DRUŻYNA MARZEŃ. Pięciolatek

Dla nauczyciela

  • drużyna marzeń pięciolatek - przewodnik metodyczny

  Przewodniki metodyczne
  dla grup jednorodnych wiekowo

  W każdej części przewodnika:

  • scenariusze zajęć na każdy dzień roku szkolnego w podziale na zajęcia poranne, środkowe i popołudniowe;
  • wykaz ogólnych celów dydaktycznych realizowanych danego dnia;
  • propozycje zapisów w dzienniku z odniesieniami do podstawy programowej;
  • wykaz środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć;
  • teksty wierszy i opowiadań, w tym cotygodniowe opowiadanie o bohaterach cyklu wprowadzające do tematu tygodnia;
  • teksty piosenek oraz kody QR umożliwiające szybki dostęp do właściwych nagrań;
  • scenariusze zajęć rozwijających umiejętności społeczne;
  • scenariusze zajęć matematycznych Aktywna matematyka, bazujące na działaniu dziecka z wykorzystaniem przedmiotów z otoczenia;
  • zabawy i zwroty umożliwiające wprowadzenie elementów języka angielskiego do codziennych zajęć.

  Przewodniki metodyczne
  dla grup zróżnicowanych wiekowo – czterolatek i pięciolatek

  W każdej części przewodnika:

  • wspólne scenariusze dla dwóch grup wiekowych czterolatków i pięciolatkówna każdy dzień roku szkolnego w podziale na zajęcia poranne, środkowe i popołudniowe;
  • propozycja jednoczesnego wykorzystania kart dla czterolatków i pięciolatków(zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci) w ramach jednego scenariusza i w jednym czasie;
  • dodatkowe propozycje aktywności przy stoliku dla czterolatków na czas realizacji materiału z pięciolatkami;
  • wykaz ogólnych celów dydaktycznychrealizowanych danego dnia;
  • propozycje zapisów w dziennikuz odniesieniami do podstawy programowej;
  • wykaz środków dydaktycznychniezbędnych do realizacji zajęć;
  • teksty wierszy i opowiadań, w tym cotygodniowe opowiadanie o bohaterach cyklu wprowadzające do tematu tygodnia;
  • teksty piosenek oraz kody QRumożliwiające szybki dostęp do właściwych nagrań;
  • scenariusze zajęć rozwijających umiejętności społeczne;
  • scenariusze zajęć matematycznych Aktywna matematyka, bazujące na działaniu dziecka z wykorzystaniem przedmiotów z otoczenia;
  • zabawy i zwroty umożliwiające wprowadzenie elementów języka angielskiegodo codziennych zajęć.
  • drużyna marzeń pięciolatek-sześciolatek - przewodnik metodyczny

  Przewodniki metodyczne
  dla grup zróżnicowanych wiekowo – pięciolatek i sześciolatek

  W każdej części przewodnika:

  • wspólne scenariusze dla dwóch grup wiekowych pięciolatków i sześciolatków na każdy dzień roku szkolnego w podziale na zajęcia poranne, środkowe i popołudniowe;
  • propozycja jednoczesnego wykorzystania kart dla pięciolatków i sześciolatków (zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci) w ramach jednego scenariusza i w jednym czasie;
  • dodatkowe propozycje aktywności przy stoliku dla pięciolatków na czas realizacji materiału z sześciolatkami;
  • wykaz ogólnych celów dydaktycznych realizowanych danego dnia;
  • propozycje zapisów w dzienniku z odniesieniami do podstawy programowej;
  • wykaz środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć;
  • teksty wierszy i opowiadań, w tym cotygodniowe opowiadanie o bohaterach cyklu wprowadzające do tematu tygodnia;
  • teksty piosenek oraz kody QR umożliwiające szybki dostęp do właściwych nagrań;
  • scenariusze zajęć rozwijających umiejętności społeczne;
  • scenariusze zajęć matematycznych Aktywna matematyka, bazujące na działaniu dziecka z wykorzystaniem przedmiotów z otoczenia;
  • zabawy i zwroty umożliwiające wprowadzenie elementów języka angielskiego do codziennych zajęć.
  • drużyna marzeń pięciolatek - płyty CD

