Murarz - tynkarz

Podręczniki WSiP do zawodu murarz – tynkarz - to gwarancja sukcesu na egzaminie i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży budowlanej.

Egzamin z kwalifikacji: BUD.12B.18

Kwalifikacja BUD.12
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD.12

Mirosława Popek

Podręcznik omawia zasady wykonywania konstrukcji murowanych oraz właściwości zapraw murarskich i tynkarskich, wyrobów ceramicznych i innych wyrobów murowych. Wskazuje techniki stosowane w trakcie kładzenia tynków, ich naprawy i remontów oraz rozbiórki konstrukcji murowanych. Opisuje także, jak wykonać przedmiar, odbiór oraz rozliczenie prac murarskich i tynkarskich.

Liczne ilustracje pomogą zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a rozmaite pytania i polecenia pozwolą sprawdzić stopień opanowania materiału.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia budowlana. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18. Praktyczna nauka zawodu

Renata Solonek, Robert Pyszel

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach murarz-tynkarz i technik budownictwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji B.18 (Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich).

Ta publikacja to nieoceniona pomoc w praktycznym sprawdzaniu umiejętności związanych z wykonywaniem m.in.: zapraw murarskich, tynkarskich, murowanych ścian, stropów, filarów i kominów czy robót rozbiórkowych. Pomaga też utrwalić wiadomości na temat zasad sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów wykonania prac budowlanych.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Tadeusz Maj, Mirosław Kozłowski, Mirosława Popek

Tego jeszcze nie było – repetytorium do każdego zawodu, który może stanowić podbudowę dla technika budownictwa! Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny przeznaczony do kwalifikacji BD.29 z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej. Przykładowe testy i zadania utrwalają materiał z zakresu podstawy programowej 2019. Do wszystkich testów i zadań załączono odpowiedzi lub propozycje rozwiązania. Atutem publikacji są dokładne rysunki różnych rozwiązań w budownictwie, których znajomość podlega sprawdzeniu w trakcie egzaminu.

Kwalifikacja B.18
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz-tynkarz z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych).

W podręczniku omówiono zagadnienia związane m.in. z wykonywaniem zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, ze sporządzaniem przedmiaru robót oraz kalkulacji kosztów ich wykonania. Treści teoretyczne wsparto ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz-tynkarz z zakresu drugiej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych).

W publikacji wyczerpująco omówiono m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem murowanych ścian, stropów, słupów, filarów i kominów oraz sposoby sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów ich wykonania. Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie tynków

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz-tynkarz z zakresu trzeciej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie tynków).

W publikacji wyczerpująco omówiono m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych, naprawą uszkodzeń tynków, sporządzaniem przedmiaru i obmiaru robót, kalkulacją kosztów wykonania tynków.
Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz-tynkarz z zakresu czwartej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych).

Ta publikacja to kompendium wiedzy na temat wykonywania robót murarskich podczas remontowania murowanych konstrukcji budowlanych oraz prac rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych. Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Efekty kształcenia wspólne dla branży budowlanej

Konstrukcje budowlane

Mirosława Popek

Podręcznik do nauki:

 • podstawowych zagadnień związanych ze statyką budowli,
 • podstawowych pojęć dotyczących wytrzymałości materiałów,
 • zasad projektowania elementów konstrukcyjnych.

 

Budownictwo ogólne

Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia prac związanych z realizacją kolejnych etapów obiektów budowlanych zgodnie z przyjętą technologią,
 • zasad korzystania z przepisów prawnych (strony procesów inwestycyjnych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa),
 • metod stosowania materiałów budowlanych, rusztowań, sprzętu mierniczego,
 • sposobów rozróżniania elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych budynków.

Rysunek techniczny budowlany

Tadeusz Maj

Podręcznik do nauki:

 • metod rozróżniania rodzajów rysunków budowlanych,
 • zasad stosowania norm budowlanych,
 • zasad wymiarowania i opisywania rysunków,
 • sposobów czytania projektów budowlanych,
 • zasad korzystania z programów komputerowych w projektowaniu budowlanym.

BHP w branży budowlanej

Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

Autorki wyczerpująco wyjaśniły zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowały czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżyły też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

To kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej. Uczeń znajdzie tu też wiadomości dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym i marketingu oraz przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy. Pytania kontrolne pomogą przyszłemu technikowi budownictwa sprawdzić stan swojej wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w budownictwie

Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w budownictwie

 

Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych, klasyfikacji budynków, maszyn i urządzeń budowlanych, statyki budowli, klasyfikacji zawodów budowlanych, wyceny robót budowlanych, materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji budowlanych, a także robót wykończeniowych i instalacyjnych. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Maria Ratajczak, Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży budowlanej.

Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych oraz klasyfikacji budynków. Opisuje: maszyny i urządzenia budowlane, statykę budowli, klasyfikację zawodów budowlanych, wycenę robót, materiały, elementy i konstrukcje budowlane, roboty wykończeniowe i instalacyjne. Porusza także kwestie związane z działalnością gospodarczą, przepisami BHP oraz zatrudnieniem w budownictwie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).