NOWE repetytoria maturalne z arkuszami

do matematyki

MATURA to jeden z ważniejszych egzaminów w życiu. Aby jak najlepiej przygotować się do nowej Matury 2023, proponujemy repetytoria, które pomogą w całościowym powtórzeniu materiału. Jesteśmy przekonani, że nasze publikacje, opracowane zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na lata 2023-2024, będą doskonałą pomocą w przygotowaniach do tego, jakże ważnego, sprawdzianu.

repetytoria maturalne z arkuszami do matematyki

Informacje o egzaminie maturalnym

Dzięki nim uczniowie zapoznają się z zasadami obowiązującymi podczas egzaminu.

Strategie rozwiązywania zadań

Niezwykle pomocne w zrozumieniu kolejnych kroków rozwiązywania zadań zamkniętych, otwartych, a także rozwiązań typu: dowód algebraiczny, dowód geometryczny.

Sprawdź, czy umiesz

Test diagnozujący pozwala uczniom samodzielnie sprawdzić poziom opanowania wiedzy i umiejętności. To z kolei może pomóc lepiej zaplanować i zorganizować powtórzenia przed egzaminem maturalnym.

13 działów odpowiadających działom z podstawy programowej (wymaganiom egzaminacyjnym)

Każdy dział został wyróżniony kolorem, aby łatwiej było odnaleźć poszukiwane zagadnienie.

Pewniaki maturalne

Najczęściej występujące zagadnienia na egzaminach maturalnych od 2015 roku. Zadania pogrupowane są tematycznie i podzielone na zadania zamknięte i otwarte.

Arkusze maturalne

Dzięki nim uczeń może sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności niezbędnych na egzaminie oraz wyćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań w wyznaczonym czasie.

STRUKTURA DZIAŁU:

repetytoria maturalne matematyka fragment

Teoria w pigułce

czyli przydatne wzory, twierdzenia, definicje.

repetytoria maturalne matematyka fragment

Wyszczególnione umiejętności,
które uczeń może sobie przypomnieć. Umiejętności odnoszące się do poziomu rozszerzonego oznaczyliśmy symbolem [R]. Dzięki takiemu rozróżnieniu, uczeń widzi, które zagadnienia powtórzył oraz które są z poziomu podstawowego, a które – z rozszerzonego.

repetytoria maturalne matematyka fragment

Przykłady wraz z zadaniami bliźniaczymi,
czyli powtórzenie toku rozumowania z przykładu w analogicznym zadaniu. Taki sposób nauki daje najlepsze efekty.

repetytoria maturalne matematyka fragment
Zadania maturalne z punktacją,
czyli zestaw 248 zadań (poziom podstawowy) i 357 zadań (poziom rozszerzony) na wzór zadań egzaminacyjnych oraz pochodzących z matur z ubiegłych lat. Pozwolą na wyćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie i zapoznanie się ze schematami oceniania.

Odpowiedzi i rozwiązania do zadań,
dzięki którym uczniowie zweryfikują poprawność rozwiązania oraz rozpoznają obszary do poprawy.

arkusz maturalny matematyka fragment
Arkusze maturalne – na końcu publikacji
Dzięki nim uczeń może sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności niezbędnych na egzaminie oraz wyćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań w wyznaczonym czasie.

  • do poziomu podstawowego - 3 arkusze maturalne
  • do poziomu rozszerzonego - 3 arkusze maturalne

Kod QR
Odsyła do 3 dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych do zakresu podstawowego oraz do 3 dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych do zakresu rozszerzonego.

POZNAJ ZESPÓŁ AUTORSKI

Piotr Darmas - nauczyciel matematyki w IV LO w Radomiu, doradca metodyczny, przewodniczący zespołu egzaminatorów, współautor publikacji maturalnych, członek Zarządu Głównego SNM.

Adam Makowski - Nauczyciel matematyki w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, od kilkunastu lat pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów oceniających arkusze po egzaminie maturalnym z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Współautor publikacji z materiałami diagnostycznymi i przygotowującymi do egzaminu maturalnego i ósmoklasisty. Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz członek Zarządu Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.

Adrian Weredycki - Dyplomowany nauczyciel matematyki, pracuje w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Od 2013 roku jest aktywnym egzaminatorem egzaminu maturalnego, także jako weryfikator. Pod jego kierunkiem, studenci matematyki UMK, odbywają praktyki pedagogiczne obserwując lekcje.
Współpracuje z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wspólnie z wykładowcami tej uczelni organizuje wykłady i warsztaty dla uczniów swojej szkoły.
Ukończył studia podyplomowe: „Mechatronika dla nauczycieli” oraz „Zarządzanie oświatą”.