Murarz - tynkarz

Podręczniki WSiP do zawodu murarz – tynkarz - to gwarancja sukcesu na egzaminie i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży budowlanej.

Egzamin z kwalifikacji: BUD.12B.18

Kwalifikacja BUD.12
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD.12

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD.12

Mirosława Popek

Podręcznik omawia zasady wykonywania konstrukcji murowanych oraz właściwości zapraw murarskich i tynkarskich, wyrobów ceramicznych i innych wyrobów murowych. Wskazuje techniki stosowane w trakcie kładzenia tynków, ich naprawy i remontów oraz rozbiórki konstrukcji murowanych. Opisuje także, jak wykonać przedmiar, odbiór oraz rozliczenie prac murarskich i tynkarskich.

Liczne ilustracje pomogą zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a rozmaite pytania i polecenia pozwolą sprawdzić stopień opanowania materiału.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia budowlana. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18 (obecnie: BD.14). Praktyczna nauka zawodu

Pracownia budowlana. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18. Praktyczna nauka zawodu

Renata Solonek, Robert Pyszel

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach murarz-tynkarz i technik budownictwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji B.18 (Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich).

Ta publikacja to nieoceniona pomoc w praktycznym sprawdzaniu umiejętności związanych z wykonywaniem m.in.: zapraw murarskich, tynkarskich, murowanych ścian, stropów, filarów i kominów czy robót rozbiórkowych. Pomaga też utrwalić wiadomości na temat zasad sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów wykonania prac budowlanych.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Tadeusz Maj, Mirosław Kozłowski, Mirosława Popek

Tego jeszcze nie było – repetytorium do każdego zawodu, który może stanowić podbudowę dla technika budownictwa! Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny przeznaczony do kwalifikacji BD.29 z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej. Przykładowe testy i zadania utrwalają materiał z zakresu podstawy programowej 2019. Do wszystkich testów i zadań załączono odpowiedzi lub propozycje rozwiązania. Atutem publikacji są dokładne rysunki różnych rozwiązań w budownictwie, których znajomość podlega sprawdzeniu w trakcie egzaminu.

Kwalifikacja B.18
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa. W podręczniku omówiono zagadnienia związane m.in. z wykonywaniem zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, ze sporządzaniem przedmiaru robót oraz kalkulacji kosztów ich wykonania. Treści teoretyczne wsparto ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa. W publikacji wyczerpująco omówiono m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem murowanych ścian, stropów, słupów, filarów i kominów oraz sposoby sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów ich wykonania. Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie tynków

Wykonywanie tynków

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa.
W publikacji wyczerpująco omówiono m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych, naprawą uszkodzeń tynków, sporządzaniem przedmiaru i obmiaru robót, kalkulacją kosztów wykonania tynków.
Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa.

Ta publikacja to kompendium wiedzy na temat wykonywania robót murarskich podczas remontowania murowanych konstrukcji budowlanych oraz prac rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych. Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Efekty kształcenia wspólne dla branży budowlanej

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Mirosława Popek

Podręcznik do nauki:

 • podstawowych zagadnień związanych ze statyką budowli,
 • podstawowych pojęć dotyczących wytrzymałości materiałów,
 • zasad projektowania elementów konstrukcyjnych.

 

Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia prac związanych z realizacją kolejnych etapów obiektów budowlanych zgodnie z przyjętą technologią,
 • zasad korzystania z przepisów prawnych (strony procesów inwestycyjnych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa),
 • metod stosowania materiałów budowlanych, rusztowań, sprzętu mierniczego,
 • sposobów rozróżniania elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych budynków.
Rysunek techniczny budowlany

Rysunek techniczny budowlany

Tadeusz Maj

Podręcznik do nauki:

 • metod rozróżniania rodzajów rysunków budowlanych,
 • zasad stosowania norm budowlanych,
 • zasad wymiarowania i opisywania rysunków,
 • sposobów czytania projektów budowlanych,
 • zasad korzystania z programów komputerowych w projektowaniu budowlanym.
BHP w branży budowlanej

BHP w branży budowlanej

Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

Autorki wyczerpująco wyjaśniły zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowały czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżyły też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

To kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej. Uczeń znajdzie tu też wiadomości dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym i marketingu oraz przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy. Pytania kontrolne pomogą przyszłemu technikowi budownictwa sprawdzić stan swojej wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w budownictwie

Język angielski zawodowy w budownictwie

Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w budownictwie

 

Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych, klasyfikacji budynków, maszyn i urządzeń budowlanych, statyki budowli, klasyfikacji zawodów budowlanych, wyceny robót budowlanych, materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji budowlanych, a także robót wykończeniowych i instalacyjnych. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Maria Ratajczak, Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży budowlanej.

Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych oraz klasyfikacji budynków. Opisuje: maszyny i urządzenia budowlane, statykę budowli, klasyfikację zawodów budowlanych, wycenę robót, materiały, elementy i konstrukcje budowlane, roboty wykończeniowe i instalacyjne. Porusza także kwestie związane z działalnością gospodarczą, przepisami BHP oraz zatrudnieniem w budownictwie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).