Kształcenie zawodowe

- oferta WSiP dla uczniów techników, szkół branżowych i kursów zawodowych

Zobacz podręczniki

Wybierz branżę:

Złóż zamówienie

Wypełnij formularz lub kup w sklepie online:

Zobacz fragmenty
podręczników i ćwiczeń WSiP

Zobacz stronę

Wybierz ofertę WSiP do kształcenia zawodowego!

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oferują do szkoły branżowej i technikum: podręczniki, e-podręczniki i publikacje uzupełniające, zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego, zbiory zadań, repetytoria oraz pracownie dla nauczyciela. WSiP to nie tylko najwyższy poziom nauczania i gwarancja jakości – to również wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego. Oferta do kształcenia zawodowego to pozycje dla branż: ekonomicznej, spedycyjno-logistycznej, informatycznej, elektroniczno-mechatronicznej, elektroenergetycznej, gastronomicznej, hotelarsko-turystycznej, motoryzacyjnej, mechanicznej, budowlanej, fryzjersko-kosmetycznej, rolniczej i medyczno-społecznej.

Oferta WSiP do szkoły branżowej i technikum

Oferta zawodowa obejmuje podręczniki do kształcenia zawodowego do podstaw programowych z lat 2012, 2017 i 2019. Podręczniki to nie tylko rzetelnie przygotowane materiały do egzaminu zawodowego, ale również kompendium wiedzy, która z pewnością przyda się przyszłym technikom w zdobywaniu coraz wyższych szczebli kariery zawodowej. Podręczniki do szkoły branżowej zostały napisane zgodnie z wymaganiami podstaw programowych i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Eksperci wraz z nauczycielami i specjalistami w dziedzinie kształcenia zawodowego z niezwykłą starannością przygotowali zestawy i propozycje ofertowe dla wszystkich uczniów, którzy kształcą się w technikum i branżowej szkole I i II stopnia.

Podręczniki do technikum i szkoły branżowej I i II stopnia

Oferta podręczników do technikum i szkoły branżowej I i II stopnia obejmuje zawody do 12 branż. Do branży spedycyjno-logistycznej są to zawody: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. WSiP w swojej bogatej ofercie posiada podręczniki do branży ekonomicznej do zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy i technik administracji. Dla branży informatycznej WSiP przygotował podręczniki do zawodów technik informatyk i technik programista. W ofercie znalazło się też miejsce dla branży elektroenergetycznej i elektroniczno-mechatronicznej dla zawodów elektronik, technik elektronik, mechatronik, technik mechatronik, elektryk i technik elektryk. Podręczniki do technikumszkoły branżowej obejmują również branżę gastronomiczną i zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik usług kelnerskich, kucharz, technik technologii żywności, cukiernik, piekarz. Podręczniki do branży hotelarsko-turystycznej są dedykowane dla zawodów technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki. W swojej ofercie WSiP posiada również podręczniki do wielu innych branż do takich zawodów jak: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik rolnik. Zdaj się na WSiP i wybierz ofertę publikacji uzupełniających oraz podręczniki do technikum i szkoły branżowej.

Publikacje uzupełniające do kształcenia zawodowego

W ofercie do kształcenia zawodowego znalazły się  również pozycje, które wzbogacają treść podręczników do szkoły branżowej i technikum. W tej sekcji znalazły się repetytoria, pracownie, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego, dzięki którym uczeń może powtórzyć wiadomości, przećwiczyć umiejętności i sprawdzić wiedzę przed egzaminem zawodowym.

Repetytoria zawodowe to publikacje, które w uporządkowanej formie zbierają najważniejsze wiadomości z podręczników zawodowych i których znajomość jest wymagana od kandydatów do zawodu. Publikacje stanowią kompendia wiedzy, które przydadzą się także w pierwszych latach pracy w zawodzie, już po pomyślnie zdanym egzaminie zawodowym.

Zbiory zadań umożliwiają uczniom osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań, z którymi mogą się spotkać na egzaminie zawodowym. W końcowej części każdego ze zbiorów zostały dodane zadania, skonstruowane na wzór zadań występujących w praktycznej części egzaminu zawodowego. Zbiory zadań z pewnością pomogą uczniom kształcić się zawodowo i przećwiczyć wymagane umiejętności.

Pracownie zawierają różnorodne ćwiczenia, które ułatwią nauczycielowi prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni, a uczniowi pozwolą doskonalić potrzebne umiejętności. Zadania skonstruowane są w taki sposób, by wyrobić nawyk myślenia i starannego wykonywania poleceń. Publikacje zachęcają ucznia do wnikliwej i uczciwej oceny własnych umiejętności.

Uzupełnieniem podręczników do technikum są Zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego, które przedstawiają przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w poszczególnych branżach, a także poruszają kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego. Dzięki wykonaniu wielu różnych zadań, ćwiczących kompetencje językowe, przyszły technik i zawodowiec lepiej zrozumie materiał, utrwali wiadomości i słownictwo branżowe.

Klub Nauczyciela Uczę.pl

Nauczyciel, który dołącza do Klubu, otrzymuje dostęp do materiałów z całego segmentu kształcenia zawodowego. W zasobach Klubu Nauczyciela Uczę.pl znajduje się m.in. dokumentacja, czyli pliki zawierające  podstawy programowe, rozkłady materiału czy plany wynikowe. Oprócz niezbędnej dokumentacji na Uczę.pl opublikowane zostały nagrania do zeszytów ćwiczeń językowych, sprawdziany i rozwiązania, które z pewnością będą pomocne podczas prowadzenia zajęć stacjonarnych i zdalnych.

Egzamin zawodowy

Próbny egzamin zawodowy ma za zadanie sprawdzić wiedzę i stopień opanowania umiejętności przez uczniów, pokazać nauczycielowi, nad czym należy jeszcze popracować i co powtórzyć, by z łatwością zdać egzamin zawodowy. Uczniowie, kształcący się zgodnie z podstawą programową 2019, zdają część pisemną egzaminu zawodowego przy stanowisku komputerowym. Dla uczniów jest to nie lada wyzwanie, ponieważ często zdarza się, że nie mieli oni wcześniej styczności z tego typu testami. Tutaj z pomocą przychodzi WSiP.

E-zadania i E-testy egzaminacyjne do technikum

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne stworzyły produkt dla nauczycieli i uczniów - E-zadania i E-testy egzaminacyjne do trzech kwalifikacjach: SPL.01, INF.02, HGT.02. Zadania typu egzaminacyjnego oraz zagadnienia obejmujące BHP, KPS i język obcy zawodowy to wielka zaleta tego produktu. Uczniowie pracujący przy komputerze i ćwiczący rozwiązywanie tych zadań z pewnością solidnie przygotują się do egzaminu zawodowego.

Podręczniki do technikum mają swoje odzwierciedlenie w wersji elektronicznej jako e-podręczniki. E-podręczniki, które znalazły się w ofercie, posiadają interaktywny spis treści, który przenosi użytkownika do odpowiedniego działu lub lekcji. Opcja, która wzbogaciła e-podręczniki do kształcenia zawodowego, to wyszukiwarka słów kluczowych, czyli możliwość szybkiego odszukiwania zagadnień, tematów czy notatek. Możliwość powiększania tekstu to kolejne udogodnienie w pracy, przydatne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.