Branża budowlana

Wybierz zawód z branży budowlanej i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

 • Technik budownictwa

  Technik budownictwa

  Potrafi prowadzić dokumentację budowy. Przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, a także sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej. Uczestniczy w robotach budowlanych i sporządza kosztorysy.

  Egzamin z kwalifikacji BUD.01, BUD.08,
  BUD.14, BD.29
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie

  Technik robót wykończeniowych w budownictwie

  Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe; potrafi wykonać montaż i demontaż rusztowań. Organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy oraz koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych. Sporządza kosztorysy na roboty wykończeniowe w budownictwie.

  Kwalifikacja BUD.11, BD.21, BD.04
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  Potrafi wykonać montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy. Wykonuje roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe.

  Egzamin z kwalifikacji BUD.11 , BD.04, B.5,
  B.6 i B.7
 • Monter konstrukcji budowlanych

  Monter konstrukcji budowlanych przygotowuje elementy konstrukcji budowlanych do montażu oraz montuje elementy konstrukcji budowlanych. Wykonuje również prace związane z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

  Egzamin z kwalifikacji BUD.08
 • Murarz - tynkarz

  Murarz – tynkarz

  Murarz / tynkarz potrafi przygotować zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe. Umie wykonać tynki, murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki. Przygotowuje przedmiary i obmiary robót związanych z wykonywaniem zawodu.

  Egzamin z kwalifikacji B.18, BUD. 12
 • Betoniarz zbrojarz

  Betoniarz zbrojarz

  Betoniarz zbrojarz potrafi przygotować różne mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe. Umie wykonać elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.

  Egzamin z kwalifikacji B.16, BUD.01