  2 płyty CD

  Dwupłytowy zestaw CD to zbiór utworów wspierających realizację zajęć opisanych w scenariuszach, który zawiera:

  • 20 piosenek i akompaniamentów;
  • dźwięki i odgłosy otoczenia;
  • fragmenty utworów muzyki klasycznej.
  • drużyna marzeń piosenki o literach i liczbach

  CD Piosenki o literach i liczbach

  Jednopłytowy zestaw krótkich, melodyjnych piosenek do wykorzystania podczas prezentacji liter i liczb w cyklu:

  • 24 piosenki o literach
  • 11 piosenek o liczbach
  • Drużyna marzeń program wychowania przedszkolnego

  Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego

  • Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
  • W programie poruszono tematykę związaną z organizacją pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo.
  • Omówiono sposoby wsparcia rozwoju społecznego dzieci.
  • Przestawiono zalety i sposoby realizacji zajęć matematycznych z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów oraz metody pracy wspierające wielozmysłowy rozwój przedszkolaków.
  • studio marzeń - aplikacja

  Studio marzeń

  Aplikacja multimedialna dla nauczycieli korzystających z cyklu Drużyna marzeń dla pięciolatków i sześciolatków

  • elektroniczne wersje publikacji dziecięcych
  • Piosenki o literach i liczbach
  • Multialfabet – elektroniczna wersja monografii litery i liczby
  • Ale temat! – elektroniczna wersja multimedialnych plansz demonstracyjnych
  • Opowiadania – nagrania opowiadań o bohaterach cyklu, wprowadzające do tematyki każdego tygodnia
  • Tablica – aplikacja do zabaw graficznych i ćwiczeń rozmachowych
  • Kodowanie – aplikacja do zabaw kształtujących spostrzegawczość i logiczne myślenie
  • Gry – 80 gier tematycznych dla młodszych przedszkolaków
  • piosenka Drużyna marzeń
  • Przewodnik 360° – zestawienie kart pracy, opowiadań, piosenek, odgłosów, plansz i przydatnych materiałów pomocniczych do każdego tematu tygodnia, czyli skuteczna nawigacja po komplecie dostępnych materiałów

  Strefa dobrych pomysłów na EDURANDZE

  Klub Nauczyciela na eduranga.pl to wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.
  Zarejestruj się, pobierz niezbędną dokumentację na swój komputer i prowadź ciekawe zajęcia w najbardziej wygodny dla siebie sposób.

  W Klubie Nauczyciela na eduranga.pl znajdziesz między innymi:

  • E-niezbędniki – szczegółowe rozkłady materiału, miesięczne plany pracy, skrócone zapisy do dziennika, 
  • E-przewodniki – elektroniczne wersje Przewodników metodycznych, 
  • Programy wychowania przedszkolnego, 
  • Aplikacje multimedialne dla nauczycieli, 
  • Generator dyplomów dla przedszkolaków, 
  • Obserwacje i diagnozę przedszkolną – e-przewodniki metodyczne, Multidiagnoza – aplikacja do zliczania wyników obserwacji pedagogicznej i diagnozy dojrzałości szkolnej 
  • Materiały dodatkowe – ilustracje, scenariusze uroczystości przedszkolnych, utwory muzyczne, zapis nutowy piosenek itp. 

  Dostęp do serwisu eduranga.pl oraz korzystanie z niego wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu serwisu.

Materiały dodatkowe

Dodatkowe i inspirujące materiały
dla nauczyciela i dziecka

Poznaj Katalog 2023 do wychowania przedszkolnego

 

Przejdź

katalog WP 2022