nauczycielki polonistki, autorki vloga #Zeszyt do polskiego.

Zestaw porad, podpowiedzi i wskazówek dotyczących praktycznego wykorzystania informacji zawartych w części teoretycznej repetytorium na egzaminie maturalnym.

AUTORZY

Nad przygotowaniem nowych repetytoriów pracowali najlepsi eksperci-praktycy, nauczyciele oraz egzaminatorzy.
To autorzy wielu cenionych i znanych publikacji dedykowanych uczniom.

Beata Borkowska, Agnieszka Fedorowicz, Joanna Gaweł, Edyta Jantos, Magdalena Marzec-Jóźwicka, Ewa Nowak, Agnieszka Pawelec, Dorota Plata, Zbigniew Płażewski, Agata Poręba, Jeannette Słaby

repetytoria z arkuszami maturalnymi do języka polskiego

repetytoria z arkuszami maturalnymi do języka polskiego