Betoniarz zbrojarz

Podręczniki WSiP do zawodu betoniarz zbrojarz - to gwarancja sukcesu na egzaminie i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży budowlanej.

Egzamin z kwalifikacji: BUD.01B.16

Kwalifikacja BUD.01
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01

Mirosław Kozłowski

Podręcznik wskazuje zasady wykonywania konstrukcji żelbetowych monolitycznych oraz właściwości mieszanki betonowej i materiały stosowane w zbrojeniu: rodzaje prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów. Ułatwia naukę trafnego doboru narzędzi i materiałów do realizacji poszczególnych zadań związanych z wykonywaniem i remontowaniem konstrukcji żelbetowych monolitycznych.

Liczne ilustracje pomogą zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a rozmaite pytania i polecenia pozwolą sprawdzić stopień opanowania materiału.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Tadeusz Maj, Mirosław Kozłowski, Mirosława Popek

Tego jeszcze nie było – repetytorium do każdego zawodu, który może stanowić podbudowę dla technika budownictwa! Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny przeznaczony do kwalifikacji BD.29 z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej. Przykładowe testy i zadania utrwalają materiał z zakresu podstawy programowej 2019. Do wszystkich testów i zadań załączono odpowiedzi lub propozycje rozwiązania. Atutem publikacji są dokładne rysunki różnych rozwiązań w budownictwie, których znajomość podlega sprawdzeniu w trakcie egzaminu.

Kwalifikacja B.16
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik budownictwa i betoniarz-zbrojarz omawia ogólne zasady organizacji procesów zbrojarskich, w tym między innymi: dokumentację, zasady wykonywania i odczytywania rysunków zbrojenia i zestawień stali zbrojeniowej czy wykonania przedmiaru robót zbrojarskich. Na końcu rozdziałów uczeń znajdzie pytania kontrolne.

Montaż zbrojenia w deskowaniach

Montaż zbrojenia w deskowaniach

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa i betoniarz-zbrojarz omawia między innymi kwestie związane z prętami zbrojeniowymi oraz materiałami pomocniczymi do montażu zbrojenia. Na końcu rozdziałów i działów uczeń znajdzie pytania kontrolne, dzięki którym będzie mógł sprawdzić poziom swojej wiedzy.

Wykonywanie mieszanek betonowych

Wykonywanie mieszanek betonowych

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do nauki w zawodzie technik  budownictwa, który omawia między innymi podstawy robót betoniarskich, zaprawy, mieszanki betonowe i beton oraz składniki zapraw i betonów. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki którym uczeń może sprawdzić stan swojej wiedzy.

Betonowanie i pielęgnacja betonu

Betonowanie i pielęgnacja betonu

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa, który omawia między innymi rodzaje deskowań, sposoby zagęszczania mieszanki betonowej, metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu, sposoby pielęgnacji świeżego betonu czy obmiar robót. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Efekty kształcenia wspólne dla branży budowlanej

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Mirosława Popek

Podręcznik do nauki:

 • podstawowych zagadnień związanych ze statyką budowli,
 • podstawowych pojęć dotyczących wytrzymałości materiałów,
 • zasad projektowania elementów konstrukcyjnych.
Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia prac związanych z realizacją kolejnych etapów obiektów budowlanych zgodnie z przyjętą technologią,
 • zasad korzystania z przepisów prawnych (strony procesów inwestycyjnych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa),
 • metod stosowania materiałów budowlanych, rusztowań, sprzętu mierniczego,
 • sposobów rozróżniania elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych budynków.
Rysunek techniczny budowlany

Rysunek techniczny budowlany

Tadeusz Maj

Podręcznik do nauki:

 • metod rozróżniania rodzajów rysunków budowlanych,
 • zasad stosowania norm budowlanych,
 • zasad wymiarowania i opisywania rysunków,
 • sposobów czytania projektów budowlanych,
 • zasad korzystania z programów komputerowych w projektowaniu budowlanym.
BHP w branży budowlanej

BHP w branży budowlanej

Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

Autorki wyczerpująco wyjaśniły zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowały czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżyły też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

To kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej. Uczeń znajdzie tu też wiadomości dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym i marketingu oraz przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy. Pytania kontrolne pomogą przyszłemu technikowi budownictwa sprawdzić stan swojej wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w budownictwie

Język angielski zawodowy w budownictwie

Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w budownictwie

 

Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych, klasyfikacji budynków, maszyn i urządzeń budowlanych, statyki budowli, klasyfikacji zawodów budowlanych, wyceny robót budowlanych, materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji budowlanych, a także robót wykończeniowych i instalacyjnych. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Maria Ratajczak, Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży budowlanej.

Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych oraz klasyfikacji budynków. Opisuje: maszyny i urządzenia budowlane, statykę budowli, klasyfikację zawodów budowlanych, wycenę robót, materiały, elementy i konstrukcje budowlane, roboty wykończeniowe i instalacyjne. Porusza także kwestie związane z działalnością gospodarczą, przepisami BHP oraz zatrudnieniem w budownictwie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).