Kształcenie zawodowe

- oferta WSiP dla uczniów techników, szkół branżowych i kursów zawodowych

Zobacz podręczniki

Wybierz branżę:

Złóż zamówienie

Wypełnij formularz lub kup w sklepie online:

OŚWIADCZENIE

Zapewnij sobie dostęp do serwisów WSiP. Wypełnij oświadczenie i korzystaj z niezbędnych materiałów i multimediów.

OŚWIADCZENIE icon

E-PODRĘCZNIKI DLA NAUCZYCIELA

W ramach aktualnego oświadczenia masz dostęp do e-podręczników, z których uczysz.

Zobacz fragmenty
podręczników i ćwiczeń WSiP

Zobacz stronę

Wybierz ofertę WSiP do kształcenia zawodowego!

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oferują do szkoły branżowej i technikum: podręczniki, e-podręczniki i publikacje uzupełniające, zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego, zbiory zadań, repetytoria oraz pracownie dla nauczyciela. WSiP to nie tylko najwyższy poziom nauczania i gwarancja jakości – to również wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego. Oferta do kształcenia zawodowego to pozycje dla branż: ekonomicznej, spedycyjno-logistycznej, informatycznej, elektroniczno-mechatronicznej, elektroenergetycznej, gastronomicznej, hotelarsko-turystycznej, motoryzacyjnej, mechanicznej, budowlanej, fryzjersko-kosmetycznej, rolniczej i medyczno-społecznej.

Oferta WSiP do szkoły branżowej i technikum

Oferta zawodowa obejmuje podręczniki do kształcenia zawodowego do podstaw programowych z lat 2012, 2017 i 2019. Podręczniki to nie tylko rzetelnie przygotowane materiały do egzaminu zawodowego, ale również kompendium wiedzy, która z pewnością przyda się przyszłym technikom w zdobywaniu coraz wyższych szczebli kariery zawodowej. Podręczniki do szkoły branżowej zostały napisane zgodnie z wymaganiami podstaw programowych i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Eksperci wraz z nauczycielami i specjalistami w dziedzinie kształcenia zawodowego z niezwykłą starannością przygotowali zestawy i propozycje ofertowe dla wszystkich uczniów, którzy kształcą się w technikum i branżowej szkole I i II stopnia.

Podręczniki do technikum i szkoły branżowej I i II stopnia

Oferta podręczników do technikum i szkoły branżowej I i II stopnia obejmuje zawody do 12 branż. Do branży spedycyjno-logistycznej są to zawody: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. WSiP w swojej bogatej ofercie posiada podręczniki do branży ekonomicznej do zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy i technik administracji. Dla branży informatycznej WSiP przygotował podręczniki do zawodów technik informatyk i technik programista. W ofercie znalazło się też miejsce dla branży elektroenergetycznej i elektroniczno-mechatronicznej dla zawodów elektronik, technik elektronik, mechatronik, technik mechatronik, elektryk i technik elektryk. Podręczniki do technikumszkoły branżowej obejmują również branżę gastronomiczną i zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik usług kelnerskich, kucharz, technik technologii żywności, cukiernik, piekarz. Podręczniki do branży hotelarsko-turystycznej są dedykowane dla zawodów technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki. W swojej ofercie WSiP posiada również podręczniki do wielu innych branż do takich zawodów jak: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik rolnik. Zdaj się na WSiP i wybierz ofertę publikacji uzupełniających oraz podręczniki do technikum i szkoły branżowej.

Publikacje uzupełniające do kształcenia zawodowego

W ofercie do kształcenia zawodowego znalazły się  również pozycje, które wzbogacają treść podręczników do szkoły branżowej i technikum. W tej sekcji znalazły się repetytoria, pracownie, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego, dzięki którym uczeń może powtórzyć wiadomości, przećwiczyć umiejętności i sprawdzić wiedzę przed egzaminem zawodowym.

Repetytoria zawodowe to publikacje, które w uporządkowanej formie zbierają najważniejsze wiadomości z podręczników zawodowych i których znajomość jest wymagana od kandydatów do zawodu. Publikacje stanowią kompendia wiedzy, które przydadzą się także w pierwszych latach pracy w zawodzie, już po pomyślnie zdanym egzaminie zawodowym.

Zbiory zadań umożliwiają uczniom osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań, z którymi mogą się spotkać na egzaminie zawodowym. W końcowej części każdego ze zbiorów zostały dodane zadania, skonstruowane na wzór zadań występujących w praktycznej części egzaminu zawodowego. Zbiory zadań z pewnością pomogą uczniom kształcić się zawodowo i przećwiczyć wymagane umiejętności.

Pracownie zawierają różnorodne ćwiczenia, które ułatwią nauczycielowi prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni, a uczniowi pozwolą doskonalić potrzebne umiejętności. Zadania skonstruowane są w taki sposób, by wyrobić nawyk myślenia i starannego wykonywania poleceń. Publikacje zachęcają ucznia do wnikliwej i uczciwej oceny własnych umiejętności.

Uzupełnieniem podręczników do technikum są Zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego, które przedstawiają przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w poszczególnych branżach, a także poruszają kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego. Dzięki wykonaniu wielu różnych zadań, ćwiczących kompetencje językowe, przyszły technik i zawodowiec lepiej zrozumie materiał, utrwali wiadomości i słownictwo branżowe.

Klub nauczyciela  

Nauczyciel, który dołącza do EDURANGI, otrzymuje dostęp do materiałów z całego segmentu kształcenia zawodowego. W zasobach Klubu Nauczyciela znajduje się m.in. dokumentacja, czyli pliki zawierające podstawy programowe, rozkłady materiału czy plany wynikowe. Oprócz niezbędnej dokumentacji na eduranga.pl opublikowane zostały nagrania do zeszytów ćwiczeń językowych, sprawdziany i rozwiązania, które z pewnością będą pomocne podczas prowadzenia zajęć stacjonarnych i zdalnych. 

Egzamin zawodowy

Próbny egzamin zawodowy ma za zadanie sprawdzić wiedzę i stopień opanowania umiejętności przez uczniów, pokazać nauczycielowi, nad czym należy jeszcze popracować i co powtórzyć, by z łatwością zdać egzamin zawodowy. Uczniowie, kształcący się zgodnie z podstawą programową 2019, zdają część pisemną egzaminu zawodowego przy stanowisku komputerowym. Dla uczniów jest to nie lada wyzwanie, ponieważ często zdarza się, że nie mieli oni wcześniej styczności z tego typu testami. Tutaj z pomocą przychodzi WSiP.

E-zadania i E-testy egzaminacyjne do technikum

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne stworzyły produkt dla nauczycieli i uczniów - E-zadania i E-testy egzaminacyjne do trzech kwalifikacjach: SPL.01, INF.02, HGT.02. Zadania typu egzaminacyjnego oraz zagadnienia obejmujące BHP, KPS i język obcy zawodowy to wielka zaleta tego produktu. Uczniowie pracujący przy komputerze i ćwiczący rozwiązywanie tych zadań z pewnością solidnie przygotują się do egzaminu zawodowego.

Podręczniki do technikum mają swoje odzwierciedlenie w wersji elektronicznej jako e-podręczniki. E-podręczniki, które znalazły się w ofercie, posiadają interaktywny spis treści, który przenosi użytkownika do odpowiedniego działu lub lekcji. Opcja, która wzbogaciła e-podręczniki do kształcenia zawodowego, to wyszukiwarka słów kluczowych, czyli możliwość szybkiego odszukiwania zagadnień, tematów czy notatek. Możliwość powiększania tekstu to kolejne udogodnienie w pracy, przydatne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.